04.08.2017

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у Полтавській області за січень–червень 2017 року

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати за червень 2017 року

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за червень 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за січень–червень 2017 року

Характеристика домогосподарств за 2016 рік

Структура сукупних витрат за 2016 рік

Структура сукупних ресурсів за 2016 рік

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах за 2016 рік

ПУБЛІКАЦІЇ

Повідомлення "Соціально-економічне становище Полтавської області" за січень–червень 2017 року

Повідомлення "Соціально-економічне становище міст та районів" за січень–червень 2017 року