10.05.2022

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

 

  Статистична інформація

   Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020, 2021)

   Кількість аспірантів (1995–2021)

   Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у  січні–березні 2022 року

 

1-ПВ (місячна)*

3-борг (місячна)*

1-опт (місячна)*

1-П (місячна)*

2К-П (місячна)*

1-ПО (поставка/оборона) (місячна)

 

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.