Повідомлення для респондентів за результатами проведення анкетного опитування з питань складання державного статистичного спостереження за формою № 6-сільрада (річна) “Звіт про об’єкти погосподарського обліку”

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

 

Анкетне опитування, що здійснювалось з метою вивчення думки респондентів державного статистичного спостереження за формою № 6-сільрада (річна) “Звіт про об’єкти погосподарського обліку” щодо складності заповнення, зручності подання форми, а також оцінки витрат часу на складання звіту було проведене відділом аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики у Полтавській області з 15 січня по 13 лютого 2018 року.

У ході проведення анкетного опитування респондентам було запропоновано заповнити анкету під час подання форм державних статистичних спостережень до відділу збирання та введення даних статистичних спостережень та управлінь (відділів, секторів) статистики у районах (місті) Головного управління статистики у Полтавській області. Анкету також було розміщено на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Полтавській області у розділі “Куточок респондента”, підрозділі “Анкетні опитування респондентів”. Отримано 264 заповнені анкети: в електронному вигляді на електронну поштову скриньку – 35,2%, в паперовому вигляді – 64,8% (до управлінь (відділів, секторів) статистики у районах (місті) – 52,3%; до відділу збирання та введення даних статистичних спостережень – 12,5%).

Респонденти, які виявили бажання взяти участь у проведенні анкетного опитування, за середньою кількістю працівників розподілились наступним чином: від 0 до 10 осіб – 79,2%, від 11 до 50 осіб – 18,9%, від 51 до 250 осіб – 1,9%.

Відомості щодо осіб, які заповнили анкету:

– за посадою, яку займає особа, відповідальна за заповнення і подання форми (керівник – 21,6%, головний бухгалтер – 1,1%, спеціаліст – 15,2%, інша посада – 62,1%);

– за терміном роботи на посаді особи, відповідальної за заповнення і подання форми (до 1 року – 1,5%, від 1 до 3 років – 18,2%, від 3-х до 7 років – 12,9%, понад 7 років – 67,4%).

Основні висновки за результатами анкетного опитування:

65,9% опитаних респондентів зазначили, що інформацію про участь у державному статистичному спостереженні отримують по телефону від працівників органів державної статистики, 41,3% – з листів Головного управління статистики у Полтавській області, 33,3% – з офіційних веб-сайтів Держстату та Головного управління статистики у Полтавській області;

53,4% опитаних респондентів зазначили, що необхідну звітно-статистичну документацію за цим державним статистичним спостереженням отримують від працівників органів державної статистики, 46,2% – шляхом завантаження з офіційних веб-сайтів Держстату та Головного управління статистики у Полтавській області;

54,9% опитаних респондентів зазначили, що зручніше подавати звіт за формою № 6-сільрада (річна) системою електронної звітності;

97,0% опитаних респондентів зазначили, що їм зручно здійснювати листування з Головним управлінням статистики у Полтавській області електронною поштою, вказавши свої електронні адреси;

96,6% опитаних респондентів влаштовує термін подання звіту за формою № 6-сільрада (річна) до органів державної статистики;

48,1% опитаних респондентів витрачають на заповнення форми в середньому до 10 днів, 31,1% – від 10 до 20 днів, 18,2% – більше 20 днів, 2,6% – до 8 годин;

94,3% опитаних респондентів відповіли, що нескладно зрозуміти зміст показників форми, а 5,7% – що складно;

67,8% опитаних респондентів зазначили, що матеріал в Інструкції щодо заповнення форми викладено стисло та зрозуміло, 29,5% – розгорнуто та зрозуміло, а 2,7% – стисло та не зрозуміло;

48,1% опитаних респондентів потребують додаткових консультацій при заповненні форми, з них 47,7% – безпосередньо працівниками органів державної статистики, 0,4% – надання допомоги працівниками органів державної статистики безпосередньо на підприємстві;

73,1% опитаних респондентів зазначили, що зацікавлені в отриманні узагальненої інформації за результатами проведення цього державного статистичного спостереження;

91,7% опитаних респондентів зазначили, що відвідують офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Полтавській області з питань методології, строків подання звітності та інших питань діяльності органів державної статистики, з них 88,3% опитаних респондентів задовольняє інформація для респондентів, розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Полтавській області;

59,8% опитаних респондентів оцінили роботу Головного управління статистики у Полтавській області з респондентами – добре;

100% опитаних респондентів не мають зауважень та пропозицій щодо покращення роботи Головного управління статистики у Полтавській області у співпраці з респондентами.

 

2. Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів анкетного опитування

 

2.1. Надати пропозиції опитаних респондентів щодо удосконалення звітно-статистичної документації та реалізації можливості подання в електронному вигляді звіту за формою № 6-сільрада (річна) під час проведення Державною службою статистики України інвентаризації державних статистичних спостережень, які проводитимуться у 2020 році.

2.2. Продовжити практику надання індивідуальних консультацій респондентам з питань заповнення показників форми № 6-сільрада (річна).

2.3. Запровадити зворотний звязок з респондентами шляхом підготовки та надання узагальненої інформації за результатами проведення даного державного статистичного спостереження.

 

Щиро дякуємо всім респондентам, що взяли участь в анкетному опитуванні!

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 15/03/2018