Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області

за січень–листопад 2018 року

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 1402849 осіб. Упродовж січняжовтня 2018р. чисельність населення зменшилася на 10980 осіб.

Порівняно із січнемжовтнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 805 осіб.

Кількість живонароджених у січніжовтні 2018р. становила 8766 осіб, померлих 19605 осіб.

 

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення у віці 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2018р.) становила 653,4 тис. осіб, з яких 580,9 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, 72,5 тис. осіб – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 55,1%, у працездатному віці – 65,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення у віці 15–70 років становив 11,1%, а у працездатному віці – 11,4%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2018р. становила 15,7 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 80,8%.

Із загальної кількості безробітних 54,3% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з жовтнем 2018р. збільшився на 0,2 в.п. і на кінець листопада становив 1,8% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник збільшився на 0,6 в.п. і становив 2,6% сільського населення працездатного віку, у міських поселеннях – відповідно на 0,1 в.п. і 1,4% населення працездатного віку цієї місцевості.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у листопаді 2018р., становила 11,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2767 грн, що дорівнює 74,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем зменшилася на 825 одиниць, або на 18,2%, і на кінець місяця становила 3,7 тис. (у листопаді 2017р. – 2,6 тис.).

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець листопада 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (29,4% від загальної кількості заявлених вакансій), найпростіших професій та осіб без професій (18,4%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (17,1%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,8%), технічних службовців (3,0%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію збільшилося з 3 осіб на кінець жовтня 2018р. до 4 осіб на кінець листопада.

 

Доходи населення

У січні–жовтні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 8184 грн (у січні–жовтні 2017р. – 6392 грн).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виробництва електричного устатковання в 1,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування і не перевищував 55,4% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 115,7%.

Упродовж січня–жовтня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 15,9%, або на 6013,1 тис.грн, і на 1 листопада становила 43,9 млн.грн (1,6% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–жовтня 2018р. збільшилася в 1,5 раза, або на 10765,0 тис.грн, і на 1 листопада становила 32,2 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати збільшилася у промисловості, операціях з нерухомим майном, виникла – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, зменшилася – в освіті, будівництві, сільському, лісовому та рибному господарстві.

Сума боргу збільшилася перед працівниками економічно активних підприємств у містах Гадячі, Полтаві та Шишацькому районі, виникла – у Чутівському районі. Борг перед працівниками підприємств зменшився у містах Кременчуці, Миргороді та Полтавському районі, повністю погашений – у Зіньківському районі.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 листопада 2018р. становила 1,5 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 20892 грн, що у 2,3 раза більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за жовтень 2018р.

 

Соціальний захист

У січні–листопаді 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 417,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 267,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 149,6 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді 2018р. становила 126,1 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 81,6 млн.грн, у сільській місцевості – 44,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2018р. становив 463,0 грн (у жовтні 2018р. – 67,6 грн).

Крім того, у січні–листопаді 2018р. 9063 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1035 домогосподарствам, у сільській місцевості – 8028 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2018р. становив 2853,0 грн жовтні 2018р. 3046,4 грн).

У січні–листопаді 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 25,1 млн.грн.

У листопаді 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 330,6 млн.грн, що становило 51,9% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 94,3 млн.грн і 83,5%.

На кінець листопада 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 1312,7 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 403,9 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 74,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 67,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 17,0 млн.грн, за постачання електричної енергії – 81,8 млн.грн.

 

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–листопада 2018р. обліковано 21632 кримінальних правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,1% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 70,4% становили злочини проти власності, 9,3% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,4% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,3% – злочини проти правосуддя; проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини проти громадської безпеки, 0,4% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–листопада 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 40, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 96, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 7.

Кількість крадіжок становила 12186 випадків, шахрайства – 1961, грабежів – 396, хабарництва – 76, розбоїв – 73.

Правоохоронними органами за січень–листопад 2018р. виявлено 33 особи, які скоїли злочини у складі 11 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2018р. становила 17746 осіб, із числа яких 5944 – жінки, 1077 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 166 – неповнолітні та 82 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,4%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 32,7% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 262 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 178 осіб, із числа яких 36,0% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 17,4% було умисно вбито, 14,6% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 4553 особи, з них жінки – 481, неповнолітні – 154. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 45,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 12,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 6,9% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 76,2%, безробітних – 2,6%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–листопаді 2018р. становив 108,4% (у січні–листопаді 2017р. – 112,2%).

