Архів

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації
на 20
20 рік

 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

Населення

Щодо показників зі статистики природного руху населення

липень

Анкета

 

Доходи та умови життя

Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування

червень

Анкета

 

Ринок праці

 

 

 

Щодо  показників умов праці на підприємствах

червень

 Анкета

 

Освіта

 

 

 

Щодо показників статистики освіти

липень

Анкета

 

Економічна статистика

Зовнішня торгівля

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі (товарами та послугами)

серпень

Анкета

 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень

Анкета

 

Внутрішня торгівля

Щодо  показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі

червень

 Анкета

 

Інформаційне суспільство

Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

липень

Анкета

 

Енергетика

Щодо показників використання та запасів палива

березень

 Завершено

 Повідомлення

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо  показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

березень

 Завершено

 Повідомлення

Щодо показників рибогосподарської діяльності

червень

 Анкета

 

Щодо  показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

липень

Анкета

 

Щодо  показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві

липень

Анкета

 

Щодо  показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур

липень

Анкета

 

Щодо  показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

липень

 Анкета

 

Щодо  показників витрат  на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб

серпень

 Анкета

 

Будівництво

 

 

 

Щодо показників зі статистики будівництва

квітень

 Завершено

 Повідомлення

Капітальні інвестиції

Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій

травень

 Завершено

 Повідомлення

Туризм

Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування

жовтень

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 06/08/2020