Звіт про виконання комплексної програми
Головного управління статистики у Полтавській області
на 2017 рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Стан виконання

Частина І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні продукти

Процес 1. Уточнення потреб

1.

Проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації

Управління поширення інформації та комунікацій, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень, відокремлені підрозділи

з 03 липня по 15 серпня

Взяли участь у анкетному опитуванні щодо вивчення думки користувачів статистичної інформації про рівень задоволення інформаційних потреб користувачів по статистиці енергетики, зокрема статистичних даних щодо постачання та використання енергії, яке було проведено Держстатом. У анкетному опитуванні взяли участь представники суб’єктів підприємництва та освіти

Процес 2. Проектування

Головне управління статистики у Полтавській області (далі – Головне управління статистики) не було залучено Держстатом до проектування звітно-статистичної документації та програмних засобів

Процес 3. Створення

2.

Проведення апробації проектів статистичних формулярів та інструктивних матеріалів щодо їх заповнення

Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

до 07 квітня

Прийняли участь у розробленні Держстатом проекту статистичного формуляру за ф.№ 9-сг “Звіт про внесення добрив і пестицидів під урожай 20__ року” та роз’яснень щодо його заповнення

3.

Проведення тестування державних статистичних спостережень (далі – ДСС) в Інтегрованій системі статистичної інформації (далі – ІССІ)

Відділи аналізу даних державних статистичних спостережень, управління інформаційних технологій

протягом року

Були протестовані в ІССІ ДСС за фф.№№ 6-сільрада (річна) “Звіт про об’єкти погосподарського обліку”, 4-мтп (річна) “Звіт про використання та запаси палива” та 2К-Б (квартальна) “Анкета для будівельного підприємства”

Процеси 4 Збір даних та 5 Обробка даних

4.

Проведення ДСС

Структурні та відокремлені підрозділи

протягом року

Зібрано й опрацьовано 318,6 тис. первинних звітів, з них відокремленими підрозділами – 93,4 тис. Усі заходи з проведення ДСС, передбачені комплексною програмою Головного управління статистики на 2017 рік, були виконані в повному обсязі. Помилок у статистичних роботах, запізнень і перенесення термінів надання інформації та повторних передач даних на державний рівень не було

5.

Підготовка інструктивних листів (для збирання даних), повідомлень/нагадувань щодо участі респондентів у ДСС

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень, відокремлені підрозділи

протягом року

Підготовлено та надіслано респондентам ДСС 2658 листів, у тому числі 2145 повідомлень (нагадувань) про участь у ДСС (листів організаційного характеру), відокремленими підрозділами – відповідно 1313 і 819 листів

6.

Навчання/надання консультативної допомоги респондентам ДСС, проведення інструктивних нарад за участю респондентів

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень, відокремлені підрозділи

протягом року

Здійснено 105 заходів, а саме безпосередніх відвідувань респондентів працівниками Головного управління статистики, з метою надання допомоги (консультативної підтримки) щодо заповнення фф.№№ 1-підприємництво (річна), 1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне обстеження підприємства”, у тому числі відокремленими підрозділами – 86. Проведено 40 інструктивних нарад з респондентами з питань запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС, у тому числі відокремленими підрозділами – 32

7.

Ведення реєстру сільськогосподарських товаровиробників "АГРО"

Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

протягом року

Здійснювалося ведення статистичного реєстру “АГРО”, який є одним із найважливіших інформаційних джерел для організації та проведення ДСС сільськогосподарських товаровиробників. Станом на 01 листопада 2017 року в реєстрі сільськогосподарських товаровиробників “АГРО” в частині фермерських господарств нараховувалося 1858 діючих суб’єктів господарювання, в частині сільськогосподарських підприємств (крім фермерських господарств) – 595

8.

Ведення ЄДРПОУ

Відділ ведення реєстру статистичних одиниць

протягом року

На обласному рівні здійснювалося ведення ЄДРПОУ. Щомісячно виконувалися роботи з актуалізації переліку місцевих одиниць на основі даних ДСС.

Станом на 01 січня 2018 року в ЄДРПОУ по області значилося 32009 юридичних осіб, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Упродовж 2017 року до ЄДРПОУ включено 1626 юридичних осіб, вилучено – 810

Процес 6. Аналіз

9.

Узагальнення та аналіз результатів усіх напрямів контролю роботи фахівців з інтерв'ювання/реєстраторів цін

Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення, відділ реєстрації цін

протягом року

Проведено перевірку роботи фахівців з інтерв’ювання за базовим та плановим контролем, яку виконано на 100%. Здійснено 74 планових контролі роботи всіх фахівців з інтерв'ювання, кількість домогосподарств, у яких було проведено даний контроль було перевиконано на 8,02%.

За результатами роботи реєстраторів цін здійснено базову перевірку 12702 бланків. Проведено 4 планові перевірки роботи реєстраторів цін

Процес 7. Поширення

10.

Підготовка публікацій та інших статистичних матеріалів

Управління поширення інформації та комунікацій, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень

протягом року

Підготовлено та оприлюднено 203 експрес-випуски, 403 статистичні бюлетені, 12 статистичних доповідей та 11 збірників. У розділі “Статистична інформація” офіційного веб-сайту Головного управління статистики розміщено 590 матеріалів

Процес 8. Оцінка

11.

