Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області
за січень 2018 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 1413829 осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 12999 осіб.

У січні–грудні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 495,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 318,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 176,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–грудні 2017р. становила 221523,0 тис.грн (у січні–грудні 2016р. – 306454,6 тис.грн), з неї в міських поселеннях – 150066,9 тис.грн, у сільській місцевості – 71456,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив 1259,1 грн (у грудні 2016р. – 1450,4 грн).

Крім того, у січні–грудні 2017р. 13208 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1363 домогосподарствам, у сільській місцевості – 11845 домогосподарствам.

У січні–грудні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 36101,5 тис.грн, з неї в міських поселеннях – 3944,9 тис.грн, у сільській місцевості – 32156,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2643,6 грн.

У січні–грудні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 37798,2 тис.грн (у січні–грудні 2016р. – 25434,6 тис.грн).

У січні–грудні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 3228,8 млн.грн, що становило 92,8% нарахованих за цей період сум.

На кінець грудня 2017р. заборгованість населення з оплати за газопостачання становила 653,3 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 283,4 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 42,2 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 37,3 млн.грн, вивезення побутових відходів – 10,7 млн.грн та за електроенергію – 85,0 млн.грн.

 

Зайнятість та безробіття

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018р. становила 26,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,6%.

Із загальної кількості безробітних 46,3% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з груднем 2017р. збільшився на 0,3 в.п. і на кінець січня 2018р. становив 3,0% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник збільшився на 0,5 в.п. і становив 4,7% сільського населення працездатного віку, у міських поселеннях він не змінився (1,9% населення працездатного віку цієї місцевості).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у січні 2018р., становила 22,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2848 грн, що дорівнює 76,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. збільшилася на 269 одиниць, або на 12,2%, і на кінець місяця становила 2,5 тис. (у січні 2017р. – 2,6 тис.).

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець січня 2018р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (26,0% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (19,4%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,5%) і технічних службовців (2,9%).

Навантаження на одну вакансію у цілому по області впродовж січня 2018р. не змінилося і на кінець місяця становило 11 осіб.

 

Доходи населення

У 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6551 грн (у 2016р. – 4621 грн).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,7 раза, з виробництва електричного устатковання, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення – в 1,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку і не перевищував 67,6% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у 2017р. порівняно з 2016р. становив 122,5%.

Упродовж 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 39,4%, або на 10703,2 тис.грн, і на 1 січня 2018р. становила 37,9 млн.грн (1,6% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж 2017р. збільшилася у 2,1 раза, або на 11221,5 тис.грн, і на 1 січня 2018р. становила 21,5 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати збільшилася у промисловості, освіті, будівництві, виникла – в операціях з нерухомим майном, зменшилася – у сільському, лісовому та рибному господарстві, повністю погашена – в інформації та телекомунікаціях, професійній, науковій та технічній діяльності.

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у містах Гадячі, Кременчуці та Шишацькому, Полтавському районах. Борг перед працівниками підприємств зменшився у містах Полтаві, Миргороді та Зіньківському районі, повністю погашений – у містах Горішні Плавні, Лубнах та Кобеляцькому, Лохвицькому, Лубенському, Машівському, Миргородському районах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 січня 2018р. становила 1,3 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 16500 грн, що у 2,1 раза більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за грудень 2017р.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня 2018р. обліковано 2341 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 25,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 64,3% становили злочини проти власності, 10,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 7,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 6,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,5% – проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини проти правосуддя, 1,1% – злочини проти громадської безпеки, 0,9% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,4% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 3, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 9, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 4.

Кількість крадіжок становила 1174 випадки, шахрайства – 246, грабежів – 28, хабарництва – 12, розбоїв – 3.

Правоохоронними органами за січень 2018р. виявлено 6 осіб, які скоїли злочини у складі 2 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 2 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2018р. становила 1748 осіб, із числа яких 545 – жінки, 84 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 10 – неповнолітні та 9 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (62,6%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 30,8% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 25 осіб, у тому числі 6 осіб (24,0%) загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 23 особи, у тому числі по 2 особи – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень та умисних убивств.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 222 особи, з них жінки – 20, неповнолітні – 2. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 45,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 16,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 6,8% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 77,0%, безробітних – 3,2%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018р. становив 2099,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,7% більше від обсягу січня 2017р. і на 26,9% менше від обсягу грудня 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2018р. становив 1329,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,0% більше від обсягу січня 2017р. і на 28,7% менше від обсягу грудня 2017р.

