Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області

за січень–травень 2018 року

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 1409515 осіб. Упродовж січня–квітня 2018р. чисельність населення зменшилася на 4314 осіб.

Порівняно із січнем–квітнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 296 осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2018р. становила 3465 осіб, померлих – 8375 осіб.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2018р. становила 17,7 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 81,8%.

Із загальної кількості безробітних 57,2% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з квітнем 2018р. зменшився на 0,2 в.п. і на кінець травня становив 2,0% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зменшився на 0,4 в.п. і становив 2,8% сільського населення працездатного віку, у міських поселеннях – відповідно на 0,1 в.п. і 1,6% населення працездатного віку цієї місцевості.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у травні 2018р., становила 16,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2547 грн, що дорівнює 68,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2018р. порівняно з квітнем збільшилася на 40 одиниць, або на 0,9%, і на кінець місяця становила 4,4 тис. (у травні 2017р. – 2,8 тис.).

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець травня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (27,8% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,7%), а найменша – серед технічних службовців (2,1%), кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по області впродовж травня 2018р. не змінилося і на кінець місяця становило 4 особи.

 

Доходи населення

У січні–квітні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7519 грн (у січні–квітні 2017р. – 5891 грн).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення – в 1,7 раза, виробництва електричного устатковання – в 1,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, з надання інших видів послуг, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, операцій з нерухомим майном і не перевищував 69,5% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 112,4%.

Упродовж січня–квітня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 9,5%, або на 3611,8 тис.грн, і на 1 травня становила 41,5 млн.грн (1,7% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2018р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–квітня 2018р. збільшилася на 21,1%, або на 4525,2 тис.грн, і на 1 травня становила 26,0 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати збільшилася в операціях з нерухомим майном, промисловості, будівництві, виникла – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, зменшилася – у сільському, лісовому та рибному господарстві, освіті.

Сума боргу збільшилася перед працівниками економічно активних підприємств у містах Гадячі, Полтаві та Шишацькому, Полтавському районах, виникла – у Чутівському районі. Борг перед працівниками підприємств зменшився у містах Миргороді, Кременчуці, повністю погашений – у Зіньківському районі.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 травня 2018р. становила 1,6 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 15965 грн, що у 2,0 раза більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за квітень 2018р.

 

Соціальний захист

У січні–травні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 26,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 13,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 12,7 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–травні 2018р. становила 25,6 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 16,2 млн.грн, у сільській місцевості – 9,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2018р. становив 257,8 грн (у квітні 2018р. – 450,3 грн).

Крім того, у січні–травні 2018р. 7197 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 776 домогосподарствам, у сільській місцевості – 6421 домогосподарству.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2018р. становив 3007,7 грн квітні 2018р. – 3028,0 грн).

У січні–травні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 10967,9 тис.грн.

У травні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 287,3 млн.грн, що становило 130,3% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – відповідно 107,6 млн.грн і 93,1%.

На кінець травня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 1014,5 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 349,5 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 67,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 61,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 14,7 млн.грн, за постачання електричної енергії – 99,0 млн.грн.

 

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–травня 2018р. обліковано 10125 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 68,3% становили злочини проти власності, 10,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 1,3% – злочини проти правосуддя; проти громадської безпеки, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–травня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 13, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 38, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 4.

Кількість крадіжок становила 5643 випадки, шахрайства – 873, грабежів – 162, хабарництва – 60, розбоїв – 27.

Правоохоронними органами за січень–травень 2018р. виявлено 21 особу, яка скоїла злочини у складі 7 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 7 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2018р. становила 8044 особи, із числа яких 2587 – жінки, 485 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 78 – неповнолітні та 32 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,6%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 32,3% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 103 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 64 особи, у тому числі 22 – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, і по 10 – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень та умисних вбивств.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1855 осіб, з них жінки – 181, неповнолітні – 64. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 48,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 12,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,1% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 77,3%, безробітних – 2,5%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–травні 2018р. становив 104,3% (у січні–травні 2017р. – 105,5%).

У січні–травні 2018р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти (на 26,5% та 16,8% відповідно). Підвищились ціни на макаронні вироби на 7,0%, хліб – на 5,8%, рибу та продукти з риби – на 4,8%, масло – на 4,7%, сир і м’який сир (творог) – на 3,1%, м’ясо та м’ясопродукти – на 2,8%, безалкогольні напої – на 2,6%, олію соняшникову – на 2,5%, рис – на 0,2%. Водночас на 12,7% подешевшали яйця, на 8,3% – цукор, на 4,7% – продукти переробки зернових, на 3,1% – сало, на 1,5% – молоко.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 6,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 9,4%, алкогольних напоїв – на 4,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% в основному спричинено підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 33,0%, водопостачання – на 27,7%, каналізацію – на 26,0%. На 5,7% зросла вартість утримання та ремонту житла.

