Архів

Кількість юридичних осіб
за організаційно-правовими формами господарювання

 

 

(на 1 липня 2021 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

34858

у тому числі

 

фермерське господарство

2475

приватне підприємство

5777

державне підприємство

66

казенне підприємство

1

комунальне підприємство

525

дочірнє підприємство

283

іноземне підприємство

3

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

96

підприємство споживчої кооперації

40

акціонерні товариства

295

з них

 

публічне акціонерне товариство

26

приватне акціонерне товариство

158

товариство з обмеженою відповідальністю

12056

товариство з додатковою відповідальністю

29

повне товариство

29

командитне товариство

25

кооперативи

909

з них

 

виробничий

46

обслуговуючий

677

споживчий

9

сільськогосподарський виробничий

22

сільськогосподарський обслуговуючий 

54

органи державної влади, організації (установи, заклади)

3826

з них

 

державна організація (установа, заклад)

304

комунальна організація (установа, заклад)

2461

приватна організація (установа, заклад)

38

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

46

асоціація

52

корпорація

7

консорціум

1

концерн

спілка споживчих товариств

21

інші об’єднання юридичних осіб

32

товарна біржа

9

кредитна спілка

27

споживче товариство

235

недержавний пенсійний фонд

2

політична партія

653

громадська організація

2835

громадська спілка

50

релігійна організація

790

профспілка, об’єднання профспілок

1300

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

451

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

889

орган самоорганізації населення

11

 

 

Довідково:

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

2082

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1993

представництво

89

 

 

Дата останньої модифікації: 13/07/2021