Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області

за січень–липень 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 1419763 особи. Упродовж січня–червня 2017р. чисельність населення зменшилася на 7065 осіб.

У січні–червні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 236,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 141,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 94,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2017р. становила 160490,4 тис.грн (у січні–червні 2016р. – 111955,7 тис.грн), з неї в міських поселеннях – 105886,8 тис.грн, у сільській місцевості – 54603,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2017р. становив 101,3 грн (у червні 2016р. – 135,4 грн).

Крім того, у січнічервні 2017р. 6340 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 673 домогосподарствам, у сільській місцевості – 5667 домогосподарствам.

У січні–червні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 17585,8 тис.грн, з неї в міських поселеннях – 1975,2 тис.грн, у сільській місцевості – 15610,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної у червні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2779,5 грн.

У січні–червні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 13914,5 тис.грн (у січні–червні 2016р. – 3363,5 тис.грн).

У січні–червні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1933,3 млн.грн, що становило 95,5% нарахованих за цей період сум, та за електроенергію – 75,7 млн.грн і 66,2% відповідно.

На кінець червня 2017р. заборгованість населення з оплати за газопостачання становила 509,7 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 236,4 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 53,4 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 52,8 млн.грн, вивезення побутових відходів – 12,8 млн.грн та за електроенергію – 95,9 млн.грн.

 

Зайнятість та безробіття

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017р. становила 17,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 81,8%.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і в сільській місцевості та міських поселеннях порівняно з червнем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець липня становив відповідно 2,0%, 2,5%, та 1,7% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у липні 2017р., становила 13,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2003 грн, що дорівнює 62,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2017р. порівняно з червнем зменшилася на 87 одиниць, або на 3,6%, і на кінець місяця становила 2,3 тис. (у липні 2016р. – 1,8 тис.).

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець липня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (26,0% від загальної кількості заявлених вакансій) і на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (20,2%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,3%) і технічних службовців (3,0%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області впродовж липня 2017р. не змінилося і на кінець місяця становило 8 осіб.

 

Доходи населення

У січні–червні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6122 грн (у січні–червні 2016р. – 4243 грн).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення – в 1,6 раза, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку і не перевищував 67,9% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124,8%.

Упродовж січня–червня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 2,4%, або на 641,9 тис.грн, і на 1 липня становила 27,8 млн.грн (1,3% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2017р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–червня 2017р. збільшилася на 8,8%, або на 905,1 тис.грн, і на 1 липня становила 11,1 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати збільшилася у промисловості, освіті, виникла – у наданні інших видів послуг, зменшилася – у будівництві, сільському, лісовому та рибному господарстві, повністю погашена – у професійній, науковій та технічній діяльності, інформації та телекомунікаціях.

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у м.Кременчуці та Шишацькому, Полтавському районах. Борг перед працівниками підприємств зменшився у містах Гадячі, Горішні Плавні, Полтаві, Миргороді та Миргородському, Зіньківському, Кобеляцькому районах, повністю погашений – у м.Лубнах та Машівському, Лохвицькому, Лубенському районах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 липня 2017р. становила 0,9 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 12783 грн, що в 1,9 раза більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за червень 2017р.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–липня 2017р. обліковано 14688 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,9% становили злочини проти власності, 8,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 6,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини проти правосуддя, 1,1% – злочини проти громадської безпеки, 0,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–липня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 21, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 42, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 5.

Кількість крадіжок становила 8035 випадків, шахрайства – 1267, грабежів – 274, хабарництва – 51, розбоїв – 48.

Правоохоронними органами за січень–липень 2017р. виявлено 27 осіб, які скоїли злочини у складі 8 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2017р. становила 11586 осіб, із числа яких 3960 – жінки, 759 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 124 – неповнолітні та 45 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,4%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35,5% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 184 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 92 особи, із числа яких 39,1% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 20,7% було умисно вбито, 7,6% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2916 осіб, з них жінки – 294, неповнолітні – 86. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 45,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 12,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,0% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 74,9%, безробітних – 4,8%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. становив 13685,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,4% більше від обсягу січня–липня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. становив 8886,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,1% більше від обсягу січня–липня 2016р.

 

Капітальні інвестиціїї

За січень–червень 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5855,4 млн.грн капітальних інвестицій, що на 13,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за
січень–червень 2016р.

Підприємствами та організаціями міст Полтави, Горішні Плавні, Кременчука та Лохвицького, Глобинського, Полтавського і Шишацького районів освоєно майже дві третини загального обсягу капітальних інвестицій.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар – 44,9%. У нематеріальні активи вкладено 1,3% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 62,6% становили витрати на програмне забезпечення та бази даних.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,5% загального обсягу. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 6,7% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 5,9%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (38,4% усіх вкладень), сільського, лісового та рибного господарства  (37,0%), будівництва (7,4%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшилися на 34,8% і становили 515,6 млн.грн.

