Архів

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації
на 20
20 рік

 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

Населення

Щодо показників зі статистики природного руху населення

липень

 

 

Доходи та умови життя

Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування

червень

 

 

Ринок праці

 

 

 

Щодо  показників умов праці на підприємствах

червень

 

 

Освіта

 

 

 

Щодо показників статистики освіти

липень

 

 

Економічна статистика

Зовнішня торгівля

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень

 

 

Внутрішня торгівля

Щодо  показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі

червень

 

 

Інформаційне суспільство

Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

липень

 

 

Енергетика

Щодо показників використання та запасів палива

березень

 Анкета

 

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо  показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

березень

 Анкета

 

Щодо показників рибогосподарської діяльності

червень

 

 

Щодо  показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

липень

 

 

Щодо  показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві

липень

 

 

Щодо  показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур

липень

 

 

Щодо  показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

липень

 

 

Щодо  показників витрат  на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб

липень

 

 

Будівництво

 

 

 

Щодо показників зі статистики будівництва

квітень

 Анкета

 

Капітальні інвестиції

Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій

травень

 Анонс

 

Туризм

Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування

жовтень

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 02/04/2020