Види інформації, яку зберігає
Головне управління статистики у Полтавській області

 

Головне управління статистики у Полтавській області є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі виконання ним своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, а також яка знаходиться в його володінні.

Доступ до публічної інформації в Головному управлінні статистики у Полтавській області забезпечується шляхом систематичного й оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Полтавській області в мережі Інтернет або в інший спосіб; надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

Головне управління статистики у Полтавській області на виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” надає інформацію, розпорядником якої воно є і яка не потребує додаткової обробки.

Публічна інформація, розпорядником якої є Головне управління статистики у Полтавській області, є відкритою, крім випадків, установлених законом.

Головне управління статистики у Полтавській області не є розпорядником інформації за запитами щодо інформації інших органів влади України, органів державної влади інших держав, міжнародних організацій; інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 9/02/2012