Підготовка оглядових листів (у тому числі оглядові листи, які містять інформацію “зворотного зв’язку”)

Відділи аналізу даних державних статистичних спостережень, відокремлені підрозділи

протягом року

Підготовлено і надіслано респондентам 2252 оглядових листи (включно із тими, що містять інформацію “зворотного зв’язку”), з них відокремленими підрозділами – 2149 оглядових листів, у тому числі – 783 оглядових листи, які містять інформацію “зворотного зв’язку”

Частина ІІ. Інші види статистичної діяльності

Процес 1. Уточнення потреб

1.

Проведення комплексного анкетного опитування респондентів ДСС щодо визначення звітного навантаження

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень, відокремлені підрозділи

з 01 лютого по 03 липня

Проведено комплексне анкетне опитування респондентів ДСС з метою здійснення оцінки рівня звітного навантаження на респондентів під час заповнення ними форм ДСС. Усього отримано 188 заповнених анкет

2.

Підготовка планів

Структурні та відокремлені підрозділи

протягом року

Розроблено комплексну програму Головного управління статистики у Полтавській області на 2017 рік, яку було винесено на розгляд колегії Головного управління статистики. Після схвалення колегією її було затверджено наказом Головного управління статистики від 25 травня 2017 року №48.

На офіційному веб-сайті Головного управління статистики розміщено сформовані на 2017 рік витяг з комплексної програми, план-графік оновлення матеріалів веб-сайту, план-графік оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація”, графік оприлюднення експрес-випусків.

Розроблено річні плани роботи експертної комісії, кадрів; квартальні плани роботи колегії Головного управління статистики

Процеси 2 Проектування та 3 Створення

3.

Координація робіт з розробки (удосконалення), впровадження та супроводу КЕОІ

Управління інформаційних технологій

протягом року

Забезпечено супровід КЕОІ на обласному та районному рівнях обробки відповідно до Каталогу КЕОІ на 2017 рік. Своєчасно внесено зміни до програмних забезпечень, що надходили з Головного управління регіональної статистики.

Забезпечено своєчасну відправку інформації до Головного управління регіональної статистики

Процес 4. Збір даних

4.

Опрацювання та узгодження сукупностей одиниць/переліків респондентів ДСС

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень, відокремлені підрозділи

протягом року

Надавались на державний рівень пропозиції щодо актуалізації сукупностей одиниць/переліків респондентів ДСС.

На підставі отриманих з Держстату затверджених сукупностей одиниць/переліків респондентів ДСС здійснювалась підготовка та розміщення на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у сервісі для респондентів повідомлення про їх участь у ДСС

5.

Організація збирання даних ДСС

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень, відокремлені підрозділи

протягом року

Здійснювалося збирання форм державної статистичної та фінансової звітності за принципом “єдиного вікна” та в електронному вигляді

Процес 5. Обробка даних

6.

Забезпечення функціонування ІССІ

Управління інформаційних технологій

протягом року

Забезпечено апробацію та промислову експлуатацію 6 статистичних форм в ІССІ.

Встановлено та оновлено програмне забезпечення автоматизованих робочих місць ІССІ.

Забезпечено функціонування серверного обладнання ІССІ

Процес 7. Поширення

7.

Формування каталогу офіційних статистичних публікацій

Управління поширення інформації та комунікацій, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень

січень

Видано “Каталог офіційних статистичних публікацій Головного управління статистики у Полтавській області у 2017 році”, який розповсюджено потенційним замовникам і розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Головного управління статистики

8.

Взаємодія із ЗМІ

Управління поширення інформації та комунікацій, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень

протягом року

Підготовлено та оприлюднено 352 повідомлення “Соціально-економічне становище області/міста (району)”, 17 прес-випусків з окремих питань.

Здійснено 6 виступів по радіо та на телебаченні

9.

Здійснення підтримки користувачів статистичної інформації

Управління поширення інформації та комунікацій, відділи аналізу даних державних статистичних спостережень, відокремлені підрозділи

протягом року

Була надана 721 відповідь на запити користувачів щодо надання статистичної інформації на безоплатній основі, у тому числі відокремленими підрозділами – 96. Крім того, відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення права на отримання публічної інформації Головним управлінням статистики опрацьовано та надано відповіді на 95 запитів, із них 50 запитів надійшло від громадян, 25 – від юридичних осіб, 20 – від громадських організацій

Процес 8. Оцінка

10.

Моніторинг планів

Структурні та відокремлені підрозділи

протягом року

Щомісячно здійснювався моніторинг виконання Комплексної програми Головного управління статистики та інших планів і графіків з різних напрямків діяльності Головного управління статистики на 2017 рік

11.

Оцінювання результатів діяльності

Структурні та відокремлені підрозділи

протягом року

Опрацьовано запитальники самооцінки про результати діяльності Головного управління статистики з удосконалення ДСС, запитальник самооцінки щодо функціонування процесу (підпроцесів) статистичного виробництва.

Здійснено самооцінку результатів діяльності “Підсумки роботи Головного управління статистики у Полтавській області” за 2016 рік та І півріччя 2017 року.

У 2017 році було проведено комплексну експертну оцінку результатів діяльності управління статистики у Миргородському районі.

Здійснювався облік витрат робочого часу на статистичне виробництво за даними АСОВ

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 22/02/2018