02.06.2021

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2021 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2021 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2021 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2021 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у квітні 2021 року

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 травня 2021 року

Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2020)

24-сг (місячна)*

4-сг (річна)*

 

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.