Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області
за січень–листопад 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 1415881 особу. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилася на 10947 осіб.

У січні–жовтні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 465,6 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 300,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 165,3 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2017р. становила 193398,1 тис.грн (у січні–жовтні 2016р. – 146276,8 тис.грн), з неї в міських поселеннях – 133490,5 тис.грн, у сільській місцевості – 59907,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017р. становив 415,2 грн (у жовтні 2016р. – 630,4 грн).

Крім того, у січні–жовтні 2017р. 12022 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1178 домогосподарствам, у сільській місцевості – 10844 домогосподарствам.

У січні–жовтні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 32970,5 тис.грн, з неї в міських поселеннях – 3490,7 тис.грн, у сільській місцевості – 29479,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної у жовтні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2836,2 грн.

У січні–жовтні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 31236,2 тис.грн (у січні–жовтні 2016р. – 11221,2 тис.грн).

У січні–жовтні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2582,2 млн.грн, що становило 95,6% нарахованих за цей період сум.

На кінець жовтня 2017р. заборгованість населення з оплати за газопостачання становила 636,1 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 166,4 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 43,5 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 38,0 млн.грн, вивезення побутових відходів – 10,8 млн.грн та за електроенергію – 78,9 млн.грн.

 

Зайнятість та безробіття

Середньомісячна кількість економічно активного населення у віці 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2017р.) становила 652,5 тис. осіб, з яких 575,2 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, 77,3 тис. осіб – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 54,0%, у працездатному віці – 63,8%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення у віці 15–70 років становив 11,8%, а у працездатному віці – 12,1%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017р. становила 18,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 80,8%.

Із загальної кількості безробітних 55,2% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з жовтнем 2017р. збільшився на 0,3 в.п. і на кінець листопада становив 2,1% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник збільшився на 0,8 в.п. і становив 3,0% сільського населення працездатного віку, у міських поселеннях – відповідно на 0,1 в.п. і 1,7% населення працездатного віку цієї місцевості.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у листопаді 2017р., становила 13,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2135 грн, що дорівнює 66,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем зменшилася на 367 одиниць, або на 12,4%, і на кінець місяця становила 2,6 тис. (у листопаді 2016р. – 2,4 тис.).

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець листопада 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (27,3% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (19,3%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%) і технічних службовців (3,3%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області збільшилося з 5 осіб на кінець жовтня 2017р. до 7 осіб на кінець листопада.

 

Доходи населення

У січні–жовтні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6392 грн (у січні–жовтні 2016р. – 4480 грн).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,6 раза, виробництва електричного устатковання – в 1,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку і не перевищував 67,1% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 122,7%.

Упродовж січня–жовтня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 13,8%, або на 3754,5 тис.грн, і на 1 листопада становила 30,9 млн.грн (1,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–жовтня 2017р. збільшилася на 42,3%, або на 4325,1 тис.грн, і на 1 листопада становила 14,5 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати збільшилася у промисловості, освіті, будівництві, зменшилася – у сільському, лісовому та рибному господарстві, повністю погашена – в інформації та телекомунікаціях, професійній, науковій та технічній діяльності.

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у м.Кременчуці та Шишацькому, Полтавському районах. Борг перед працівниками підприємств зменшився у містах Гадячі, Полтаві, Миргороді та Зіньківському районі, повністю погашений – у містах Горішні Плавні, Лубнах та Кобеляцькому, Лохвицькому, Лубенському, Машівському, Миргородському районах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 листопада 2017р. становила 0,8 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 18399 грн, що у 2,6 раза більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за жовтень 2017р.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–листопада 2017р. обліковано 21662 кримінальних правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 69,0% становили злочини проти власності, 7,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 7,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,2% – злочини проти громадської безпеки; проти правосуддя, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,4% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–листопада 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 40, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 67, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 8.

Кількість крадіжок становила 12247 випадків, шахрайства – 1764, грабежів – 413, розбоїв – 73, хабарництва – 61.

Правоохоронними органами за січень–листопад 2017р. виявлено 32 особи, які скоїли злочини у складі 10 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 10 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2017р. становила 17036 осіб, із числа яких 5811 – жінки, 1110 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 158 – неповнолітні та 59 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (70,2%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 34,8% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 303 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 160 осіб, із числа яких 41,9% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 21,3% було умисно вбито, 11,9% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 4918 осіб, з них жінки – 512, неповнолітні – 138. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 43,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 12,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,2% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 74,7%, безробітних – 4,4%.

 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих та сільськогосподарських підприємств) за січень–вересень 2017р. був позитивним і становив 6227,8 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року – 2197,9 млн.грн збитків).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 70,1%, отримано 9676,5 млн.грн прибутку, що у 4,8 раза більше, ніж за січень–вересень 2016р.

Збитково працювало 29,9% підприємств, що на 3,1 в.п. менше, ніж у січні–вересні 2016р. Цими підприємствами допущено 3448,7 млн.грн збитків, що на 17,8% менше, ніж за січень–вересень 2016р. Значна кількість збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: тимчасове розміщування й організація харчування (66,7%), професійна, наукова та технічна діяльність (44,4%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (42,1%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 22885,7 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,7% більше від обсягу січня–листопада 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 14860,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу січня–листопада 2016р.

