Новини


Відділ статистики будівництва та інвестицій Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний збірник “Основні засоби Полтавської області у 2000–2006 роках”. Детальніше...


Сектор статистики зовнішньоекономічної діяльності Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний бюлетень “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Полтавської області за січень–вересень 2007 року”. Детальніше...


Сектор статистики зовнішньоекономічної діяльності Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний бюлетень “Зовнішня торгівля Полтавської області товарами за січень–вересень 2007 року”. Детальніше...


Сектор статистики зовнішньоекономічної діяльності Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний бюлетень “Зовнішня торгівля Полтавської області послугами за січень–вересень 2007 року”. Детальніше...


Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища випустив бюлетень “Наявність тракторів, сільськогосподарських машин, енергетичних потужностей та споживання електроенергії на 1 січня 2007 року”. Детальніше...


Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний бюлетень “Посівні площі озимих культур під урожай 2008 року в усіх категоріях господарств станом на 3 грудня 2007 року”. Детальніше...


Відділ структурної статистики Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний збірник “Діяльність малих підприємств Полтавської області”. Детальніше...


Відділ статистики будівництва та інвестицій Головного управління статистики у Полтавській області випустив економічну доповідь “Про основні засоби області у 2006 році”. Детальніше...


Відділ статистики нефінансових послуг Головного управління статистики у Полтавській області випустив:

1. Статистичний збірник “Транспорт і зв’язок Полтавської області за 2006 рік”.

2. Статистичний збірник “Наукова та інноваційна діяльність у Полтавській області за 2006 рік". Детальніше...


Відділ статистики промисловості випустив статистичний збірник “Промисловість області у 2003–2006 роках”. Детальніше...


Головне управління статистики випустило “Статистичний щорічник Полтавської області за 2006 рік”. Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області у 2006 році у порівнянні з  1990, 1995, 2000–2005 роками. Детальніше...


Відділ статистики будівництва та інвестицій Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний бюлетень “Введення в експлуатацію житла в області за січень–червень 2007 року”. Детальніше...


Відділ статистики цін Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний бюлетень  “Рівень споживчих цін і тарифів”. Детальніше...


Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний бюлетень “Підсумки заключного обліку посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року по Полтавській області”. Детальніше...


Відділ статистики будівництва та інвестицій Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний збірник “Інвестиції та будівельна діяльність у Полтавській області”. Детальніше...


Відділ статистики будівництва та інвестицій Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний бюлетень “Перелік будівель та споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня 2007 року”. Детальніше...


Відділ статистики товарних ринків Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний збірник “Утворення, використання і поставка вторинної сировини, відходів виробництва”. Детальніше...


Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища випустив бюлетень “Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Полтавської області за 2006 рік”. Детальніше...


Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища випустив бюлетені “Викиди в атмосферу забруднювальних речовин у 2006 році” та “Утворення, оброблення та утилізація відходів І-ІІІ класів небезпеки у 2006 році”. Детальніше...


Сектор статистики зовнішньоекономічної діяльності Головного управління статистики у Полтавській області випустив 2 статистичних збірники. 

Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Полтавської області товарами” містить дані про загальні обсяги експорту-імпорту товарів в розрізі країн та товарної структури за 2001–2006 рр. Детальніше...


Сектор статистики зовнішньоекономічної діяльності Головного управління статистики у Полтавській області випустив статистичний збірник “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Полтавської області”. Детальніше...


   Випущений “Статистичний щорічник Полтавської області за 2006 рік” на компакт-диску. Вартість – 79,26 грн. з ПДВ. Бажаючим придбати щорічник звертатися за адресою:

36039, м.Полтава, вул. Пушкіна, 103 Телефони: 7-43-60
                       Факс: 50-23-56.
Детальніше…


 ΐπυ³β

Δΰςΰ ξρςΰννόξΏ μξδθτ³κΰφ³Ώ: 31/12/2007