ВИТЯГ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НА 2018 РІК

Частина І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні продукти

1 Демографічна та соціальна статистика

1.01 Населення та міграція

1.02 Ринок праці

1.02.01 Зайнятість та безробіття

1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини

1.03 Освіта

1.04 Охорона здоров'я

1.05 Доходи та умови життя

1.06 Соціальний захист

1.07 Населені пункти та житло

1.08 Правосуддя та злочинність

1.09 Культура

1.10 Політична та інша суспільна діяльність

2 Економічна статистика

2.01 Макроекономічна статистика

2.01.01 Тенденції ділової активності

2.02 Національні рахунки

2.02.01 Річні національні рахунки

2.03 Економічна діяльність

2.03.01 Діяльність підприємств

2.03.02 Послуги

2.03.03 Внутрішня торгівля

2.03.04 Капітальні інвестиції

2.03.05 Основні засоби

2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство

2.03.08 Енергетика

2.03.09 Промисловість

2.03.10 Будівництво

2.03.11 Транспорт

2.03.12 Туризм

2.04 Державні фінанси, податки та публічний сектор

2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

2.05.01 Зовнішня торгівля товарами

2.05.02 Зовнішня торгівля послугами

2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

2.06 Ціни

2.06.01 Споживчі ціни

2.06.02 Ціни виробників

2.07 Наука, технології та інновації

2.07.01 Наука

2.07.02 Технології та інновації

3 Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

3.01 Навколишнє середовище

3.02 Регіональна статистика

3.03 Інформаційне суспільство

3.04 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

Частина ІІ. Інші види статистичної діяльності

 

 

Дата останньої модифікації: 9/07/2018