26.04.2018

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря у 2017 році

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту у атмосферне повітря у 2017 році

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря у 2017 році

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах у 2017 році

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)  у 2017 році