05.05.2021

 Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2021 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2021 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2021 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2021 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у березні 2021 року

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 квітня 2021 року

24-сг (місячна)*

1-торг (місячна)*

1-опт (місячна)*

4-мтп (місячна)*

1-торг (нафтопродукти) (місячна)*

1-П (місячна)*

1-ПО (місячна)

1-зерно (місячна)*

2-етр (місячна)*

51-авто (місячна)*

51-вод (місячна)*

21-заг (місячна)*

 

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.