Архів

Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

 

 

(на 1 жовтня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

31844

у тому числі

 

фермерське господарство

2225

приватне підприємство

5811

державне підприємство

76

казенне підприємство

1

комунальне підприємство

396

дочірнє підприємство

329

іноземне підприємство

5

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

98

підприємство споживчої кооперації

42

акціонерні товариства

326

з них

 

публічне акціонерне товариство

71

приватне акціонерне товариство

133

товариство з обмеженою відповідальністю

9619

товариство з додатковою відповідальністю

30

повне товариство

31

командитне товариство

29

адвокатське об’єднання

адвокатське бюро

кооперативи

858

з них

 

виробничий

46

обслуговуючий

641

споживчий

9

сільськогосподарський виробничий

19

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий 

41

органи влади, організації (установи, заклади)

4112

з них

 

державна організація (установа, заклад)

302

комунальна організація (установа, заклад)

2571

приватна організація (установа, заклад)

36

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

50

асоціація

50

корпорація

7

консорціум

1

концерн

спілка споживчих товариств

22

споживче товариство

236

інші об’єднання юридичних осіб

32

творча спілка

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

665

громадська організація

2486

громадська спілка

28

релігійна організація

766

профспілка, об’єднання профспілок

1341

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

407

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

739

орган самоорганізації населення

10

товарна біржа

10

кредитна спілка

28

недержавний пенсійний фонд

інші організаційні форми

1018

 

 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1865

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1804

представництво

61

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Також включаються відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, які не підлягають внесенню до ЄДР.

 

 

Дата останньої модифікації: 12/10/2017