Календар оприлюднення інформації

Головного управління статистики у Полтавській області на 2021 рік

 

Статистична інформація

 

/ Населення та міграція / Демографія і перепис / Міграція / Ринок праці /Зайнятість та безробіття /
/ Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта / Доходи та умови життя /
/ Населені пункти та житло / Національні рахунки / Діяльність підприємств / Розвиток підприємства /
/ Показники діяльності суб'єктів господарювання / Показники діяльності підприємств / Фінанси /
/ Послуги / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції / Сільське, лісове та рибне господарство /  
/ Сільське господарство / Рослинництво / Тваринництво / Лісове господарство та мисливство / Енергетика /
/ Промисловість / БудівництвоТранспорт / Туризм / Реєстр статистичних одиниць /  
/ Зовнішньоекономічна діяльність / Зовнішня торгівля товарами / Зовнішня торгівля послугами /
/ Ціни / Наука та інновації / Наука / Навколишнє природне середовище /

 

 

Примітка:

 - верхній рядок – термін оприлюднення;

 - нижній рядок – період, за який підготовлено інформацію

 

 

Перелік матеріалів

Індекс

підроз-

ділу*

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

Населення та міграція

Демографія і перепис

Чисельність населення

11

21

23

23

22

21

24

22

20

23

21

23

23

(01-11.

2020)

(01-12.

2020)

(01.2021)

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.

2021)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

11

21

23

23

22

21

24

22

20

23

21

23

23

(01-11.

2020)

(01-12.

2020)

(01.2021)

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.

2021)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах

11

21

23

23

22

21

24

22

20

23

21

23

23

(01-11.

2020)

(01-12.

2020)

(01.2021)

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.

2021)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

Кількість померлих за причинами смерті

11

21

23

23

22

21

24

22

20

23

21

23

23

(01-11.

2020)

(01-12.

2020)

(01.2021)

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.

2021)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

Населення

(1990–2020)

11

 

 

 

 

27

15; 29

27

 

 

 

 

 

(2020)

(2020)

(2020)

Міграція

Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах

11

21

23

23

22

21

24

22

20

23

21

23

23

(01-11.

2020)

(01-12.

2020)

(01.2021)

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.

2021)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

Міграційний рух населення

11

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(2020)

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Робоча сила

9

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

(01-12.

2020)

(01-03.

2021)

(01-06.

2021)

(01-09.

2021)

Робоча сила за статтю та типом місцевості

9

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

(2020)

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

9

04

02

04

01

05

02

02

02

01

01

02

02

(11.2020)

(12.2020)

(01.2021)

(02.2021)

(03.2021)

(04.2021)

(05.2021)

(06.2021)

(07.2021)

(08.2021)

(09.2021)

(10.2021)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

9

04

02

04

01

05

02

02

02

01

01

02

02

(11.2020)

(12.2020)

(01.2021)

(02.2021)

(03.2021)

(04.2021)

(05.2021)

(06.2021)

(07.2021)

(08.2021)

(09.2021)

(10.2021)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

9

04

02

04

01

05

02

02

02

01

01

02

02

(11.2020)

(12.2020)

(01.2021)

(02.2021)

(03.2021)

(04.2021)

(05.2021)

(06.2021)

(07.2021)

(08.2021)

(09.2021)

(10.2021)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

9

04

02

04

01

05

02

02

02

01

01

02

02

(11.2020)

(12.2020)

(01.2021)

(02.2021)

(03.2021)

(04.2021)

(05.2021)

(06.2021)

(07.2021)

(08.2021)

(09.2021)

(10.2021)

Темпи зростання/

зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

9

04

02

04

01

05

02

02

02

01

01

02

02

(11.2020)

(12.2020)

(01.2021)

(02.2021)

(03.2021)

(04.2021)

(05.2021)

(06.2021)

(07.2021)

(08.2021)

(09.2021)

(10.2021)

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

9

 

 

04

 

 

04

 

 

03

 

 

03

(12.2020)

(03.2021)

(06.2021)

(09.2021)

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах

9

 

 

04

 

 

04

 

 

03

 

 

03

(10-12.

2020)

(01-03.

2021)

(04-06.

2021)

(07-09.

