Звіт про виконання комплексної програми
Головного управління статистики у Полтавській області
на 201
6 рік

 

Головним управлінням статистики у Полтавській області (далі – Головне управління статистики) згідно з пріоритетами Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 145-р, на виконання плану державних статистичних спостережень на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 201-р, з урахуванням технологічної програми державних статистичних спостережень на 2016 рік, затвердженої наказом Державної служби статистики України (далі – Держстат) від 17 травня 2016 року № 76, та на виконання п. 2.1. цього наказу була розроблена комплексна програма Головного управління статистики у Полтавській області на 2016 рік (далі – комплексна програма).

Комплексна програма була сформована за розділами І “Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні роботи/комплексні статистичні продукти (інформація)” та ІІ “Інші види статистичної діяльності” на основі уніфікованого макету, розробленого Держстатом, з використанням процесної схеми для планування організації та проведення державних статистичних спостережень та здійснення заходів, пов’язаних з іншими видами статистичної діяльності та/або виконанням комплексних статистичних робіт.

Протягом 2016 року здійснювався моніторинг виконання комплексної програми. Запізнень і перенесення термінів надання інформації та повторних передач даних на державний рівень не було.

У 2016 році збирання й опрацювання даних здійснювалось за 127 формами статистичної і фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально організованих державних статистичних спостережень. Усього у звітному періоді органи державної статистики області отримали від респондентів 341,6 тис. звітів.

З метою створення комфортних умов подання респондентами форм державної статистичної та фінансової звітності в органах державної статистики області функціонує спрощена процедура приймання звітності за принципом “єдиного вікна”, якою у 2016 році скористалися 15,0 тис. респондентів, у тому числі 9,8 тис. респондентів подали звіти до управлінь (відділів, секторів) статистики у районах (місті) (далі – У(В, С)С у районах (місті)). Слід зазначити, що всі прийняті звіти пройшли електронну реєстрацію у спеціальному програмному комплексі. Також забезпечувалось функціонування системи електронної звітності органів державної статистики. За 2016 рік до Головного управління статистики надійшло 153,3 тис. електронних звітів від 7350 респондентів по 109 формах статистичної та фінансової звітності.

На головній сторінці офіційного веб-сайту Головного управління статистики функціонує спеціальний програмний сервіс для респондентів, який дозволяє респондентам оперативно отримати за ідентифікаційним кодом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) перелік усіх форм державних статичних спостережень, за якими необхідно звітувати до органів державної статистики області.

Для встановлення партнерських відносин з респондентами та забезпечення достовірності первинних статистичних даних, їх повноти, та своєчасності надходження державної статистичної звітності було проведено 43 інструктивні наради з питань обліку та звітності. Крім того, працівники органів державної статистики області прийняли участь у 7 нарадах, які проводилися іншими установами. Респондентам було надіслано 1734 листа, з них 1460 повідомлень (нагадувань) про участь у державних статистичних спостереженнях (організаційного характеру), 154 інструктивних та методичних листа з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень та надано 120 відповідей на запити щодо участі у державних статистичних спостереженнях. Поряд з цим, 2060 респондентам було надіслано 3052 оглядових листа за результатами проведення державних статистичних спостережень у 2016 році, у тому числі 614 респондентам – 855 оглядових листів, які містять інформацію “зворотного зв’язку”; 99 респондентам було надано допомогу (консультативну підтримку) щодо проведення державних статистичних спостережень під час їх безпосереднього відвідування.

Для забезпечення ефективної взаємодії органів державної статистики з респондентами державних статистичних спостережень у процесі статистичного виробництва Головне управління статистики провело у 2016 році анкетне опитування респондентів з питань складання державних статистичних спостережень за формами №№ 1-підприємництво (річна) та 1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне обстеження підприємства”. В анкетному опитуванні взяло участь 138 респондентів.

Крім того, Головне управління статистики прийняло участь у проведенні анкетного опитування респондентів щодо визначення звітного навантаження, організованого Держстатом. Опитування проводилось за 28 формами державних статистичних спостережень за участю 204 респондентів.

Інформація, отримана від респондентів у ході проведення анкетних опитувань, використовувалася для підготовки пропозицій щодо удосконалення звітно-статистичної документації.

Головне управління статистики приймало участь у формуванні сукупностей одиниць та переліків респондентів державних статистичних спостережень на 2016–2017 роки. До Держстату систематично надавалися пропозиції щодо внесення змін до затверджених сукупностей одиниць та переліків респондентів державних статистичних спостережень.

У повному обсязі та з дотриманням установлених термінів надходили звіти, які розроблялися спеціально уповноваженими органами.