 

Капітальні інвестиції

За січень–грудень 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 15125,2 млн.грн капітальних інвестицій, що на 33,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–грудень 2016р.

Підприємствами та організаціями міст Полтави, Горішні Плавні, Кременчука та Глобинського, Полтавського, Шишацького і Лохвицького районів освоєно понад дві третини загального обсягу капітальних інвестицій.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,0% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких 41,3% – у машини, обладнання та інвентар. У нематеріальні активи вкладено 2,0% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 38,1% становили витрати на програмне забезпечення та бази даних, 28,8% права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,0% загального обсягу. За рахунок місцевих бюджетів освоєно 9,7% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 6,2%, кредитів банків та інших позик – 5,8%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (38,5% усіх вкладень), сільського, лісового та рибного господарства  (29,1%), будівництва (8,5%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво порівняно з січнем–груднем 2016р. збільшилися на 39,5% і становили 1445,8 млн.грн.

 

Сільське господарство

У січні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2017р. становив 101,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 104,1%, у господарствах населення – 99,3%.

У січні 2018р. реалізовано на забій (у живій масі) 9,2 тис.т сільськогосподарських тварин (на 6,1% менше порівняно з січнем 2017р.), вироблено 56,1 тис.т молока (на 1,3% більше) та одержано 63,0 млн.шт яєць (на 0,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 48,9%, 37,4% та 25,7%.

За розрахунками, на 1 лютого 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 238,7 тис. голів (на 3,4% менше, ніж на 1 лютого 2017р.), у тому числі корів – 122,5 тис. (на 4,0% менше); свиней – 327,0 тис. (на 17,2% менше), овець та кіз – 48,3 тис. (на 1,4% менше), птиці свійської – 5265,9 тис. голів (на 7,1% більше). У господарствах населення утримувалось 38,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 27,2%, овець та кіз – 83,0%, птиці свійської – 48,4%.

На 1 лютого 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 2302,0 тис.т зерна (на 19,4% менше, ніж на 1 лютого 2017р.), у тому числі 1843,3 тис.т кукурудзи, 373,7 тис.т пшениці, 41,9 тис.т ячменю, 8,8 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 1102,8 тис.т зерна (на 28,2% менше), у тому числі 857,5 тис.т кукурудзи, 172,6 тис.т пшениці, 39,6 тис.т ячменю, 4,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1199,2 тис.т зерна (на 9,2% менше).

Запаси соняшнику становили 386,3 тис.т (на 8,3% більше, ніж на 1 лютого 2017р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) зберігалося 207,1 тис.т (на 4,7% менше), підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання – 179,2 тис.т (на 28,8% більше).

 

Промисловість

У січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. індекс промислової продукції становив 100,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 1,1%. За січень 2018р. видобуто 13,2 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 35,2 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 731,8 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. обсяги виробництва продукції зменшилися на 15,8%. За січень 2018р. вироблено свіжих чи охолоджених 351 т яловичини і телятини – туш, напівтуш, четвертин необвалених та 2,5 тис.т свинини – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 2,5 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 24,6 тис.т оліі соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 3,2 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 815 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 879 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 206 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 788 т сиру плавленого (крім тертого або порошкового), 2,2 тис.т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, 187 т йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао), 2,7 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 455 т зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених (крім рису), 2,5 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 248 т пряників та виробів подібних, 498 т печива солодкого, вафель та вафельних облаток, частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, 1,4 тис.т печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао), 900 т цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), 907 т виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду), 2,5 тис.т продуктів молоковмісних, н.в.і.у., 800,4 тис.дал вод натуральних мінеральних газованих.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 62,4%. За січень 2018р. вироблено 9,2 тис.шт футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 1,2 млн.пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), жіночих та дівчачих 1,6 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 27,4 тис.шт суконь (крім трикотажних) та 4,4 тис.шт суконь трикотажних машинного або ручного в’язання, 11,0 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 2,5 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 72,2 тис.шт трусів і панталонів трикотажних машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 79,0%. За січень 2018р. вироблено 1,8 тис.м3 деревини із сосни уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, 3,6 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. випуск продукції збільшився на 70,4%. За січень 2018р. вироблено 1,2 тис.шт вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас, 7,4 тис.т елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, 7,1 тис.т розчинів бетонних, готових для використання.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 121,1%. За січень 2018р. вироблено 364 т зливків, форм первинних та напівфабрикатів, інших, зі сталі нелегованої та 3,1 тис.т – зі сталі легованої (крім неіржавної), 36 т конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших, 6,1 тис.т водозливів, шлюзів, шлюзних воріт, дебаркадерів, доків стаціонарних, конструкцій для морських та водних споруд інших, з металів чорних; конструкцій інших та їх частин, з металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу), 107 блоків дверних й віконних з металів чорних.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції на 24,5%. За січень 2018р. вироблено 18 конвеєрів та елеваторів безперервної дії для товарів або матеріалів інших (крім конвеєрів та елеваторів пневматичних, призначених для шахт і інших підземних робіт, ковшових та стрічкових), 599 причепів та напівпричепів, н.в.і.у.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 98,3%.

