Інформація про систему обліку

 

Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” надходять до Головного управління статистики у Полтавській області поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Полтавській області в розділі “Доступ до публічної інформації” або надаються особисто запитувачем.

Реєстрацію запитів на інформацію здійснює діловодна служба централізовано в міру надходження.

При реєстрації в діловодній службі на запиті проставляється штамп про взяття його на контроль.

Зареєстровані запити на інформацію після резолюції начальника Головного управління статистики терміново передаються діловодною службою до самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації.

Підготовка відповіді на запит на інформацію не повинна перевищувати 5 робочих днів з дня реєстрації запиту діловодною службою.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформацію самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації.

 Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в самостійному структурному підрозділі, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, копії – у структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються.

 

 

Дата останньої модифікації: 9/02/2012