Архів

Кількість юридичних осіб
за організаційно-правовими формами господарювання

 

 

(на 1 січня 2019 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

32775

у тому числі

 

фермерське господарство

2292

приватне підприємство

5755

державне підприємство

71

казенне підприємство

1

комунальне підприємство

459

дочірнє підприємство

319

іноземне підприємство

5

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

95

підприємство споживчої кооперації

41

акціонерні товариства

304

з них

 

публічне акціонерне товариство

40

приватне акціонерне товариство

148

товариство з обмеженою відповідальністю

10327

товариство з додатковою відповідальністю

30

повне товариство

30

командитне товариство

25

кооперативи

877

з них

 

виробничий

46

обслуговуючий

651

споживчий

9

сільськогосподарський виробничий

21

сільськогосподарський обслуговуючий 

48

органи державної влади, організації (установи, заклади)

3974

з них

 

державна організація (установа, заклад)

274

комунальна організація (установа, заклад)

2486

приватна організація (установа, заклад)

34

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

47

асоціація

51

корпорація

7

консорціум

1

концерн

спілка споживчих товариств

22

інші об’єднання юридичних осіб

32

товарна біржа

10

кредитна спілка

28

споживче товариство

237

недержавний пенсійний фонд

політична партія

664

громадська організація

2693

громадська спілка

34

релігійна організація

768

профспілка, об’єднання профспілок

1366

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

423

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

793

орган самоорганізації населення

11

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

2037

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1955

представництво

82

 

 

 

Дата останньої модифікації: 15/01/2019