Архів

Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

 

 

(на 1 квітня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

31437

у тому числі

 

фермерське господарство

2194

приватне підприємство

5863

державне підприємство

78

казенне підприємство

1

комунальне підприємство

397

дочірнє підприємство

337

іноземне підприємство

5

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

98

підприємство споживчої кооперації

48

акціонерні товариства

330

з них

 

публічне акціонерне товариство

104

приватне акціонерне товариство

103

товариство з обмеженою відповідальністю

9207

товариство з додатковою відповідальністю

30

повне товариство

31

командитне товариство

32

адвокатське об’єднання

адвокатське бюро

кооперативи

863

з них

 

виробничий

50

обслуговуючий

646

споживчий

9

сільськогосподарський виробничий

19

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий 

36

органи влади, організації (установи, заклади)

4155

з них

 

державна організація (установа, заклад)

310

комунальна організація (установа, заклад)

2585

приватна організація (установа, заклад)

36

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

50

асоціація

48

корпорація

7

консорціум

1

концерн

спілка споживчих товариств

22

споживче товариство

235

інші об’єднання юридичних осіб

35

творча спілка

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

661

громадська організація

2429

громадська спілка

26

релігійна організація

766

профспілка, об’єднання профспілок

1326

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

413

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

712

орган самоорганізації населення

10

товарна біржа

9

кредитна спілка

28

недержавний пенсійний фонд

інші організаційні форми

1030

 

 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1704

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1650

представництво

54

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Також включаються відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, які не підлягають внесенню до ЄДР.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 14/04/2017