Упродовж року постійно проводилась актуалізація цифрових векторних карт міст обласного значення Полтавської області, здійснювався комплекс робіт, пов’язаних із використанням ГІС-технологій для переписного районування території районів та міст обласного значення.

Продовжувалось здійснення комплексу заходів щодо організації належного зберігання створеної матеріально-технічної бази Всеукраїнського перепису населення.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року № 581” від 16 грудня 2015 року № 1323-р термін проведення Всеукраїнського перепису населення зазначений на 2020 рік.

Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України протягом 2016 року Головним управлінням статистики здійснювалося ведення ЄДРПОУ на обласному рівні. Щомісячно виконувалися роботи з актуалізації переліку місцевих одиниць на основі даних державних статистичних спостережень.

Станом на 01 січня 2017 року в ЄДРПОУ по області значилося 31227 юридичних осіб, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Упродовж 2016 року до ЄДРПОУ включено 1818 юридичних осіб, вилучено – 784. Крім того, видано 1213 платних витягів, 50 довідок про визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям.

У 2016 році здійснювалося ведення статистичного реєстру АГРО, який є одним із найважливіших інформаційних джерел для організації та проведення державних статистичних спостережень сільськогосподарських товаровиробників. Станом на 01 листопада 2016 року в Реєстрі сільськогосподарських товаровиробників АГРО в частині фермерських господарств нараховувалося 1804 діючих суб’єктів господарювання, в частині сільськогосподарських підприємств (крім фермерських господарств) – 639.

З метою інформування органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості щодо економічного, соціального та екологічного становища в області, містах обласного значення та районах у 2016 році Головним управлінням статистики в установлені терміни було підготовлено та оприлюднено 225 експрес-випусків, 440 статистичних бюлетенів, 12 статистичних доповідей та 10 збірників.

З метою популяризації статистичних видань і розширення кола користувачів статистичної інформації видано “Каталог офіційних статистичних публікацій Головного управління статистики у Полтавській області у 2016 році”, який розповсюджено потенційним замовникам і розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Головного управління статистики. Користувачам статистичної інформації надіслано 33 листи рекламного характеру.

Проведено 2 круглих столи щодо можливостей забезпечення користувачів інформацією з економічної, демографічної та соціальної статистики.

Протягом 2016 року надано 696 відповідей на запити користувачів статистичної інформації щодо отримання статистичних продуктів (інформації) та роз’яснень стосовно статистичної методології та організації державних статистичних спостережень. Крім того, відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення права на отримання публічної інформації Головним управлінням статистики було опрацьовано та надано відповіді на 134 запити, із них від громадян – 66, юридичних осіб – 22, засобів масової інформації – 4, громадських організацій – 42.

Разом з Держстатом було проведено 5 анкетних опитувань щодо вивчення думки користувачів статистичної інформації про рівень доступності, відкритості статистичної інформації, джерел її формування, міри задоволення якістю отриманої інформації та їх інформаційних потреб. У анкетних опитуваннях взяли участь представники органів державної влади, наукової діяльності та освіти.

Для висвітлення результатів державних статистичних спостережень Головним управлінням статистики проводилась робота із засобами масової інформації. Так, у 2016 році було 855 раз оприлюднено повідомлення “Соціально-економічне становище області/міста (району)”, 30 раз – прес-випуски з окремих питань. Крім того, працівниками органів державної статистики здійснено 3 виступи по радіо та на телебаченні.

Продовжувалася робота по удосконаленню офіційного веб-сайту Головного управління статистики. Так, протягом 2016 року на головній сторінці офіційного веб-сайту створено календар оприлюднення інформації, який щомісячно оновлюється; удосконалено розділ “Експрес-випуски”. У 2016 році кількість відвідувань становила 116,4 тис., що на 40,6 тис. більше порівняно з 2015 роком.

Головним управлінням статистики постійно проводилася робота щодо координації діяльності У(В, С)С у районах (місті) та здійснювався моніторинг результатів їхньої роботи. Так, у 2016 році на їх адресу було надіслано 25 інструктивних та методичних листів з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень, 155 оглядових листів за результатами проведення державних статистичних спостережень.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян” та на виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” у Головному управлінні статистики проводилася відповідна робота щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. У 2016 році до органів державної статистики області надійшло 32 звернення. Серед звернень громадян 100% складають заяви. Скарги, пропозиції та зауваження у 2016 році відсутні.

У 2016 році в Головному управлінні статистики проводились профілактичні та просвітницькі заходи з питань антикорупційного законодавства.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 27/02/2017