Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області

за січень–березень 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 1424512 осіб. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення зменшилася на 2316 осіб.

У січні–лютому 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 56,9 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 41,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 15,5 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2017р. становила 91644,5 тис.грн (у січні–лютому 2016р. – 58513,9 тис.грн), з неї в міських поселеннях – 64325,1 тис.грн, у сільській місцевості – 27319,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2017р. становив 1649,7 грн (у лютому 2016р. – 1501,9 грн).

Крім того, у січні–лютому 2017р. 820 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 77 домогосподарствам, у сільській місцевості – 743 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної у лютому 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2253,0 грн (у лютому 2016р. – 1516,1 грн).

У січні–лютому 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 5172,6 тис.грн (у січні–лютому 2016р. – 1486,4 тис.грн).

У січні–лютому 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 815,4 млн.грн (78,0% нарахованих за цей період сум).

На кінець лютого 2017р. заборгованість населення з оплати за газопостачання становила 623,1 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 357,4 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 42,6 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 27,5 млн.грн, вивезення побутових відходів – 10,8 млн.грн та за електроенергію – 68,4 млн.грн.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2017р. становила 24,4 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 85,7% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 50,8% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з лютим 2017р. зменшився на 0,4 в.п. і на кінець березня становив 2,7% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зменшився на 0,8 в.п. і становив 3,9% сільського населення працездатного віку, в міських поселеннях – відповідно на 0,1 в.п. і 2,1% населення працездатного віку цієї місцевості.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2017р. порівняно з лютим збільшилася на 1212 одиниць, або на 44,7%, і на кінець місяця становила 3,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець березня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (33,7% від загальної кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом (18,1%), а найменший – на технічних службовців (2,1%), законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) (5,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області зменшилося з 10 осіб на кінець лютого 2017р. до 6 осіб на кінець березня.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж березня 2017р., становила 24,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2254 грн, що на 29,6% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

Доходи населення

У січні–лютому 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 43,9% і становив 5648 грн.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,9 раза, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – в 1,8 раза, з виробництва електричного устатковання і виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, операцій з нерухомим майном, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, водопостачання; каналізації, поводження з відходами, надання інших видів послуг, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги і не перевищував 76,8% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124,5%.

Упродовж січня–лютого 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 5,5%, або на 1,5 млн.грн, і на 1 березня становила 25,7 млн.грн (1,4% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2017р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–лютого 2017р. зменшилася на 14,2%, або на 1,5 млн.грн, і на 1 березня становила 8,8 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати зменшилася у промисловості, будівництві, повністю погашена – у сфері інформації та телекомунікацій, збільшилася – в освіті, сільському, лісовому та рибному господарстві, виникла – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності.

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у містах Гадячі, Миргороді, Полтаві та Миргородському, Зіньківському, Кобеляцькому, Машівському, Лохвицькому, Лубенському районах. Борг перед працівниками підприємств збільшився у містах Кременчуці, Горішніх Плавнях та Полтавському, Шишацькому районах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 березня 2017р. становила 1,3 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 6547 грн, що на 12,3% більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за лютий 2017р.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–березня 2017р. обліковано 6850 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 68,6% становили злочини проти власності, 8,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 6,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,4% – злочини проти правосуддя, 1,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,0% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–березня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 8, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 15, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 1.

Кількість крадіжок становила 3782 випадки, шахрайства – 634, грабежів – 101, хабарництва – 30, розбоїв – 21.

Правоохоронними органами за січень–березень 2017р. виявлено 14 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2017р. становила 5272 особи, із числа яких 1849 – жінки, 329 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 58 – неповнолітні та 21 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,0%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 36,5% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 82 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 32 особи, із числа яких 50,0% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 21,9% було умисно вбито, 6,3% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1082 особи, з них жінки – 108, неповнолітні – 22. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 45,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 12,6% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 6,9% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 76,9%, безробітних – 5,5%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив 5000,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,0% більше від обсягу січня–березня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив 3246,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,7% більше від обсягу січня–березня 2016р.

 

Сільське господарство

У січні–березні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 98,8%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 96,9%, у господарствах населення – 101,3%.

