Інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 

Порядок користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – Реєстр) визначено Положенням про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженим наказом Держкомстату України від 28 листопада 2005 року № 386 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2005 року за № 1509/11789 (із змінами і доповненнями).

 

Відомості щодо суб’єктів Реєстру надаються користувачам за такими категоріями даних:

- ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб’єкта;

- класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;

- довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);

- реєстраційні – відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

 

Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді:

- даних щодо кількості субєктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача (запит);

- переліку субєктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача (запит);

- даних щодо субєкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних (запит) (реквізити на оплату).

 

Надання відомостей з Реєстру є платним. Розмір плати за надання відомостей з Реєстру встановлюється Держстатом. Поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача. Відомості надаються після оплати користувачем вартості наданих послуг. Документом, що підтверджує унесення плати, є квитанція, платіжне доручення або відомості (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, надані користувачем, за якими можливо перевірити факт оплати.

 

Відомості з Реєстру на запити користувачів на державному рівні надаються Головним управлінням регіональної статистики (вул. Еспланадна, буд. 4–6, кім. 607, 613, 613а, 618, м. Київ, 01601; тел. (044) 287-60-22, (044) 287-51-44; факс (044) 287-51-44; Е-mail: edrpou@ukrstat.gov.ua) щодо всіх суб’єктів Реєстру.

 

Відомості на запити користувачів щодо суб'єктів Реєстру по Полтавській області надаються Головним   управлінням статистики у Полтавській області (вул. Пушкіна, буд. 103, кім. 201, м. Полтава, 36039; тел. (0532) 56 17 62; E-mail: edrpou@pl.ukrstat.gov.ua).

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 11/03/2021