ВИТЯГ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НА 2019 РІК

Частина І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні продукти

1 Демографічна та соціальна статистика

1.01 Населення та міграція

1.02 Ринок праці

1.03 Освіта

1.04 Охорона здоров'я

1.05 Доходи та умови життя

1.06 Соціальний захист

1.07 Населені пункти та житло

1.08 Правосуддя

1.10 Суспільна діяльність

2 Економічна статистика

2.01 Макроекономічна статистика

2.01.01 Тенденції ділової активності

2.02 Національні рахунки

2.02.01 Річні національні рахунки

2.03 Економічна діяльність

2.03.01 Діяльність підприємств

2.03.02 Послуги

2.03.03 Внутрішня торгівля

2.03.04 Капітальні інвестиції

2.03.05 Основні засоби

2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство

2.03.08 Енергетика

2.03.09 Промисловість

2.03.10 Будівництво

2.03.11 Транспорт

2.03.12 Туризм

2.03.14 Реєстр статистичних одиниць

2.04 Державні фінанси, податки та публічний сектор

2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

2.05.01 Зовнішня торгівля товарами

2.05.02 Зовнішня торгівля послугами

2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

2.06 Ціни

2.06.01 Споживчі ціни

2.06.02 Ціни виробників

2.07 Наука та інновації

2.07.01 Наука

2.07.02 Інновації

3 Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей

3.01 Навколишнє природне середовище

3.02 Регіональна статистика

3.03 Інформаційне суспільство

3.04 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

Частина ІІ. Інші види діяльності

 

 

Дата останньої модифікації: 18/06/2019