У сфері охорони здоров’я загальне підвищення цін на 4,3% зумовлено зростанням вартості послуг лікарень на 11,6%, амбулаторних послуг на 8,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,7%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 5,0% через подорожчання транспортних послуг на 11,3% (зокрема перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 11,8%, залізничним – на 9,6%), палива та мастил – на 3,8%, транспортних засобів – на 1,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 7,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 25,0%, мобільного зв’язку – на 9,7%, місцевого телефонного зв’язку – на 8,2%, інтернету – на 7,8%. Водночас мобільні телефони подешевшали на 2,7%.

На 0,4–4,5% зросли ціни у сферах освіти, відпочинку і культури, на одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, на послуги ресторанів та готелів.

 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих та сільськогосподарських підприємств) за січень–березень 2018р. був позитивним і становив 3549,1 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року – 2653,0 млн.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 64,2%, отримано 4804,1 млн.грн прибутку, що в 1,2 раза більше, ніж за січень–березень 2017р.

Збитково працювало 35,8% підприємств, що на 3,7 в.п. менше, ніж у січні–березні 2017р. Цими підприємствами допущено 1255,0 млн.грн збитків, що на 3,4% менше, ніж за січень–березень 2017р.

 

Промисловість

У січні–травні 2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. індекс промислової продукції становив 100,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 2,7%. За січень–травень 2018р. видобуто 66,8 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 165,7 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 3553,9 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 105,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні–травні 2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. обсяги виробництва продукції зменшилися на 4,7%. За січень–травень 2018р. вироблено свіжих чи охолоджених 1,6 тис.т яловичини і телятини – туш, напівтуш, четвертин необвалених та 13,7 тис.т свинини – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 14,2 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 123,8 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 15,8 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 4,6 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 4,8 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 1,6 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 4,0 тис.т сиру плавленого (крім тертого або порошкового), 11,7 тис.т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, 934 т йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао), 12,4 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 2,3 тис.т зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених (крім рису), 12,2 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 1,2 тис.т пряників та виробів подібних, 2,5 тис.т печива солодкого, вафель та вафельних облаток, частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, 7,4 тис.т печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао), 4,7 тис.т цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), 3,4 тис.т виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду), 11,8 тис.т продуктів молоковмісних, н.в.і.у., 5,9 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 96,0%. За січень–травень 2018р. вироблено 105,8 тис.шт футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 7,6 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), жіночих та дівчачих 10,1 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 148,9 тис.шт суконь (крім трикотажних) та 22,8 тис.шт суконь трикотажних машинного або ручного в’язання, 43,8 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 22,4 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 423,3 тис.шт трусів і панталонів трикотажних машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 97,9%. За січень–травень 2018р. вироблено 10,8 тис.м3 деревини із сосни уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, 35,6 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–травні 2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. випуск продукції збільшився на 8,6%. За січень–травень 2018р. вироблено 6,1 тис.шт вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас, 19,5 тис.м3 цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 4,6 тис.т блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва,  40,9 тис.т елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, 57,5 тис.т розчинів бетонних, готових для використання, 25,1 тис.т сумішей асфальтових для дорожнього покриття.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, приріст промислової продукції становив 73,7%. За січень–травень 2018р. вироблено 1,6 тис.т зливків, форм первинних та напівфабрикатів, інших, зі сталі нелегованої та 15,7 тис.т – зі сталі легованої (крім неіржавної), 887 т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 417 т конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших, 32,0 тис.т водозливів, шлюзів, шлюзних воріт, дебаркадерів, доків стаціонарних, конструкцій для морських та водних споруд інших, з металів чорних; конструкцій інших та їх частин, з металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу), 830 блоків дверних й віконних з металів чорних.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції на 11,7%. За січень–травень 2018р. вироблено конвеєрів та елеваторів безперервної дії для товарів або матеріалів – 60 ковшових та 227 інших (крім конвеєрів та елеваторів пневматичних, призначених для шахт і інших підземних робіт, ковшових та стрічкових), 39 машин для обробки та переробки молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 362 машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або культур бобових сушених, 4,1 тис. причепів та напівпричепів, н.в.і.у.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 102,6%.

 

Сільське господарство

У січні–травні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 98,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 97,9%, у господарствах населення – 98,9%.

У січні–травні 2018р. реалізовано на забій (у живій масі) 38,7 тис.т сільськогосподарських тварин (на 10,0% менше порівняно з січнем–травнем 2017р.), вироблено 309,8 тис.т молока (на рівні відповідного періоду попереднього року) та одержано 331,5 млн.шт яєць (на 6,1% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 37,5%, 42,7% та 27,8%.