 

Будівництво

У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 411,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. становив 97,6%.

Будівництво будівель зросло в 1,6 раза, у тому числі житлових – в 2,4 раза, нежитлових – в 1,2 раза. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 9,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 69,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 11,7% та 19,2% відповідно.

У 2017р. прийнято в експлуатацію 235,1 тис.м2 загальної площі житла: 57,4% – у будинках із двома та більше квартирами, 41,6% – в одноквартирних будинках, 1,0% – у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2017р. порівняно з 2016р. збільшилась в 1,7 раза.

 

Транспорт

У січні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 522,1 млн.ткм, або 89,9% від обсягу січня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 2,1 млн.т вантажів, що становить 99,4% від обсягу січня 2017р.

У січні 2018р. залізничним транспортом відправлено 1,9 млн.т вантажів, що на 1,9% менше, ніж у січні 2017р. Відправлення чорних металів зменшилось на 95,0%, хімічних і мінеральних добрив – на 92,7%, нафти і нафтопродуктів – на 45,2%, зерна і продуктів перемелу – на 25,8%. Разом з тим відправлення будівельних матеріалів збільшилося в 2,9 раза, брухту чорних металів – у 2,1 раза, лісових вантажів – в 1,4 раза, залізної та марганцевої руди – в 1,1 раза.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 60,9 млн.ткм і перевезено 0,2 млн.т вантажів, що відповідно на 4,6% та 12,7% більше, ніж у січні 2017р.

У січні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 184,0 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 7,8 млн. пасажирів, що становить відповідно 98,2% та 98,3% від обсягу січня 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем 2017р. зменшилось на 21,0%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,5 млн. пасажирів, що на 9,2% менше, ніж у січні 2017р. Міським електротранспортом перевезено 4,0 млн. пасажирів, що на 8,5% більше, ніж у січні 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2017р. експорт товарів становив 1865,1 млн.дол. США, імпорт – 1158,7 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 29,9% (на 429,1 млн.дол.), імпорт – на 34,3% (на 296,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 706,4 млн.дол. (у 2016р. також позитивне – 573,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,61 (у 2016р. – 1,66).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 143 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 892,6 млн.дол., або 47,9% від загального обсягу експорту (у 2016р. – 579,9 млн.дол., або 40,4%), та збільшився порівняно з 2016р. на 312,7 млн.дол., або в 1,5 раза.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії та Німеччини, серед інших країн світу – до Туреччини, Китаю, Японії та Російської Федерації.

Порівняно з 2016р. експорт товарів серед цих країн збільшився до Туреччини, Австрії, Японії, Російської Федерації та Німеччини, зменшився до Китаю.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 49,0% до 51,9%, продуктів рослинного походження – з 15,3% до 16,2%, зменшилась частка готових харчових продуктів з 12,3% до 9,8%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 243,7 млн.дол., або 21,0% від загального обсягу імпорту (у 2016р. – 237,2 млн.дол., або 27,5%), та збільшився проти 2016р. на 6,5 млн.дол., або на 2,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Білорусі та Китаю. Порівняно з 2016р. імпорт товарів з цих країн збільшився.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти, недорогоцінні метали та вироби з них.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 44,0% до 54,3%, зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 11,8% до 10,5%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 10,5% до 8,3%, готових харчових продуктів – з 8,5% до 5,8%, частка недорогоцінних металів та виробів з них залишилась на рівні 2016р. і склала 5,5%.

У 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 34,1 млн.дол. та 138,1 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 13,0% (на 3,9 млн.дол.), імпорт зменшився на 5,9% (на 8,7 млн.дол.). Негативне сальдо становило 104,0 млн.дол. (у 2016р. також негативне – 116,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг склав 0,25 (у 2016р. – 0,21).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 129 країн світу.

Країнам ЄС надано 47,3% від загального обсягу експорту послуг, іншим країнам – 52,7% (у 2016р. – відповідно 41,1% та 58,9%).

Головними партнерами в експорті послуг серед країн ЄС були Німеччина (13,1% загального обсягу експорту послуг), Італія (8,7%) та Румунія (5,8%), серед інших країн Російська Федерація (10,0%) та Oб’єднані Арабські Емірати (7,2%).

Порівняно з 2016р. експорт послуг серед цих країн збільшився до Румунії, Італії, Російської Федерації та Об’єднаних Арабських Еміратів, зменшився до Німеччини.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту послуг склали послуги з переробки матеріальних ресурсів (24,1%), транспортні послуги (22,8%), послуги, пов’язані з подорожами (20,1%), ділові послуги (15,7%) та послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (10,0%).

Імпорт послуг із країн ЄС становив 75,7% від загального обсягу імпорту, з інших країн – 24,3% (у 2016р. – відповідно 79,7% та 20,3%).

Серед країн ЄС найбільші обсяги імпорту послуг були одержані від Великої Британії (64,3% загального обсягу імпорту послуг), серед інших країн світу – від Швейцарії (9,9%) та США (7,7%).

Порівняно з 2016р. імпорт послуг серед цих країн збільшився до США та Великої Британії, зменшився до Швейцарії.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту склали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (59,1%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (14,9%), ділові послуги (14,7%).

Експортні операції послугами найактивніше здійснювали підприємства міст Полтави (51,9% обсягу експорту послуг області), Кременчука (22,1%) та Горішні Плавні (13,0%), імпортні – міст Горішні Плавні та Кременчука (відповідно 55,9% та 20,8% обсягу імпорту послуг області).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2017р. становив 1049,0 млн.дол. та в розрахунку на одну особу населення склав 742,7 дол.

Інвестиції надійшли із 43 країн світу, переважна їх частка належить Швейцарії (75,4%).

Найвагоміші обсяги прямих інвестицій акумульовано на підприємствах промисловості 77,7% та в установах і організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 7,8%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 грудня 2017р. становив 439,5 тис.дол.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні 2018р. становив 101,5% (у січні 2017р. – 100,9%).

У січні 2018р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Підвищились ціни на овочі на 11,4%, фрукти – на 6,9%, яйця – на 3,1%, масло – на 2,4%, рибу та продукти з риби – на 2,0%, хліб – на 1,9%, сир і м’який сир (творог) – на 1,2%, макаронні вироби, олію соняшникову – на 1,0%, молоко – на 0,9%, рис, продукти переробки зернових – на 0,8%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,7%, безалкогольні напої – на 0,4%. Водночас подешевшали цукор на 3,7%, сало – на 1,2%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 2,1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 3,4%, алкогольні напої – на 0,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 6,2%, каналізацію – на 5,9%. На 1,7% зросла вартість утримання та ремонту житла. Разом з тим на 0,7% знизились тарифи на гарячу воду, опалення.

У сфері охорони здоров’я в цілому ціни підвищились на 0,5% внаслідок подорожчання амбулаторних послуг на 2,4%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання, послуг лікарень – на 0,3%.

Загальне підвищення цін на транспорт на 4,1% зумовлено подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 8,5%, палива та мастил – на 3,7%, транспортних засобів – на 2,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,8%, що в основному пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 25,0%, місцевого телефонного зв’язку – на 8,2%, послуг інтернету – на 3,6%.

На 0,2–3,2% зросли ціни у сфері відпочинку і культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги освіти, ресторанів та готелів. Водночас одяг і взуття подешевшали на 6,3%.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 12/03/2018