 

Сільське господарство

У січні–липні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 94,8%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 90,5%, у господарствах населення – 100,7%.

На 1 серпня 2017р. культури зернові та зернобобові (без кукурудзи) обмолочено на площі 323,0 тис.га, що становить 88,6% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 88,0%); намолочено 12393,5 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 15,1% менше, ніж на 1 серпня 2016р., при середній урожайності 38,4 ц з 1 га обмолоченої площі (на 4,0 ц менше).

Ріпаку та кользи зібрано на площі 8,5 тис.га (у 2,6 раза більше, ніж торік), що складає 91,6% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 87,2%). Їх валовий збір становив 285,2 тис.ц, що у 2,7 раза більше, ніж на 1 серпня 2016р., а середня врожайність (33,4 ц з 1 га) збільшилась на 2,0 ц з 1 га.

Порівняно з початком серпня 2016р. виробництво картоплі (436,4 тис.ц) збільшилось на 4,7% (за рахунок підвищення врожайності зі 194 ц до 204 ц з 1 га). Виробництво овочів відкритого ґрунту зменшилось проти минулорічного на 15,8% (становило 1032,4 тис.ц) при зниженні врожайності зі 184 ц до 137 ц з 1 га. Загальне виробництво плодів та ягід (566,1 тис.ц) збільшилось порівняно з 1 серпня 2016р. на 26,6%.

Господарствами населення вироблено майже 100% плодів та ягід, по 99,9% загального обсягу картоплі та овочів відкритого ґрунту, 33,2% зерна.

У січні–липні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 57,4 тис.т сільськогосподарських тварин (на 4,0% менше порівняно з січнем–липнем 2016р.), вироблено 462,7 тис.т молока (на 0,1% менше) та одержано 437,5 млн.шт яєць (на 5,4% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 30,1%, 45,3% та 29,9%.

За розрахунками, на 1 серпня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 272,7 тис. голів (на 2,7% менше, ніж на 1 серпня 2016р.), у тому числі корів – 126,9 тис. (на 3,4% менше); свиней – 366,6 тис. (на 15,3% менше), овець та кіз – 70,3 тис. (на 2,9% більше), птиці свійської – 6720,0 тис. голів (на 2,7% менше). У господарствах населення утримувалось 43,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 31,4%, овець та кіз – 88,6%, птиці свійської – 64,8%.

На 1 серпня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1395,5 тис.т культур зернових та зернобобових (на 0,4% менше, ніж на 1 серпня 2016р.), у тому числі 783,2 тис.т пшениці, 493,7 тис.т кукурудзи, 79,8 тис.т ячменю, 9,8 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 911,0 тис.т культур зернових та зернобобових (на 19,5% більше), у тому числі 440,8 тис.т пшениці, 367,0 тис.т кукурудзи, 71,8 тис.т ячменю, 5,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 484,5 тис.т культур зернових та зернобобових (на 24,2% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 72,8 тис.т (у 2,2 раза більше, ніж на 1 серпня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 44,8 тис.т (в 1,5 раза більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 28,0 тис.т (у 7,9 раза більше).

 

Промисловість

У січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 5,3%. За січень–липень 2017р. видобуто 93,4 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 249,0 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 5089,1 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс продукції становив 104,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення обсягів продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. на 13,3%. За січень–липень 2017р. вироблено свіжого чи охолодженого 2,5 тис.т м’яса великої рогатої худоби та 26,3 тис.т м’яса свиней, 1,9 тис.т м’яса свиней у відрубах, соленого, сушеного чи копченого (бекону і шинки), 18,8 тис.т виробів ковбасних, 160,2 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 22,2 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 8,2 тис.т масла вершкового, 5,9 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 7,9 тис.т сирів сичужних та плавлених, 19,0 тис.т йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, 32,8 тис.т борошна, 7,0 тис.т круп, 18,0 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 17,1 тис.т печива солодкого і вафель, 10,0 тис.т шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, 38,4 тис.т виробів кондитерських цукрових (у тому числі шоколаду білого), що не містять какао, 0,3 тис.т спредів та сумішей жирових, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, 15,4 тис.т продуктів молоковмісних, інших, 7,4 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих, 1,5 млн.дал напоїв безалкогольних.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 91,3%. За січень–липень 2017р. вироблено 97,5 тис.шт білизни постільної, 1,3 млн.шт трикотажу спіднього, 11,0 млн.пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), 4,4 тис.шт светрів, пуловерів, кардиганів, жилетів та виробів подібних, трикотажних та в’язаних, жіночих та дівчачих 125,4 тис.шт костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання,  21,7 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 182,3 тис.шт суконь (крім трикотажних), 50,9 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 27,0 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 57,5 тис.шт блузок, сорочок та батників (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 88,3%. За січень–липень 2017р. вироблено 20,7 тис.м3 деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених, 3,6 тис.м2 вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, 62,0 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 102,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 127,0%. За січень–липень 2017р. виплавлено 17,7 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, вироблено 1,7 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 35,6 тис.т конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію, 2,8 тис.т резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащених механічним чи тепловим устаткованням, 0,5 тис.т виробів столових, кухонних, побутових та їх частин, з металів чорних, міді або алюмінію.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції на 38,7%. За січень–липень 2017р. вироблено 2,9 тис. помп відцентрових, інших для перекачування рідин; помп інших, 627 вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів, 3,1 тис. вентиляторів, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових, 126 машин й апаратів фільтрувальних або очищувальних для рідин, 37 машин для оброблення та перероблення молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 6,4 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 102,3%.