2021)

Темп зростання/

зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

(2002–2020)

9

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2020)

9

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число

9

 

02

04

01

05

02

02

02

01

01

02

02; 31

(12.2020)

(01.2021)

(02.2021)

(03.2021)

(04.2021)

(05.2021)

(06.2021)

(07.2021)

(08.2021)

(09.2021)

(10.2021);

(11.2021)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня

9

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Освіта

Заклади дошкільної освіти (1995–2020)

10

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

(2020)

Заклади вищої та фахової передвищої освіти (1995–2020)

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Заклади загальної середньої освіти (1995–2020)

10

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2020)

10

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

(1999–2020)

12

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

(2020)

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999–2020)

12

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

(2020)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

(1999–2020)

12

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

(2020)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999–2020)

12

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

(2020)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2020)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

(2020)

Диференціація життєвого рівня населення (1999–2020)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

(2020)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

12

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Населені пункти та житло

Житловий фонд

(1995–2020)

10

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

(2020)

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайтіДержстату)

2

 

2004–2019

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2019)

2004–2020

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

(2020)

Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

2

 

2002–2019

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2019)

2002–2020

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Розвиток підприємництва

Показники діяльності суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарюванняпо містах обласного значення та районах

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарюванняпо містах обласного значення та районах

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарюванняпо містах обласного значення та районах

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Кількість суб’єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб’єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання з розподілом на суб’єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Показники діяльності підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

13

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

(2020) (попередні
дані)

(2020) (остаточні
дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

13

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

(2020) (попередні
дані)

(2020) (остаточні
дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

13

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

(2020) (попередні
дані)

(2020) (остаточні
дані)

Витрати на оплату праці на  підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

13

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

(2020) (попередні
дані)

(2020) (остаточні
дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

13

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

(2020) (попередні
дані)

(2020) (остаточні
дані)

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах

13

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

(2020) (попередні
дані)

(2020) (остаточні
дані)

Фінанси

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020) (остаточні
дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах

13

 

 

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

(2020) (попередні
дані)

(2020) (остаточні
дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

13

 

 

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

(2020) (попередні
дані)

(2020) (остаточні
дані)

Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання) підприємств за видами економічної діяльності

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(2020)

Послуги

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області

8.3

 

 

10

 

 

09

 

 

08

 

 

08

(IVкв.
2020)

(Iкв.
2021)

(IІ кв.
2021)

(IІІ кв.
2021)

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

15

25

24

24

22

25

24

22

26

22

25

24

22

(01-12.

2020)

(01.2021)

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.

2021)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

(01-11.

2021)

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

15

 

 

31

 

 

16

 

 

16

 

 

16

(01-12.

2020)

(01-03.

2021)

(01-06.

2021)

(01-09.

2021)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2020)

15

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів

8.2

 

26

 

 

26

 

 

26

 

 

26

 

(01-12.
202
0)
(попередні
дані
)

(01-03.

2021)

(01-06.

2021)

(01-09.

2021)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

8.2

 

26

 

 

26

 

 

26

 

 

26

 

(01-12.
202
0)

(01-03.

2021)

(01-06.

2021)

(01-09.

2021)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

8.2

 

26

 

 

26

 

 

26

 

 

26

 

(01-12.
202
0)
(попередні
дані
)

(01-03.

2021)

(01-06.

2021)

(01-09.

2021)

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)

8.2

 

26

 

 

26

 

 

26

 

 

26

 

(01-12.

2020)

(01-03.

2021)

(01-06.

2021)

(01-09.

2021)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2020)

8.2

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

(остаточні
дані)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

(2010–2020)

8.2

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

(остаточні
дані)

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

Рослинництво

Рослинництво

(1995–2020)

14

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Виробництво сільськогосподарських культур

14

 

 

 

28

 

 

20

20

20

20

19

20

(2020)

(на 01.07.

2021)

(на 01.08.

2021)

(на 01.09.

2021)

(на 01.10.

2021)

(на 01.11.

2021)

(на 01.12.

2021)

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

14

 

 

 

28

 

 

20

20

20

20

19

20

(2020)

(на 01.07.

2021)

(на 01.08.

2021)

(на 01.09.

2021)

(на 01.10.

2021)

(на 01.11.

2021)

(на 01.12.

2021)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах

14

 

 

 

28

 

 

20

20

20

20

19

20

(2020)

(на 01.07.

2021)

(на 01.08.

2021)

(на 01.09.

2021)

(на 01.10.

2021)

(на 01.11.

2021)

(на 01.12.

2021)

Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах

14

 

 

 

28

 

 

 

 

20

20

19

20

(2020)

(на 01.09.

