ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

статистики у Полтавській області

 

20.12.2017  №  14

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

Головного управління статистики у Полтавській області

щодо запобігання та виявлення корупції

на 2018 рік

 

№ з/п

Найменування

заходу

Відповідальні за

виконання

Строк

виконання

1

2

3

4

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики з питань дотримання антикорупційного законодавства

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

2

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору з урахуванням обмежень, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

відділ управління персоналом

 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

 

3

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені Законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

відділ управління персоналом

 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

4

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

відділ управління персоналом

за

потребою

5

Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, чи невиконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в інший спосіб

комісія з проведення службового розслідування

за

потребою

6

Проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч.3 і 4 ст.1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

відділ управління персоналом

 

за

потребою

 

7

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

8

Направлення працівників Головного управління статистики згідно з визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання корупції

відділ управління персоналом

згідно з планами-графіками навчальних закладів, де розміщується відповідне державне замовлення

9

Ведення обліку працівників Головного управління статистики, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

у разі притягнення до відповідальності

10

Вживання заходів щодо виявлення, усунення конфлікту інтересів та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання в Головному управлінні статистики

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

11

Виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб Головного управління статистики та внесення пропозицій щодо їх усунення

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

упродовж

року

12

Проведення експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів Головного управління статистики на предмет наявності в них корупціогенних чинників

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

13

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із Законом України “Про запобігання корупції”

головний спеціаліст з питань правової роботи

 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

відділ управління персоналом

у разі

надходження

14

Забезпечення контролю своєчасного подання декларацій суб’єктами декларування в Головному управлінні статистики, надання консультативної допомоги при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

упродовж

року

15

Здійснення організаційних заходів та надання методичних рекомендацій працівникам структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики для заповнення декларації за 2017 рік

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

до

1 квітня

2018 року

16

 Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій:

 головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

   декларації за 2017 рік;

 

до 10 квітня 2018 року;

 

   декларації осіб, що припиняють діяльність;

 

5 робочих днів з дня припинення;

 

   декларації осіб, що припинили діяльність у 2017 році;

 

до 10 квітня 2018 року;

 

   декларації кандидатів на посаду

 

до призначення

17

Підготовка узагальненої інформації щодо результатів перевірки факту подання державними службовцями Головного управління статистики декларацій за 2017 рік

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

квітень

2018 року

18

Розгляд на засіданнях колегії Головного управління статистики питань щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства в органах державної статистики області

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

за окремим планом роботи колегії

19

Проведення прямої телефонної лінії на тему: “Боротьба з корупцією”

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

другий

четвер

місяця

20

Розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів порушень працівниками органів державної статистики Закону України “Про запобігання корупції”

головний спеціаліст з питань правової роботи

 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

у разі

надходження

21

Взаємодія з підрозділами боротьби з корупцією інших державних органів, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

22

Забезпечення функціонування та оновлення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Головного управління статистики

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

управління поширення інформації та комунікацій

постійно

23

Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті Головного управління статистики

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

щокварталу

24

Проведення перевірок матеріалів до здійснення процедур закупівлі товарів (робіт, послуг) та участь у засіданнях комітету конкурсних торгів з метою виявлення корупційних ризиків й порушень антикорупційного законодавства

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

за

потребою

25

Проведення перевірок проектів договорів з метою виявлення корупційних ризиків. Доповнення цих договорів антикорупційними умовами

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

за

потребою

26

Розробка проекту плану заходів Головного управління статистики у Полтавській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

грудень

2018 року

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 2/01/2018