18–20 червня 2018 року відбулася 66-а пленарна сесія Конференції європейських статистиків (КЄС)

 

У період з 18 по 20 червня 2018 року Голова Державної служби статистики України Ігор Вернер взяв участь у 66-й пленарній сесії Конференції європейських статистиків (КЄС), яка відбулась у м. Женева.

Основні теми цих заходів були присвячені питанням загальних та основоположних елементів статистичного законодавства, обміну та спільного використання економічних даних, а також діяльності з проблематики синтезу геопросторової та статистичної інформації.

Окрему увагу було приділено питанням модернізації комунікаційних стратегій в статистичних службах, інтеграції даних для вимірювання міграції та міжнародної мобільності робочої сили, а також використання реєстрів та адміністративних даних для перепису населення та житлового фонду.

Під час дискусій та пленарних сесій учасники визначили пріоритети в розробці статистики для Цілей сталого розвитку та наголосили на тому, що національні статистичні установи мають відігравати провідну роль в інформаційному забезпеченні з питань сталого розвитку.

Крім того, для використання статистичними службами у своїй діяльності Конференцією схвалено такі документи: Керівництво по інтеграції даних для вимірювання міграції, Керівництво з вимірювання міжнародної мобільності робочої сили, Керівні принципи використання регістрів і адміністративних даних для переписів населення та житлового фонду, Керівництво по загальним елементам національного статистичного законодавства, Керівні принципи статистичної інфраструктури, необхідної для підтримки формування статистики демографії та статистики підприємництва.

Водночас Конференція продовжила мандат створених робочих груп з питань розробки проектів Рекомендацій з передової практики підготовки провідних, композитних та психологічних індикаторів та Рекомендацій з питань обміну економічними даними.

У ході роботи 66-ї сесії КЄС відбулись двосторонні робочі зустрічі Голови Держстату з представниками міжнародних організацій, а також керівниками статистичних служб низки країн.

Участь української сторони в зазначених заходах сприяє укріпленню потенціалу вітчизняної  статистики, підвищенню її іміджу в міжнародній статистичній спільноті, посиленню партнерських відносин з міжнародними організаціями, зокрема  ЄЕК ООН, Євростатом, ОЕСР, а також виконанню умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

Довідково:

КЄС є міжнародним органом, що діє під егідою Європейської економічної комісії та Статистичної комісії ООН. Її головною метою є координація міжнародного співробітництва в галузі статистичної діяльності. Щорічна пленарна сесія КЄС – це нарада найвищого рівня керівників міжнародних і національних статистичних служб, на якій приймаються ключові рішення щодо скоординованої програми роботи з розвитку статистики.

 

Рішення КЄС можна знайти за посиланням: http://www.unece.org/index.php?id=47411