 

Сільське господарство

У січні–листопаді 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 82,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 76,6%, у господарствах населення – 92,7%. Індекс продукції рослинництва становив 78,2%, продукції тваринництва – 96,3%.

Під урожай 2018р. культури озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно на площі 253,7 тис.га (на 4,5% менше, ніж торік), у тому числі зернові на зерно – 235,6 тис.га (на 6,6% менше), ріпак – 12,5 тис.га (на 25,8% більше).

У січні–листопаді 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 88,2 тис.т сільськогосподарських тварин (на 9,6% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р.), вироблено 733,6 тис.т молока (на 0,5% менше) та одержано 684,1 млн.шт яєць (на 3,1% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 31,0%, 46,8% та 28,3%.

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 263,0 тис. голів (на 3,0% менше, ніж на 1 грудня 2016р.), у тому числі корів – 123,7 тис. (на 3,6% менше); свиней – 344,2 тис. (на 17,2% менше), овець та кіз – 59,5 тис. (на рівні відповідного періоду 2016р.), птиці свійської – 5854,7 тис. голів (на 4,4% більше). У господарствах населення утримувалось 43,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,2%; свиней – 32,5%, овець та кіз – 87,2%, птиці свійської – 53,9%.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових культур, було в наявності 2746,8 тис.т культур зернових та зернобобових (на 13,9% менше, ніж на 1 грудня 2016р.), у тому числі 2146,7 тис.т кукурудзи, 501,0 тис.т пшениці, 52,0 тис.т ячменю, 9,7 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 1271,7 тис.т культур зернових та зернобобових (на 23,4% менше), у тому числі 971,0 тис.т кукурудзи, 215,2 тис.т пшениці, 48,9 тис.т ячменю, 5,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1475,1 тис.т культур зернових та зернобобових (на 3,6% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 482,2 тис.т (на 14,1% менше, ніж на 1 грудня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 254,9 тис.т (на 26,5% менше), підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання – 227,3 тис.т (на 5,8% більше).

 

Промисловість

У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. індекс промислової продукції становив 99,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 3,2%. За січень–листопад 2017р. видобуто 143,3 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 384,4 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 8059,1 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс продукції становив 104,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення обсягів продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. на 11,1%. За січень–листопад 2017р. вироблено свіжого чи охолодженого 4,0 тис.т м’яса великої рогатої худоби та 39,5 тис.т м’яса свиней, 3,1 тис.т м’яса свиней у відрубах, соленого, сушеного чи копченого (бекону і шинки), 32,9 тис.т виробів ковбасних, 241,3 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 34,6 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 12,6 тис.т масла вершкового, 9,2 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 12,4 тис.т сирів сичужних та плавлених, 28,2 тис.т йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, 50,2 тис.т борошна, 12,3 тис.т круп, 29,1 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 27,8 тис.т печива солодкого і вафель, 219,4 тис.т цукру білого кристалічного бурякового, 17,4 тис.т шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, 63,0 тис.т виробів кондитерських цукрових (у тому числі шоколаду білого), що не містять какао, 0,6 тис.т спредів та сумішей жирових, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, 24,6 тис.т продуктів молоковмісних, інших, 12,1 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих, 2,3 млн.дал напоїв безалкогольних.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 85,3%. За січень–листопад 2017р. вироблено 102,9 тис.шт білизни постільної, 2,1 млн.шт трикотажу спіднього, 16,1 млн.пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), 11,2 тис.шт светрів, пуловерів, кардиганів, жилетів та виробів подібних, трикотажних та в’язаних, жіночих та дівчачих 234,5 тис.шт костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 27,6 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 255,1 тис.шт суконь (крім трикотажних), 83,9 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 38,9 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 74,0 тис.шт блузок, сорочок та батників (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 85,9%. За січень–листопад 2017р. вироблено 32,3 тис.м3 деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених, 3,9 тис.м2 вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, 92,7 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 0,8%. За січень–листопад 2017р. вироблено 273,4 млн.шт бутлів, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних, з пластмас, 33,8 тис.шт вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас, 80,7 тис.м3 цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 14,9 тис.т блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, 121,8 тис.т елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, 226,9 тис.т розчинів бетонних, готових для використання, 145,5 тис.т сумішей асфальтових для дорожнього покриття.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 113,4%. За січень–листопад 2017р. виплавлено 28,8 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, вироблено 2,6 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 53,7 тис.т конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію, 3,2 тис.т резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащених механічним чи тепловим устаткованням, 0,8 тис.т виробів столових, кухонних, побутових та їх частин, з металів чорних, міді або алюмінію.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції на 45,4%. За січень–листопад 2017р. вироблено 3,1 тис. помп відцентрових, інших для перекачування рідин; помп інших, 1,1 тис. вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів, 5,3 тис. вентиляторів, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових, 215 машин й апаратів фільтрувальних або очищувальних для рідин, 46 машин для оброблення та перероблення молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 11,1 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 96,7%.

