ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

статистики у Полтавській області

23.03.2010    65

Зареєстровано

в Головному управлінні юстиції

у Полтавській області

30 березня 2010 р. за N 20/1518

 

 

 

 

Порядок

організації та проведення особистого прийому громадян
в Головному управлінні статистики у Полтавській області

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок регулює питання проведення особистого прийому громадян посадовими особами Головного управління статистики у Полтавській області та начальниками управлінь (відділів) статистики у містах (районах) Полтавської області (далі - посадові особи).

 

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов'язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильне виконання норм Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування";

сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Головного управління статистики, відповідно до чинного законодавства.

 

2. Організація особистого прийому громадян

 

2.1. Проведення особистого прийому громадян посадовими особами здійснюється у визначені дні та години відповідно до графіку, що затверджується начальником Головного управління статистики у Полтавській області.

 

2.2 Графік особистого прийому громадян із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця приймання вивішується в приміщеннях органів державної статистики в місцях, зручних для вільного огляду.

 

2.3. Прийом громадян здійснюється в порядку черги. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

 

2.4. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

2.5. На особистому прийомі громадян посадовими особами, у разі потреби, можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені та визначені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

 

2.6. У разі необхідності особа, що веде прийом, може попрохати заявника показати документ, що засвідчує його особу, або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України "Про звернення громадян" може бути підставою для відмови в особистому прийомі.

 

2.7. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах, за потреби – за участю перекладача.

 

2.8. Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються в загальному порядку.

 

2.9. Посадова особа Головного управління статистики, яка проводить особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого, неупередженого та оперативного розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Головного управління статистики або одержувати від них необхідну інформацію.

 

2.10. Особистий прийом громадян проводиться від імені органу державної статистики. Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається. Якщо з даного питання громадянин вже звертався до органів статистики, то перед початком бесіди вивчаються наявні матеріали.

 

2.11. Дані про особу, що звернулася до органів державної статистики, а також короткий зміст питань, з якими вона звернулася, і результати їх розгляду записуються у журналах, в яких зазначають прізвище, ім’я, по батькові громадянина, його місце проживання, категорія та соціальний стан громадянина (якщо є), зміст порушеного питання, результати розгляду питання. Не допускається з’ясування відомостей про особу, що не стосуються звернення.

 

2.12. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

 

2.13. У випадку, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через його складність і необхідність додаткового вивчення, громадянин може викласти суть звернення у формі письмової заяви для подальшого розгляду.  

 

2.14. Подана громадянином на особистому прийомі громадян письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

 

2.15. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції органів державної статистики, то посадова особа, яка проводить особистий прийом, пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і  по змозі сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

 

2.16. Контроль за дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під час особистого прийому, а також, облік прийому громадян керівництвом Головного управління статистики здійснюється сектором документального забезпечення та контролю виконання.

 

2.17. За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати їх обов'язки.

 

3. Відповідальність посадових осіб

 

3.1. Посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

 

3.2. Посадові особи Головного управління статистики у Полтавській області, управлінь (відділів) статистики у містах (районах) Полтавської області несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян".

 

 

Дата останньої модифікації: 16/04/2010