ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

управління статистики

у Полтавській області

 

21.12.2016 № 112

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

Головного управління статистики у Полтавській області

щодо запобігання та виявлення корупції

на 2017 рік

 

№ з/п

Найменування

заходу

Відповідальні за

виконання

Строк

виконання

1

2

3

4

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики з питань дотримання положень Закону України “Про запобігання корупції”

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

2

Обговорення у колективах структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання корупції

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

3

Проведення оцінювання корупційних ризиків, що виникають при реалізації повноважень та функцій у діяльності Головного управління статистики

комісія з оцінки корупційних ризиків

до 27 січня 2017 року

4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, об’єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики покладених на них обов’язків, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

відділ кадрово-доку-ментального забезпечення та контролю виконання

 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

 

5

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені Законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

відділ кадрово-доку-ментального забезпечення та контролю виконання

 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

6

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

відділ кадрово-доку-ментального забезпечення та контролю виконання

 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

за

потребою

7

Проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч.3 і 4 ст.1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

відділ кадрово-доку-ментального забезпечення та контролю виконання

 

за

потребою

 

8

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства

комісія з проведення службового розслідування (перевірки)

за

потребою

9

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із Законом України “Про запобігання корупції”

головний спеціаліст з питань правової роботи

 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

відділ кадрово-доку-ментального забезпечення та контролю виконання

у разі

надходження

10

Надання інформації головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції про державних службовців, які вчинили корупційні діяння

керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики

негайно

11

Направлення працівників Головного управління статистики у Полтавській області згідно з визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання корупції

відділ кадрово-доку-ментального забезпечення та контролю виконання

згідно з планами-графіками навчальних закладів, де розміщується відповідне державне замовлення

12

Узагальнення показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції та подання зазначеної інформації головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держстату за встановленою формою

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

щокварталу

до 1 числа

13

Надання допомоги працівникам структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2016 рік

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

відділ кадрово-доку-ментального забезпечення та контролю виконання

до

1 квітня

2017 року

14

Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій:

         декларації за 2016 рік;

 

 

         декларації осіб, що припиняють діяльність;

 

 

         декларації осіб, що припинили діяльність у 2016 році;

 

         декларації кандидатів на посаду

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

 

до 14 квітня 2017 року;

 

5 робочих днів з дня припинення;

 

до 14 квітня 2017 року;

 

до призначення

15

Підготовка та надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держстату узагальненої інформації щодо результатів перевірки факту подання державними службовцями Головного управління статистики декларацій за 2016 рік

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

до

17 квітня 2017 року

16

Ведення обліку працівників Головного управління статистики, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

у разі притягнення до відповідальності

17

Розгляд на засіданнях колегії Головного управління статистики питань щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства в органах державної статистики області

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

за окремим планом роботи колегії

18

Проведення прямої телефонної лінії на тему: “Боротьба з корупцією”

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

другий

четвер

місяця

19

Вживання заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів у Головному управлінні статистики

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

20

Проведення перевірки організаційно-розпорядчих документів, що видаються Головним управлінням статистики з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

21

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

22

Забезпечення функціонування та оновлення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Головного управління статистики

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

управління поширення інформації та комунікацій

постійно

23

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками органів державної статистики Закону України “Про запобігання корупції”

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

у разі

надходження

24

Розробка проекту плану заходів Головного управління статистики у Полтавській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2018 рік

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

грудень

 

 

 

Дата останньої модифікації: 3/01/2017