 

Будівництво

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4917,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 120,4%. Будівництво будівель зросло на 27,0%, у тому числі житлових та нежитлових – на 5,0% та 40,5% відповідно, інженерних споруд – на 18,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 59,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,4% та 22,0% відповідно.

 

Транспорт

У січні–листопаді 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 6415,6 млн.ткм, або 100,9% від обсягу січня–листопада 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 23,8 млн.т вантажів, що становить 106,4% від обсягу січня–листопада 2016р.

У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. відправлення залізничним транспортом нафти і нафтопродуктів збільшилося на 64,8%, будівельних матеріалів – на 22,8%, брухту чорних металів – на 22,6%, зерна і продуктів перемелу – на 22,1%. Разом з тим відправлення кам’яного вугілля зменшилось на 66,7%, лісових вантажів – на 47,7%, чорних металів – на 28,6%, цементу – на 25,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 20,6%, залізної та марганцевої руди – на 9,7%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2017р. виконано вантажооборот в обсязі 784,3 млн.ткм і перевезено 3,0 млн.т вантажів, що відповідно на 15,3% та 11,6% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

У січні–листопаді 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2334,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 92,0 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,6% та 95,7% від обсягу січня–листопада 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем–листопадом 2016р. зменшилось на 3,9%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 41,6 млн. пасажирів, що на 10,6% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–листопаді 2016р. Міським електротранспортом перевезено 45,8 млн. пасажирів, що на 2,1% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2017р. експорт товарів становив 1514,1 млн.дол. США, імпорт – 950,2 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт збільшився на 31,9% (на 366,3 млн.дол.), імпорт – на 35,5% (на 249,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 563,9 млн.дол. (у січні–жовтні 2016р. також позитивне – 446,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,59 (у січні–жовтні 2016р. – 1,64).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 136 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 723,6 млн.дол., або 47,8% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2016р. – 458,3 млн.дол., або 39,9%), та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2016р. на 265,3 млн.дол., або в 1,6 раза.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії та Німеччини, серед інших країн світу – до Туреччини, Російської Федерації та Японії, порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт товарів до всіх цих країн збільшився.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 48,0% до 50,4%, продуктів рослинного походження – з 15,4% до 17,4%, зменшилась частка готових харчових продуктів – з 12,4% до 10,0%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 209,3 млн.дол., або 22,0% від загального обсягу імпорту (у січні–жовтні 2016р. – 186,1 млн.дол., або 26,5%), та збільшився проти січня–жовтня 2016р. на 23,2 млн.дол., або на 12,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Білорусі та Китаю.

Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. імпорт товарів серед цих країн збільшився з Азербайджану, Білорусі, Китаю та Німеччини, зменшився з Російської Федерації.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 43,4% до 53,9%, зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 11,5% до 10,1%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 10,4% до 8,2%, готових харчових продуктів – з 8,9% до 5,8%.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2017р. становив 1050,9 млн.дол. та в розрахунку на одну особу населення склав 737,5 дол.

Інвестиції надійшли із 43 країн світу, переважна їх частка належить Швейцарії (74,8%).

На підприємствах промисловості зосереджено 77,5% загального обсягу прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 7,5%, в організаціях, що здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність – 3,9%, на підприємствах будівництва – 3,7%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 3,2%, на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном – 2,6%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 1 жовтня 2017р. становив 445,7 тис.дол.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2017р. становив 112,2% (у січні–листопаді 2016р. – 113,1%).

У січні–листопаді 2017р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 16,3%. Найбільше (на 28,9–54,9%) подорожчали м’ясо та м’ясопродукти, фрукти, сало. Підвищились ціни на молоко на 23,6%, овочі – на 19,8%, масло – на 19,3%, яйця – на 17,9%, сир і м’який сир (творог) – на 17,2%, рис – на 16,1%, хліб – на 13,9%, макаронні вироби – на 8,9%, безалкогольні напої – на 3,0%, олію соняшникову – на 2,9%. Водночас на 9,2% дешевшими стали продукти переробки зернових, на 6,2% – цукор, на 0,1% – риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 19,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 34,2%, алкогольних напоїв – на 11,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,9% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 50,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 24,0%, водопостачання – на 18,0%, природний газ, гарячу воду – на 1,2%. На 7,5% зросла вартість утримання та ремонту житла.

У сфері охорони здоров’я загальне підвищення цін на 4,7% зумовлено подорожчанням послуг лікарень на 13,6%, амбулаторних послуг – на 13,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,8%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 10,8% через подорожчання палива та мастил на 15,9%, транспортних послуг – на 9,1% (зокрема перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 10,3%, залізничним пасажирським транспортом – на 2,5%), транспортних засобів – на 3,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 7,2%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8%, інтернету – на 9,4%, мобільного зв’язку – на 8,8%, місцевого телефонного зв’язку – на 6,9%.

Послуги освіти подорожчали на 16,4%, зокрема, середньої – на 25,7%, вищої – на 16,3%, дошкільної та початкової – на 15,8%.

На 2,0–12,2% зросли ціни на одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері відпочинку і культури, на послуги ресторанів та готелів.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

Дата останньої модифікації: 5/01/2018