28.04.2020

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2019)

Викиди діоксину сірки та діоксиду азоту у атмосферне повітря (1990–2019)

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря у 2019 році

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах у 2019 році

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2019 році