Архів

Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції
за 2016 рік

 

В Головному управлінні статистики у 2016 році протоколів про вчинення адміністративних правопорушень на посадових осіб Головного управління статистики складено не було.

Звернення від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції до Головного управління статистики не надходили.

Інформація про вчинення державними службовцями корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема, порушень спеціальних обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, до Головного управління статистики не надходила.

В наказах організаційно-розпорядчого характеру, що видані Головним управлінням статистики, не було виявлено чинників, які сприяли чи могли сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Корупційних ризиків, зокрема таких як конфлікт інтересів, недоброчесність державних службовців, безконтрольність з боку керівництва Головного управління статистики у 2016 році не виявлено.

З метою надання допомоги працівникам Головного управління статистики щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік протягом лютого-березня 2016 року проводилась роз’яснювальна робота щодо вимог та порядку заповнення декларацій, державні службовці структурних та відокремлених підрозділів були забезпечені відповідними методичними матеріалами.

Відповідно до вимог частин шостої та сьомої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції була проведена перевірка факту своєчасності подання декларацій державними службовцями Головного управління статистики у Полтавській області до 01 квітня 2016 року.

За результатами перевірки порушень щодо виконання державними службовцями, які перебувають у трудових відносинах, вимог частини першої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" не виявлено.

Крім того здійснювався контроль за поданням декларацій особами, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. Серед 69 державних службовців, звільнених у 2015 році, 5 не подали декларацію за 2015 рік станом на 01.04.2016. Про факти вчинення цими особами корупційного правопорушення повідомлено в Національне агентство з питань запобігання корупції, Прокуратуру Полтавської області та ГУНП в Полтавській області.

Відомості, зазначені у деклараціях керівництва Головного управління статистики, були оприлюднені на офіційному веб-сайті установи 11 квітня 2016 року.

На засіданнях колегії Головного управління статистики розглянуто питання:

·          31 березня 2016 року – “Про виконання роботи щодо запобігання проявів корупції в органах державної статистики Полтавської області за 2015 рік”;

·          29 вересня 2016 року – “Про виконання роботи щодо запобігання проявів корупції в органах державної статистики Полтавської області у І півріччі 2016 року”.

На виконання подання Лубенської, Кременчуцької та Полтавської місцевої прокуратури в порядку ч. 3   ст. 65 Закону України “Про запобігання корупції”, з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в інший спосіб, а саме подання недостовірних даних у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, були проведені службові розслідування.

За результатами службових розслідувань заходи дисциплінарного стягнення до працівників не застосовувалися у зв’язку з закінченням строку для застосування дисциплінарного стягнення, передбаченого статтею 148 КЗпП України.

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади” в Головному управлінні статистики у Полтавській області у 2016 році було проведено перевірку ще 3-х новоприйнятих працівників.

Заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” до жодного з працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики не застосовуються.

Були проведені семінари, заняття, лекції з працівниками структурних підрозділів Головного управління статистики на такі теми:

·          “Методологія заповнення декларації. Порядок здійснення перевірки зазначених відомостей”;

·          “Спеціальні обмеження для осіб, які є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення”;

·          “Антикорупційна політика в Україні. Досвід європейських країн та роль громадського суспільства у протидії корупції”;

·          “Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави”;

·          ознайомлення з роз’ясненнями стосовно електронного декларування;

·          “Правила етичної поведінки державних службовців”.

З метою підвищення рівня знань законодавства з питань державної служби та запобігання і протидії корупції для керівників структурних підрозділів Головного управління статистики був проведений короткостроковий семінар з питань запобігання і протидії проявам корупції за участю викладача кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Із початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій, тобто з 1 вересня 2016 року розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні були подати, згідно з приміткою до статті 50 Закону України Про запобігання корупції, службові особи, які на той момент займали відповідальне та особливо відповідальне становище, зокрема, особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "Б". У Головному управлінні статистики їх кількість становила 62 особи. Всі вони своєчасно подали зазначені декларації.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зазначити, що у Головному управлінні статистики у 2016 році відсутні випадки порушень антикорупційного законодавства та притягнень до відповідальності працівників за вчинення корупційних правопорушень не було.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 3/01/2017