У січні–березні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 27,5 тис.т сільськогосподарських тварин (на 1,8% менше порівняно з січнем–березнем 2016р.), вироблено 169,4 тис.т молока (на 1,6% більше) та одержано 187,6 млн.шт яєць від птиці свійської всіх видів (на 11,9% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 38,5%, 39,1% та 27,8%.

За розрахунками, на 1 квітня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 259,0 тис. голів (на 3,6% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у тому числі корів – 127,3 тис. (на 3,8% менше); свиней – 369,9 тис. (на 13,9% менше), овець та кіз – 59,1 тис. (на 0,7% менше), птиці свійської – 4635,5 тис. голів (на 7,4% більше). У господарствах населення утримувалось 40,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,8%; свиней – 28,2%, овець та кіз – 83,8%, птиці свійської – 50,3%.

На 1 квітня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 2055,7 тис.т культур зернових та зернобобових (на 35,2% більше, ніж на 1 квітня 2016р.), у тому числі 1711,2 тис.т кукурудзи, 245,7 тис.т пшениці, 47,3 тис.т ячменю, 8,1 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 1088,4 тис.т культур зернових та зернобобових (на 77,3% більше), у тому числі 868,2 тис.т кукурудзи, 139,8 тис.т пшениці, 41,4 тис.т ячменю, 3,8 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 967,3 тис.т культур зернових та зернобобових (на 6,7% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 264,9 тис.т (на 7,1% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 178,2 тис.т (на 4,9% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 86,7 тис.т (на 11,4% менше).

 

Промисловість

У січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. індекс промислової продукції становив 101,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 4,7%. За січень–березень 2017р. видобуто 40,3 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 108,2 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 2149,2 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс продукції становив 115,8%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення обсягів продукції порівняно з січнем–березнем 2016р. на 8,6%. За січень–березень 2017р. вироблено свіжого чи охолодженого 1,0 тис.т м’яса великої рогатої худоби та 10,7 тис.т м’яса свиней, 0,8 тис.т м’яса свиней у відрубах, соленого, сушеного чи копченого (бекону і шинки), 7,7 тис.т виробів ковбасних, 67,5 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 10,7 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 4,0 тис.т масла вершкового, 2,7 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 3,6 тис.т сирів сичужних та плавлених, 8,6 тис.т йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, 15,4 тис.т борошна, 3,4 тис.т круп, 8,2 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 7,1 тис.т печива солодкого і вафель, 4,7 тис.т шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, 14,4 тис.т виробів кондитерських цукрових (у тому числі шоколаду білого), що не містять какао, 0,1 тис.т спредів та сумішей жирових, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, 6,2 тис.т продуктів молоковмісних, інших, 2,2 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих, 0,5 млн.дал напоїв безалкогольних.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 90,8%. За січень–березень 2017р. вироблено 75,6 тис.шт білизни постільної, 0,5 млн.шт трикотажу спіднього, 3,9 млн.пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), жіночих та дівчачих 37,2 тис.шт костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 13,5 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 82,0 тис.шт суконь (крім трикотажних), 19,5 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 18,0 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 31,7 тис.шт блузок, сорочок та батників (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 99,0%. За січень–березень 2017р. вироблено 8,1 тис.м3 деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених, 1,4 тис.м2 вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, 27,0 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 97,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 123,4%. За січень–березень 2017р. виплавлено 7,4 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, вироблено 0,4 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 17,1 тис.т конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію, 1,0 тис.т резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащених механічним чи тепловим устаткованням, 0,2 тис.т виробів столових, кухонних, побутових та їх частин, з металів чорних, міді або алюмінію.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції у 2,0 раза. За січень–березень 2017р. вироблено 660 помп відцентрових, інших для перекачування рідин; помп інших, 206 вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів, 1,3 тис. вентиляторів, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових, 29 машин для оброблення та перероблення молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 2,4 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 102,1%.

 

Будівництво

У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1153,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 159,3%. Будівництво будівель зросло на 19,5%, у тому числі нежитлових – на 62,0%, інженерних споруд – на 69,1%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 19,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 62,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 19,4% та 18,4% відповідно.

