Первинна профспілкова організація
Головного управління статистики


кім. 307, вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, 36039, Україна, 0630768651, факс (05322) 2 69 11,

е-mail: profkom@pl.ukrstat.gov.ua

 

Первинна профспілкова організація створена установчими зборами членів трудового колективу Головного управління статистики у Полтавській області 28 січня 2004 року на підставі власних заяв і бажання працюючих з метою представництва та захисту своїх трудових, соціально-економічних прав та інтересів у відносинах з роботодавцем та в органах державної влади і місцевого самоврядування. З 21 грудня 2007 року до складу Первинної профспілкової організації приєднались на добровільних засадах працівники управлінь (відділів) статистики у містах та районах, що входили в структуру Головного управління статистики.

Профспілкові групи є в 25 районах області та у містах Кременчуці, Комсомольську. Профспілкова організація налічує 365 членів, які об’єднались у 48 профспілкових груп.

Наша профспілкова організація була однією з перших, хто прийняв участь у створенні і розбудові Всеукраїнської профспілки працівників органів державної статистики і на добровільних засадах увійшла до її складу.

 

Вищими органами Первинної профспілкової організації є:

 

– профспілкова конференція, яка скликається за ініціативою профспілкового комітету, чи на вимогу більш, як третини членів профспілки, визначає пріоритетні напрямки діяльності; приймає рішення стосовно прийняття та виключення з організації; визначає позицію щодо соціально-економічного і суспільного розвитку Головного управління статистики; обирає профспілковий комітет та його голову і контрольно-ревізійну комісію та її голову;

– профспілковий комітет є вищим виконавчим органом в період між конференціями і підзвітний профспілковій конференції. Координує дії профспілкових груп щодо виконання Статуту та Положення про профспілкову організацію, постанов і рішень вищих профспілкових органів. Розглядає та затверджує бюджет. Здійснює представництво і захист трудових і соціальних прав та інтересів працівників Головного управління статистики у відносинах з роботодавцем, органами влади, в суді. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективні договори і контролює їх виконання. Спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; бере участь у визначенні і затвердженні переліку та порядку надання працівникам соціальних пільг. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці. Через своїх членів здійснює контроль за державним соціальним страхуванням у комісії соціального страхування; сприяє організації відпочинку та лікування працівників та членів їх сімей у санаторіях та інших оздоровчих закладах;

– контрольно-ревізійна комісія – контролюючий орган, який обирається конференцією терміном, на який обрано профспілковий комітет, і підзвітний органу, що його обрав. Основним напрямком діяльності є контроль за формуванням та використанням коштів і майна, які знаходяться у власності Первинної профспілкової організації.

Первинна профспілкова організація Головного управління статистики не є політичною організацією. Проте в своїй діяльності робить великий акцент на зростанні громадської активності своїх членів.

 

 

Дата останньої модифікації: 10/02/2015