30.05.2022

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Експрес-випуск

Заробітна плата у Полтавській області у квітні 2022 року

Статистична інформація

Вантажні перевезення у січні–квітні 2022 року

Пасажирські перевезення у січні–квітні 2022 року

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010–2021)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010–2021)

Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010–2021)

Викиди в атмосферне повітря (1990–2021)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2021)

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2021 році

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах у 2021 році

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2021 році

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2021 році

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2021 році (попередні дані)

Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2021 році (попередні дані)