10.05.2017

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати за березень 2017 року

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за березень 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за січень–березень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–березень 2017 року

 

Санаторно–курортні та оздоровчі заклади (1995–2016рр.)

Колективні засоби розміщування (2011–2016рр.)

Туристичні потоки (2000–2016рр.)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2016рр.)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2016рр.)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році

ПУБЛІКАЦІЇ

Повідомлення "Соціально-економічне становище Полтавської області" за січень–березень 2017 року

Повідомлення "Соціально-економічне становище міст та районів" за січень–березень 2017 року