Архів

Кількість юридичних осіб
за організаційно-правовими формами господарювання

 

 

(на 1 квітня 2021 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

34780

у тому числі

 

фермерське господарство

2461

приватне підприємство

5771

державне підприємство

66

казенне підприємство

1

комунальне підприємство

526

дочірнє підприємство

284

іноземне підприємство

4

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

96

підприємство споживчої кооперації

40

акціонерні товариства

295

з них

 

публічне акціонерне товариство

27

приватне акціонерне товариство

157

товариство з обмеженою відповідальністю

11904

товариство з додатковою відповідальністю

29

повне товариство

29

командитне товариство

25

кооперативи

905

з них

 

виробничий

45

обслуговуючий

675

споживчий

9

сільськогосподарський виробничий

22

сільськогосподарський обслуговуючий 

53

органи державної влади, організації (установи, заклади)

3985

з них

 

державна організація (установа, заклад)

312

комунальна організація (установа, заклад)

2465

приватна організація (установа, заклад)

36

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

46

асоціація

52

корпорація

7

консорціум

1

концерн

спілка споживчих товариств

21

інші об’єднання юридичних осіб

32

товарна біржа

9

кредитна спілка

27

споживче товариство

238

недержавний пенсійний фонд

2

політична партія

652

громадська організація

2799

громадська спілка

46

релігійна організація

788

профспілка, об’єднання профспілок

1295

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

451

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

874

орган самоорганізації населення

10

 

 

Довідково:

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

2056

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1967

представництво

89

 

 

Дата останньої модифікації: 15/04/2021