 

Транспорт

У січні–березні 2017р. підприємствами транспорту виконано вантажооборот в обсязі 1739,2 млн.ткм, у тому числі залізничним транспортом – 1545,1 млн.ткм, автомобільним (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) – 194,1 млн.ткм та перевезено (відправлено) 6,4 млн.т вантажів.

У січні–березні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 583,0 млн.пас.км. Послугами пасажирського транспорту скористалося 25,0 млн. пасажирів, у тому числі залізничним транспортом – 1,1 млн., автомобільним (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) – 11,8 млн., міським електротранспортом – 12,1 млн. пасажирів.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–лютому 2017р. експорт товарів становив 322,4 млн.дол. США, імпорт – 146,0 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2016р. експорт збільшився на 48,9% (на 105,9 млн.дол.), імпорт – на 11,9% (на 15,6 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 176,4 млн.дол. (у січні–лютому 2016р. також позитивне – 86,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,21 (у січні–лютому 2016р. – 1,66).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 102 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 145,2 млн.дол., або 45,0% від загального обсягу експорту (у січні–лютому 2016р. – 97,1 млн.дол., або 44,8%), та збільшився порівняно з січнем–лютим 2016р. на 48,1 млн.дол., або на 49,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії, Німеччини та Італії, серед інших країн світу – до Туреччини, Японії, Ірану, Ісламської Республіки та Російської Федерації, порівняно з січнем–лютим 2016р. експорт товарів до всіх цих країн збільшився.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2016р. збільшилась частка недорогоцінних металів та виробів з них з 0,2% до 10,5%, зменшилась частка мінеральних продуктів з 50,0% до 44,6%, продуктів рослинного походження – з 20,2% до 16,5%, готових харчових продуктів – з 11,0% до 9,5%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 30,5 млн.дол., або 20,9% від загального обсягу імпорту (у січні–лютому 2016р. – 45,2 млн.дол., або 34,7%), та зменшився проти січня–лютого 2016р. на 14,7 млн.дол., або на 32,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Казахстану, Білорусі, Саудівської Аравії та США.

Порівняно з січнем–лютим 2016р. імпорт товарів серед цих країн збільшився з Азербайджану, Російської Федерації, США, Білорусі та Німеччини, зменшився з Казахстану.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–лютим 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 48,1% до 49,7%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 7,3% до 11,0%, готових харчових продуктів – з 6,3% до 8,3%, зменшилась частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання з 16,7% до 7,5%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2017р. становив 103,4% (у січні–березні 2016р. – 101,6%).

У січні–березні 2017р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,4%. Найбільше (на 21,1% та 13,3% відповідно) подорожчали овочі та фрукти. Підвищились ціни на цукор на 9,7%, сир і м’який сир (творог) – на 9,1%, молоко – на 7,9%, масло – на 6,1%, хліб – на 4,9%, макаронні вироби – на 4,2%, м’ясо та м’ясопродукти – на 3,8%, продукти переробки зернових – на 3,3%, олію соняшникову – на 1,9%, сало – на 1,3%, рис, рибу та продукти з риби – на 1,2%, безалкогольні напої – на 0,1%. Водночас на 29,1% дешевшими стали яйця.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 4,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 9,1%, алкогольних напоїв – на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,7% відбулося за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 28,1%, каналізацію – на 20,6%, водопостачання – на 15,8%. На 2,1% зросла вартість утримання та ремонту житла.

У сфері охорони здоров’я загальне підвищення цін на 0,1% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 4,3%, послуг лікарень – на 2,6%. Разом з тим на 0,7% подешевшала фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 3,0% через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 3,5%, залізничним – на 3,3%, палива та мастил – на 3,0%, транспортних засобів – на 2,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 4,2%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 17,1%, інтернету – на 5,9%, мобільного зв’язку – на 5,4%.

На 0,5–3,7% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері освіти, на одяг і взуття, на послуги відпочинку і культури, ресторанів та готелів.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

 

Дата останньої модифікації: 10/05/2017