02.06.2022 

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у квітні 2022 року

Індекс сільськогосподарської продукції у 2021 році (остаточні дані)

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2021)

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2021)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2021 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах у 2021 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2021 році

 

 

24-сг (місячна)*

4-сг (річна)*

 

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.