2021)

(на 01.10.

2021)

(на 01.11.

2021)

(на 01.12.

2021)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств під урожай

14

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.

2021)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах під урожай

14

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.

2021)

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

14

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

14

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

14

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Тваринництво

Тваринництво

(1995–2020)

14

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Кількість сільськогосподарських тварин

14

21

19

19

19

20; 26

18

19

19

20

20

18

20

(на 01.01.

2021)

(на 01.02.

2021)

(на 01.03.

2021)

(на 01.04.

2021)

(на 01.05.

2021);

(на 01.01.

2021) (остаточні
дані)

(на 01.06.

2021)

(на 01.07.

2021)

(на 01.08.

2021)

(на 01.09.

2021)

(на 01.10.

2021)

(на 01.11.

2021)

(на 01.12.

2021)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

14

21

19

19

19

20; 26

18

19

19

20

20

18

20

(на 01.01.

2021)

(на 01.02.

2021)

(на 01.03.

2021)

(на 01.04.

2021)

(на 01.05.

2021);

(на 01.01.

2021) (остаточні
дані)

(на 01.06.

2021)

(на 01.07.

2021)

(на 01.08.

2021)

(на 01.09.

2021)

(на 01.10.

2021)

(на 01.11.

2021)

(на 01.12.

2021)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах

14

21

19

19

19

20; 26

18

19

19

20

20

18

20

(на 01.01.

2021)

(на 01.02.

2021)

(на 01.03.

2021)

(на 01.04.

2021)

(на 01.05.

2021);

(на 01.01.

2021) (остаточні
дані)

(на 01.06.

2021)

(на 01.07.

2021)

(на 01.08.

2021)

(на 01.09.

2021)

(на 01.10.

2021)

(на 01.11.

2021)

(на 01.12.

2021)

Виробництво основних видів продукції тваринництва

14

21

19

19

19

20; 26

18

19

19

20

20

18

20

(01-12.

2020)

(01.2021)

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.

2021);

(2020) (остаточні
дані)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

(01-11.

2021)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

14

21

19

19

19

20; 26

18

19

19

20

20

18

20

(01-12.

2020)

(01.2021)

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.
2021);
(
2020)
(остаточні
дані)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

(01-11.

2021)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах

14

21

19

19

19

20; 26

18

19

19

20

20

18

20

(01-12.

2020)

(01.2021)

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.
2021);
(
2020)
(остаточні
дані)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

(01-11.

2021)

Надходження сільськогосподарських тваринна переробні підприємства

14

 

09

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

(2020)

(01-03.

2021)

(01-06.

2021)

(01-09.

2021)

Надходження молока на переробні підприємства

14

 

09

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

(2020)

(01-03.

2021)

(01-06.

2021)

(01-09.

2021)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням

14

 

23

23

20

24

23

20

20

21

22

22

21

(на 01.01.

2021);

(на 01.02.

2021)

(на 01.03.

2021)

(на 01.04.

2021)

(на 01.05.

2021)

(на 01.06.

2021)

(на 01.07.

2021)

(на 01.08.

2021)

(на 01.09.

2021)

(на 01.10.

2021)

(на 01.11.

2021)

(на 01.12.

2021)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами

14

 

24

02; 25

22

25

25

22

25

23

26

24

23

(01.2021)

(2020);

(01-02.

2021)

(01-03.

2021)

(01-04.

2021)

(01-05.

2021)

(01-06.

2021)

(01-07.

2021)

(01-08.

2021)

(01-09.

2021)

(01-10.

2021)

(01-11.

2021)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами

(1996–2020)

14

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2020)

14

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

(2020)

(остаточні
дані)

Лісове господарство та мисливство

Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2020)

14

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

14

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

14

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Відтворення лісів

(2010–2020)

14

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Загибель лісових насаджень

за причинами

14

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2020)

14

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)

Енергетика

Використання та запаси палива

15

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

(2020)

Запаси палива

15

26

26

26

27

26

25

27

26

27

26

26

28

(12.2020)

(01.2021)

(02.2021)

(03.2021)

(04.2021)

(05.2021)

(06.2021)

(07.2021)

(08.2021)

(09.2021)

(10.2021)

(11.2021)

Використання палива

15

26

26

26

27

26

25

27

26

27

26

26

28

(12.2020)

(01.2021)

(02.2021)

(03.2021)

(04.2021)

(05.2021)

(06.2021)

(07.2021)