За розрахунками, на 1 червня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 262,0 тис. голів (на 2,1% менше, ніж на 1 червня 2017р.), у тому числі корів – 125,2 тис. (на 1,3% менше); свиней – 341,5 тис. (на 7,1% менше), овець та кіз – 71,5 тис. (на 0,6% менше), птиці свійської – 6302,8 тис. голів (на 5,4% більше). У господарствах населення утримувалось 43,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,1%; свиней – 30,7%, овець та кіз – 88,5%, птиці свійської – 57,4%.

На 1 червня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 710,2 тис.т зерна (на 49,1% менше, ніж на 1 червня 2017р.), у тому числі 527,3 тис.т кукурудзи, 134,9 тис.т пшениці, 21,9 тис.т ячменю, 5,2 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 340,0 тис.т зерна (на 48,6% менше), у тому числі 245,1 тис.т кукурудзи, 54,2 тис.т пшениці, 20,5 тис.т ячменю, 1,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 370,2 тис.т зерна (на 49,6% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 169,3 тис.т (на 6,8% менше, ніж на 1 червня 2017р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) зберігалося 82,4 тис.т (на 33,3% менше), підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання – 86,9 тис.т (на 49,9% більше).

 

Будівництво

У січні–травні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2228,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 88,6%.

Будівництво будівель скоротилося на 3,7%, у тому числі житлових – на 18,8%. Водночас будівництво нежитлових будівель зросло на 3,9%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 13,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 68,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,3% та 22,7% відповідно.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–квітні 2018р. експорт товарів становив 610,7 млн.дол. США, імпорт – 412,4 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2017р. експорт зменшився на 7,2% (на 47,1 млн.дол.), імпорт збільшився на 38,9% (на 115,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 198,3 млн.дол. (у січні–квітні 2017р. також позитивне – 360,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,48 (у січні–квітні 2017р. – 2,21).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 123 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 307,5 млн.дол., або 50,4% від загального обсягу експорту (у січні–квітні 2017р. – 297,0 млн.дол., або 45,1%), та збільшився порівняно з січнем–квітнем 2017р. на 10,5 млн.дол., або на 3,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії, Німеччини та Угорщини, серед інших країн світу – до Китаю та Російської Федерації.

Порівняно з січнем–квітнем 2017р. експорт товарів серед цих країн збільшився до Німеччини, Китаю, Угорщини та Російської Федерації, зменшився до Австрії.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2017р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 46,0% до 54,3%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 4,7% до 5,6%, зменшилась частка продуктів рослинного походження з 19,9% до 14,3%, готових харчових продуктів – з 9,9% до 8,3%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 81,8 млн.дол., або 19,8% від загального обсягу імпорту (у січні–квітні 2017р. – 67,5 млн.дол., або 22,7%), та збільшився проти січня–квітня 2017р. на 14,3 млн.дол., або на 21,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США. Порівняно з січнем–квітнем 2017р. імпорт товарів з цих країн збільшився.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, готові харчові продукти, недорогоцінні метали та вироби з них.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2017р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 47,6% до 48,1%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 8,9% до 10,8%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 5,2% до 6,1%, зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 10,8% до 9,1%, готових харчових продуктів – з 7,3% до 6,7%.

 

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2018р. становив 11564,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,2% більше від обсягу січня–травня 2017р. У травні п.р. порівняно із травнем 2017р. оборот зріс на 6,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні 2018р. становив 7323,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,5% більше від обсягу січня–травня 2017р. У травні п.р. роздрібний товарооборот становив 1556,3 млн.грн і в порівнянних цінах проти травня 2017р. зріс на 4,0%.

 

Транспорт

У січні–травні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 2703,6 млн.ткм, або 91,2% від обсягу січня–травня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 10,3 млн.т вантажів, що становить 94,2% від обсягу січня–травня 2017р.

У січні–травні 2018р. залізничним транспортом відправлено 9,1 млн.т вантажів. Зменшилось відправлення чорних металів на 73,2%, зерна та продуктів перемелу – на 30,1%, цементу – на 27,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 17,0%, нафти і нафтопродуктів – на 6,3%. Разом з тим збільшилося відправлення лісових вантажів на 55,4%, будівельних матеріалів – на 27,9%, брухту чорних металів – на 18,9%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–травні 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 349,5 млн.ткм і перевезено 1,2 млн.т вантажів, що відповідно на 5,0% та 0,1% більше, ніж у січні–травні 2017р.

У січні–травні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1039,3 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 40,9 млн. пасажирів, що становить відповідно 100,8% та 96,1% від обсягу січня–травня 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем–травнем 2017р. зменшилось на 5,9%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 18,4 млн. пасажирів, що на 7,0% менше, ніж у січні–травні 2017р. Міським електротранспортом перевезено 20,6 млн. пасажирів, що на 0,7% менше, ніж у січні–травні 2017р.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

Дата останньої модифікації: 9/07/2018