Архів

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

 

 

(на 1 жовтня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

32761

у тому числі

 

фермерське господарство

2274

приватне підприємство

5809

державне підприємство

71

казенне підприємство

1

комунальне підприємство

446

дочірнє підприємство

322

іноземне підприємство

5

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

99

підприємство споживчої кооперації

41

акціонерні товариства

309

з них

 

публічне акціонерне товариство

41

приватне акціонерне товариство

150

товариство з обмеженою відповідальністю

10268

товариство з додатковою відповідальністю

30

повне товариство

31

командитне товариство

28

кооперативи

878

з них

 

виробничий

48

обслуговуючий

652

споживчий

8

сільськогосподарський виробничий

21

сільськогосподарський обслуговуючий 

47

органи влади, організації (установи, заклади)

3998

з них

 

державна організація (установа, заклад)

280

комунальна організація (установа, заклад)

2507

приватна організація (установа, заклад)

34

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

49

асоціація

50

корпорація

7

консорціум

1

концерн

спілка споживчих товариств

22

інші об’єднання юридичних осіб

32

товарна біржа

10

кредитна спілка

28

споживче товариство

238

недержавний пенсійний фонд

політична партія

663

громадська організація

2648

спілка об’єднань громадян

34

релігійна організація

768

профспілка, об’єднання профспілок

1364

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

418

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

781

орган самоорганізації населення

11

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

2018

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1938

представництво

80

 

 

 

Дата останньої модифікації: 12/10/2018