 

Будівництво

У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2942,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 136,9%. Будівництво будівель зросло на 23,6%, у тому числі житлових – на 2,0%, нежитлових – на 37,7%, інженерних споруд – на 40,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 60,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 19,3% та 20,6% відповідно.

У січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію 119,9 тис.м2 загальної площі житла: 65,0% – у будинках із двома та більше квартирами, 33,1% – в одноквартирних будинках, 1,9% – у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась в 1,8 раза, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 24.04.2015 № 79 – у 2,0 раза.

Серед обєктів соціальної сфери у січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 25 місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 313 відвідувань за зміну, басейн критий для плавання на 781 м2 дзеркала води, спортивні зали на 1241 м2 тренувальної площі, спортивні майданчики на 1229 м2.

У січні–червні 2017р. забудовниками області завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких готелі з рестораном на 25 місць, магазини на 4,4 тис.м2 торгової площі, автомобільна заправна станція на 37,0 тис. обслуговуваних автомобілів, кафе на 112 посадочних місць, автостанція на 45 пасажирів за добу, гаражі на 45 автомобілів, потужності з виробництва 48,0 тис.м2 конструкцій збірних з пластмас, 600,0 т олії нерафінованої, 180,0 т молока і вершків сухих, 3250,0 т кисломолочних продуктів, 12,1 тис.т кормів готових для тварин, 18,0 тис.дал пива, склади універсальні на 4,5 тис.м2, приміщення для великої рогатої худоби та свиней на 248 та 1300 скотомісць відповідно, елеватор на 30,0 тис.т одночасного зберігання, критий тік на 2,1 тис.м2, 0,4 км місцевих трубопроводів для транспортування газу, 17,7 км місцевих водопровідних мереж, 162,2 км ліній електричних силових місцевих наземних та інші.

 

Транспорт

У січні–липні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4126,3 млн.ткм, або 105,3% від обсягу січня–липня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 14,9 млн.т вантажів, що становить 108,4% від обсягу січня–липня 2016р.

У січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. відправлення залізничним транспортом нафти і нафтопродуктів збільшилося на 55,0%, зерна і продуктів перемелу – на 39,5%, будівельних матеріалів – на 26,2%, брухту чорних металів – на 18,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 14,1%. Разом з тим відправлення лісових вантажів зменшилось на 51,3%, цементу – на 19,6%, залізної та марганцевої руди – на 13,6%, чорних металів – на 7,6%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2017р. виконано вантажооборот в обсязі 476,1 млн.ткм, і перевезено 1,8 млн.т вантажів, що відповідно на 15,0% і 15,6% більше, ніж у січні–липні 2016р.

У січні–липні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1490,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 58,7 млн. пасажирів, що становить відповідно 102,0% та 94,5% від обсягу січня–липня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем–липнем 2016р. зменшилось на 2,4%. Послугами автомобільного транспорту(з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 27,0 млн. пасажирів, що на 11,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–липні 2016р. Міським електротранспортом перевезено 28,8 млн. пасажирів, що на 0,4% більше, ніж у січні–липні 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2017р. експорт товарів становив 953,7 млн.дол. США, імпорт  509,2 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт збільшився на 31,6% (на 229,1 млн.дол.), імпорт  на 27,9% (на 111,0 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 444,5 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 326,4 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,87 (у січні–червні 2016р. – 1,82).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 131 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 453,7 млн.дол., або 47,6% від загального обсягу експорту (у січні–червні 2016р. – 286,6 млн.дол., або 39,5%), та збільшився порівняно з січнем–червнем 2016р. на 167,1 млн.дол., або в 1,6 раза.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії, Німеччини та Нідерландів, серед інших країн світу – до Туреччини, Російської Федерації та Японії, порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт товарів до всіх цих країн збільшився.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшилась частка продуктів рослинного походження з 18,1% до 21,6%, зменшилась частка готових харчових продуктів з 11,5% до 9,8%. Разом з тим частка мінеральних продуктів залишилась на рівні минулого року і складає 45,9%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 113,8 млн.дол., або 22,3% від загального обсягу імпорту (у січні–червні 2016р. – 116,0 млн.дол., або 29,1%), та зменшився проти січня–червня 2016р. на 2,2 млн.дол., або на 1,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Білорусі, Китаю та Казахстану.

