29.04.2021

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Експрес-випуски

Заробітна плата у Полтавській області у березні 2021 року

Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату)у 2020 році (попередні дані)

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2020)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2020)

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах у 2020 році

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів