Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області

за січеньвересень 2018 року

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 1405834 особи. Упродовж січнясерпня 2018р. чисельність населення зменшилася на 7995 осіб.

Порівняно із січнемсерпнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 606 осіб.

Кількість живонароджених у січнісерпні 2018р. становила 7005 осіб, померлих 15889 осіб.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2018р. становила 14,3 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 79,7%.

Із загальної кількості безробітних 59,1% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття як у цілому по області, так і в міських поселеннях порівняно з серпнем 2018р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець вересня становив відповідно 1,7% та 1,4% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зменшився на 0,2 в.п. і становив 2,1% сільського населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у вересні 2018р., становила 11,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2537 грн, що дорівнює 68,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2018р. порівняно з серпнем зменшилася на 361 одиницю, або на 7,4%, і на кінець місяця становила 4,5 тис. (у вересні 2017р. – 3,1 тис.).

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець вересня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (28,3% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,1%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,8%), технічних службовців (2,3%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію порівняно з серпнем залишилось без змін і на кінець вересня 2018р. становило 3 особи.

 

Доходи населення

У січні–серпні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7997 грн (у січні–серпні 2017р. – 6255 грн).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виробництва електричного устатковання в 1,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування і не перевищував 55,9% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 114,9%.

Упродовж січня–серпня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 8,7%, або на 3297,0 тис.грн, і на 1 вересня становила 41,2 млн.грн (1,6% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2018р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–серпня 2018р. збільшилася на 37,4%, або на 8014,4 тис.грн, і на 1 вересня становила 29,5 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати збільшилася у промисловості, операціях з нерухомим майном, будівництві, виникла – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, зменшилася – в освіті, сільському, лісовому та рибному господарстві.

Сума боргу збільшилася перед працівниками економічно активних підприємств у містах Полтаві, Гадячі та Шишацькому, Полтавському районах, виникла – у Чутівському районі. Борг перед працівниками підприємств зменшився у містах Кременчуці, Миргороді, повністю погашений – у Зіньківському районі.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 вересня 2018р. становила 1,6 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 18613 грн, що у 2,2 раза більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за серпень 2018р.

 

Соціальний захист

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 220,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 139,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 81,4 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–вересні 2018р. становила 37,0 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 26,9 млн.грн, у сільській місцевості – 10,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2018р. становив 75,7 грн (у серпні 2018р. – 71,4 грн).

Крім того, у січні–вересні 2018р. 8750 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 990 домогосподарствам, у сільській місцевості – 7760 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2018р. становив 3008,6 грн серпні 2018р. – 2902,9 грн).

У січні–вересні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 20,0 млн.грн.

У вересні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 185,7 млн.грн, що становило 100,6% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 89,7 млн.грн і 79,5%.

На кінець вересня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 1035,7 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 249,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 77,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 63,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 17,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 83,5 млн.грн.

 

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–вересня 2018р. обліковано 18009 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 69,9% становили злочини проти власності, 9,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності; виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; правосуддя; громадської безпеки, 0,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–вересня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 36, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 78, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 7.

Кількість крадіжок становила 10146 випадків, шахрайства – 1529, грабежів – 331, хабарництва – 73, розбоїв – 58.

Правоохоронними органами за січень–вересень 2018р. виявлено 30 осіб, які скоїли злочини у складі 10 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–вересень 2018р. становила 14746 осіб, із числа яких 4926 – жінки, 895 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 144 – неповнолітні та 61 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,4%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 32,4% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 229 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 139 осіб, із числа яких 36,0% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 19,4% було умисно вбито, 15,1% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 3744 особи, з них жінки – 402, неповнолітні – 126. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 45,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 12,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 7,1% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 76,2%, безробітних – 2,7%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–вересні 2018р. становив 105,3% (у січні–вересні 2017р. – 110,1%).

У січні–вересні 2018р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,7%. Підвищились ціни на хліб на 12,7%, макаронні вироби – на 11,1%, м’ясо та м’ясопродукти – на 7,5%, масло – на 5,7%, рибу та продукти з риби – на 5,1%, безалкогольні напої – на 4,6%, сир і м’який сир (творог) – на 3,5%, рис – на 3,1%, продукти переробки зернових – на 2,3%, олію соняшникову – на 1,0%. Водночас на 14,4% подешевшали фрукти, на 11,0% – яйця, на 10,1% – овочі, на 5,8% – цукор, на 2,7% – молоко, на 0,3% – сало.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 13,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 19,0%, алкогольних напоїв – на 7,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,6% в основному спричинено підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 38,7%, водопостачання – на 31,7%, каналізацію – на 29,4%, гарячу воду – на 10,0%. Крім того, на 11,3% і 9,7% відповідно зросли вартість утримання та ремонту житла і плата за оренду житла.

У сфері охорони здоров’я загальне підвищення цін на 6,7% зумовлено зростанням вартості послуг лікарень на 13,6%, амбулаторних послуг на 12,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 5,1%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 8,8% через подорожчання транспортних послуг на 13,2% (зокрема перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 17,6%, автодорожнім – на 12,9%), палива та мастил – на 11,1%, транспортних засобів – на 2,1%.

У сфері зв’язку ціни підвищились на 8,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 60,0%, місцевого телефонного зв’язку – на 12,9%, мобільного зв’язку – на 10,0%, інтернету – на 8,9%. Водночас мобільні телефони подешевшали на 8,8%.

Послуги освіти стали дорожчими на 12,3%, а саме: середньої – на 34,8%, дошкільної та початкової – на 10,3%, вищої – на 10,2%.

На 2,6–6,2% зросли ціни у сфері відпочинку і культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, одяг і взуття, послуги ресторанів та готелів.

 

Промисловість

У січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. індекс промислової продукції становив 101,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 1,4%. За січень–вересень 2018р. видобуто 117,1 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 289,3 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 6448,4 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 106,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. обсяги виробництва продукції зменшилися на 3,4%. За січень–вересень 2018р. вироблено свіжих чи охолоджених 3,1 тис.т яловичини і телятини – туш, напівтуш, четвертин необвалених та 25,2 тис.т свинини – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 26,3 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 198,2 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 28,2 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 7,8 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 8,9 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 3,1 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 7,5 тис.т сиру плавленого (крім тертого або порошкового), 21,3 тис.т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, 1,9 тис.т йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао), 23,0 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 3,6 тис.т зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених (крім рису), 21,6 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 2,0 тис.т пряників та виробів подібних, 4,1 тис.т печива солодкого, вафель та вафельних облаток, частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, 13,2 тис.т печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао), 27,6 тис.т цукру білого кристалічного бурякового, 7,7 тис.т цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), 4,8 тис.т виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду), 19,7 тис.т продуктів молоковмісних, н.в.і.у., 12,5 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 99,4%. За січень–вересень 2018р. вироблено 235,4 тис.шт футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 13,4 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), жіночих та дівчачих 22,3 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 230,9 тис.шт суконь (крім трикотажних) та 61,7 тис.шт суконь трикотажних машинного або ручного в’язання, 78,4 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 28,5 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 812,8 тис.шт трусів і панталонів трикотажних машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 97,7%. За січень–вересень 2018р. вироблено 20,1 тис.м3 деревини із сосни (Pinus sylvestris L.) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, 66,4 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. випуск продукції зменшився на 1,5%. За січень–вересень 2018р. вироблено 15,6 тис.шт вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас, 63,4 тис.м3 цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 10,6 тис.т блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, 88,5 тис.т елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, 154,8 тис.т розчинів бетонних, готових для використання, 90,7 тис.т сумішей асфальтових для дорожнього покриття.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, приріст промислової продукції становив 58,2%. За січень–вересень 2018р. вироблено 2,5 тис.т зливків, форм первинних та напівфабрикатів, інших, зі сталі нелегованої та 29,7 тис.т – зі сталі легованої (крім неіржавної), 1,5 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 669 т конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших, 55,5 тис.т водозливів, шлюзів, шлюзних воріт, дебаркадерів, доків стаціонарних, конструкцій для морських та водних споруд інших, з металів чорних; конструкцій інших та їх частин, з металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу), 1,5 тис.шт блоків дверних й віконних з металів чорних.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції на 19,4%. За січень–вересень 2018р. вироблено конвеєрів та елеваторів безперервної дії для товарів або матеріалів – 206 ковшових та 625 інших (крім конвеєрів та елеваторів пневматичних, призначених для шахт і інших підземних робіт, ковшових та стрічкових), 86 машин для обробки та переробки молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 777 машин для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або культур бобових сушених, 7,3 тис. причепів та напівпричепів, н.в.і.у.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 101,0%.

 

Сільське господарство

У січні–вересні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 116,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 120,0%, у господарствах населення – 112,1%. Індекс продукції рослинництва становив 123,9%, продукції тваринництва – 97,8%.

На 1 жовтня 2018р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 519,3 тис.га, що на 9,2% більше, ніж на початок жовтня 2017р.; виробництво зерна  становило 25875,3 тис.ц (у початково оприбуткованій масі), що на 34,8% більше, ніж на 1 жовтня 2017р., у тому числі пшениці – 10187,3 тис.ц (на 3,2% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі загалом одержано по 49,8 ц зерна (на 23,3% більше, ніж торік).

Ріпак і кользу зібрано на площі 12,7 тис.га (на 43,2% більше, ніж на початок жовтня 2017р.), їх валовий збір становив 330,2 тис.ц (на 9,5% більше), а середня урожайність – 25,9 ц з 1 га (на 23,6% менше минулорічної).

Соняшнику зібрано на площі 265,4 тис.га (на 0,8% більше, ніж на 1 жовтня 2017р.), його виробництво становило 7664,8 тис.ц (у початково оприбуткованій масі), що на 23,2% більше, ніж на початок жовтня 2017р., а середня урожайність – 28,9 ц з 1 га (на 22,5% більше).

Порівняно з початком жовтня 2017р. виробництво картоплі (10952,3 тис.ц) збільшилось на 9,9%, культур овочевих відкритого ґрунту (4710,7 тис.ц) – на 39,8%, культур плодових та ягідних (1050,5 тис.ц) – на 5,8%.

У січні–вересні 2018р. реалізовано на забій 64,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 9,8% менше порівняно з січнем–вереснем 2017р., вироблено 594,0 тис.т молока (на 2,1% менше) та 600,3 млн.шт яєць (на 7,6% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 32,1%, 47,3% та 28,2%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 264,9 тис. голів (на 2,5% менше, ніж на 1 жовтня 2017р.), у тому числі корів – 124,3 тис. (на 1,6% менше); свиней – 327,1 тис. (на 4,7% менше), овець та кіз – 64,0 тис. (на 1,2% менше), птиці свійської – 6708,5 тис. голів (на 2,3% більше). У господарствах населення утримувалось 45,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,5%; свиней – 32,3%, овець та кіз – 87,8%, птиці свійської – 59,1%.

На 1 жовтня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1622,4 тис.т зерна (на 9,3% більше, ніж на 1 жовтня 2017р.), у тому числі 928,3 тис.т кукурудзи, 557,1 тис.т пшениці, 80,1 тис.т ячменю, 8,9 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 723,6 тис.т зерна (на 17,5% менше), у тому числі 409,6 тис.т кукурудзи, 223,0 тис.т пшениці, 44,5 тис.т ячменю, 4,0 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 898,8 тис.т зерна (на 48,0% більше).

Запаси соняшнику становили 549,9 тис.т (на 14,3% більше, ніж на 1 жовтня 2017р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) зберігалося 269,4 тис.т (на 2,2% менше), підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання – 280,5 тис.т (на 36,4% більше).

 

Будівництво

У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4754,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 96,7%.

Будівництво будівель скоротилося на 8,2%, у тому числі житлових – на 23,9%, нежитлових – на 1,3%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 1,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 66,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,3% та 23,0% відповідно.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–серпні 2018р. експорт товарів становив 1231,7 млн.дол. США, імпорт – 847,0 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2017р. експорт збільшився на 2,5% (на 29,7 млн.дол.), імпорт – на 20,2% (на 142,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 384,7 млн.дол. (у січні–серпні 2017р. також позитивне – 497,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2017р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 48,0% до 56,9%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 4,4% до 4,6%, зменшилась частка продуктів рослинного походження з 18,9% до 12,5%, готових харчових продуктів – з 10,3% до 8,8%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 609,5 млн.дол., або 49,5% від загального обсягу експорту (у січні–серпні 2017р. – 588,4 млн.дол., або 49,0%), та збільшився порівняно з січнем–серпнем 2017р. на 21,1 млн.дол., або на 3,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії та Німеччини, серед інших країн світу – до Китаю, Японії та Російської Федерації. Порівняно з січнем–серпнем 2017р. експорт товарів серед цих країн збільшився до Німеччини, Китаю та Японії, зменшився до Австрії та Російської Федерації.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2017р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання з 8,9% до 9,4%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 5,8% до 6,6%, зменшилась частка мінеральних продуктів з 51,2% до 50,0%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 11,1% до 9,4%, готових харчових продуктів – з 6,1% до 5,8%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 189,6 млн.дол., або 22,4% від загального обсягу імпорту (у січні–серпні 2017р. – 154,6 млн.дол., або 21,9%), та збільшився проти січня–серпня 2017р. на 35,0 млн.дол., або на 22,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Китаю, Білорусі. Порівняно з січнем–серпнем 2017р. імпорт товарів з усіх цих країн збільшився.

 

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 21823,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу січня–вересня 2017р. У вересні п.р. порівняно з вереснем 2017р. оборот зріс на 14,1%, а з серпнем 2018р. зменшився на 3,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–вересні 2018р. становив 13819,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу січня–вересня 2017р. У вересні п.р. роздрібний товарооборот становив 1669,2 млн.грн і в порівнянних цінах проти вересня 2017р. зріс на 11,3%, проти серпня 2018р. зменшився на 3,2%.

 

Транспорт

У січні–вересні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4896,2 млн.ткм, або 93,4% від обсягу січня–вересня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 18,3 млн.т вантажів, що становить 96,6% від обсягу січня–вересня 2017р.

У січні–вересні 2018р. залізничним транспортом відправлено 16,0 млн.т вантажів (на 3,4% менше, ніж у січні–вересні 2017р.), у тому числі 7,6 млн.т залізної та марганцевої руди (на 1,5% більше), 3,6 млн.т зерна та продуктів перемелу (на 22,1% менше), 3,3 млн.т будівельних матеріалів (на 16,4% більше), 0,8 млн.т нафти і нафтопродуктів (на 11,7% менше).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 637,7 млн.ткм і перевезено 2,3 млн.т вантажів, що відповідно на 1,5% більше та на 3,3% менше, ніж у січні–вересні 2017р.

У січні–вересні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1938,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 75,2 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,3% та 99,9% від обсягу січня–вересня 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем–вереснем 2017р. зменшилось на 6,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 35,1 млн. пасажирів, що на 2,0% більше, ніж у січні–вересні 2017р. Міським електротранспортом перевезено 36,6 млн. пасажирів, що на 1,5% менше, ніж у січні–вересні 2017р.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

 

Дата останньої модифікації: 7/11/2018