Порівняно з січнем–червнем 2016р. імпорт товарів серед цих країн збільшився з Азербайджану, Китаю, Білорусі, Німеччини та Російської Федерації, зменшився з Казахстану.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 41,3% до 50,3%, зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 11,4% до 10,2%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 10,9% до 8,8%, готових харчових продуктів – з 9,3% до 6,4%.

У І півріччі 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 15,2 млн.дол. та 66,8 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2016р. експорт збільшився на 2,0% (на 0,3 млн.дол.), імпорт – на 1,3% (на 0,9 млн.дол.). Негативне сальдо становило 51,6 млн.дол. (у І півріччі 2016р. також негативне – 51,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг у І півріччі 2017р. залишився на рівні відповідного періоду минулого року і склав 0,23.

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 112 країн світу.

Країнам ЄС надано 46,5% від загального обсягу експорту послуг, іншим країнам – 53,5% (у І півріччі 2016р. – відповідно 45,9% та 54,1%).

Головними партнерами в експорті послуг серед країн ЄС були Німеччина (14,7% загального обсягу експорту послуг), Румунія (6,0%) та Італія (5,6%), серед інших країн Російська Федерація (10,5%), Oб’єднані Арабські Емірати (7,7%) та Швейцарія (5,6%).

Порівняно з І півріччям 2016р. експорт послуг серед цих країн збільшився до Румунії, Російської Федерації, Італії, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів, зменшився до Німеччини.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту послуг склали послуги з переробки матеріальних ресурсів (24,6%), транспортні послуги (24,2%), послуги, пов’язані з подорожами (19,6%), ділові послуги (17,0%) та послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (9,2%).

Імпорт послуг із країн ЄС становив 82,8% від загального обсягу імпорту, з інших країн – 17,2% (у І півріччі 2016р. – відповідно 81,3% та 18,7%).

Серед країн ЄС найбільші обсяги імпорту послуг були одержані від Великої Британії (70,4% загального обсягу імпорту послуг), серед інших країн світу – від Швейцарії (6,5%), США (3,2%) та Молдови, Республіки (3,0%).

Порівняно з І півріччям 2016р. імпорт послуг серед цих країн збільшився до Великої Британії та Молдови, Республіки, зменшився до Швейцарії та США.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту склали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (65,2%), ділові послуги (15,9%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (8,3%).

Експортні операції послугами найактивніше здійснювали підприємства міст Полтави (56,0% обсягу експорту послуг області), Кременчука (16,8%) та Горішні Плавні (15,1%), імпортні – міст Горішні Плавні та Кременчука (відповідно 62,9% та 15,7% обсягу імпорту послуг області).

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2017р. становив 107,8% (у січні–липні 2016р. – 106,1%).

У січні–липні 2017р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 12,9%. Найбільше (на 75,4% та 43,6% відповідно) подорожчали овочі та фрукти. Підвищились ціни на м’ясо та м’ясопродукти, сало на 20,5%, рис – на 10,0%, хліб – на 9,9%, сир і м’який сир (творог) – на 9,1%, масло, цукор – на 7,7%, макаронні вироби – на 7,2%, молоко – на 6,3%, олію соняшникову – на 2,1%, безалкогольні напої – на 2,0%, рибу та продукти з риби – на 0,5%. Водночас на 48,9% дешевшими стали яйця, на 4,2% – продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 11,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 24,4%, алкогольних напоїв – на 4,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,3% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 50,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 24,0%, водопостачання – на 18,0%, природний газ – на 1,2%. На 3,4% зросла вартість утримання та ремонту житла.

У сфері охорони здоров’я загальне підвищення цін на 0,1% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 7,5%, послуг лікарень – на 3,3%. Разом з тим на 1,1% знизились ціни на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 4,6% через подорожчання транспортних послуг на 8,1% (зокрема перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 13,8%, автодорожнім – на 7,6%), палива та мастил – на 4,2%, транспортних засобів – на 2,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,4%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8%, мобільного зв’язку – на 7,2%, інтернету – на 6,3%.

На 0,8–7,4% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги освіти, у сферах відпочинку і культури, ресторанів та готелів. Водночас одяг і взуття подешевшали на 3,7%.

 

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

Дата останньої модифікації: 7/09/2017