У січні–листопаді 2018р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5,6%. Підвищились ціни на хліб на 20,4%, макаронні вироби – на 17,4%, масло – на 10,0%, сало – на 9,0%, м’ясо та м’ясопродукти – на 8,9%, рибу та продукти з риби – на 7,8%, сир і м’який сир (творог) – на 6,8%, овочі – на 6,4%, рис – на 4,6%, безалкогольні напої – на 4,1%, продукти переробки зернових – на 3,4%, молоко – на 2,3%, олію соняшникову – на 2,1%. Водночас на 20,2% подешевшали фрукти, на 11,1% – цукор, на 10,5% – яйця.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 16,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 23,4%, алкогольних напоїв – на 8,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 14,6% в основному спричинено підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 38,7%, водопостачання – на 34,1%, каналізацію – на 31,2%, природний газ – на 22,9%, гарячу воду – на 12,4%, опалення – на 11,4%. Крім того, на 13,0% і 10,9% відповідно зросли вартість утримання та ремонту житла і плата за оренду житла.

У сфері охорони здоров’я загальне підвищення цін на 7,5% зумовлено зростанням вартості амбулаторних послуг на 13,9%, послуг лікарень – на 13,4%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 6,0%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 12,5% через подорожчання палива та мастил на 16,3%, транспортних послуг – на 14,4% (зокрема перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 19,0%, автодорожнім – на 14,1%), транспортних засобів – на 4,6%.

У сфері зв’язку ціни підвищились на 13,3%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 75,0%, місцевого телефонного зв’язку – на 21,8%, мобільного зв’язку – на 20,8%, інтернету – на 8,9%. Водночас мобільні телефони подешевшали на 9,1%.

Послуги освіти стали дорожчими на 12,3%, а саме: середньої – на 34,8%, дошкільної та початкової – на 10,3%, вищої – на 10,2%.

На 3,0–9,4% зросли ціни на одяг і взуття, у сфері відпочинку і культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги ресторанів та готелів.

 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих та сільськогосподарських підприємств) за січень–вересень 2018р. був позитивним і становив 5046,5 млн.грн прибутку (за аналогічний період 2017р. – 6227,8 млн.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 66,2%, отримано 10106,6 млн.грн прибутку, що на 4,4% більше, ніж за січень–вересень 2017р.

Збитково працювало 33,8% підприємств, що на 3,9 в.п. більше, ніж у січні–вересні 2017р. Цими підприємствами допущено 5060,1 млн.грн збитків, що на 46,7% більше, ніж за січень–вересень 2017р. Найбільших обсягів збитків зазнали підприємства промисловості.

 

Промисловість

У січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. індекс промислової продукції становив 101,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 0,5%. За січень–листопад 2018р. видобуто 142,8 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 357,8 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 7952,7 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. обсяги виробництва продукції зменшилися на 4,7%. За січень–листопад 2018р. вироблено свіжих чи охолоджених 3,8 тис.т яловичини і телятини – туш, напівтуш, четвертин необвалених та 30,4 тис.т свинини – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 32,3 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 249,5 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 34,5 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 8,8 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 11,3 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 3,8 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 9,6 тис.т сиру плавленого (крім тертого або порошкового), 25,7 тис.т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, 2,3 тис.т йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао), 27,2 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 4,6 тис.т зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених (крім рису), 26,2 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 2,6 тис.т пряників та виробів подібних, 5,0 тис.т печива солодкого, вафель та вафельних облаток, частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, 16,1 тис.т печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао), 206,3 тис.т цукру білого кристалічного бурякового, 10,0 тис.т цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), 5,8 тис.т виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду), 22,8 тис.т продуктів молоковмісних, н.в.і.у., 15,0 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 104,8%. За січень–листопад 2018р. вироблено 300,4 тис.шт футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 16,0 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), жіночих та дівчачих 26,2 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 287,4 тис.шт суконь (крім трикотажних) та 78,9 тис.шт суконь трикотажних машинного або ручного в’язання, 88,5 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 36,1 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 983,6 тис.шт трусів і панталонів трикотажних машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 97,2%. За січень–листопад 2018р. вироблено 23,8 тис.м3 деревини із сосни (Pinus sylvestris L.) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, 81,5 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. випуск продукції збільшився на 2,5%. За січень–листопад 2018р. вироблено 21,6 тис.шт вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас, 80,3 тис.м3 цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 14,1 тис.т блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, 115,9 тис.т елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, 196,4 тис.т розчинів бетонних, готових для використання, 139,7 тис.т сумішей асфальтових для дорожнього покриття.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, приріст промислової продукції становив 59,2%. За січень–листопад 2018р. вироблено 2,9 тис.т зливків, форм первинних та напівфабрикатів, інших, зі сталі нелегованої та 36,5 тис.т – зі сталі легованої (крім неіржавної), 1,8 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 756 т конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших, 67,6 тис.т водозливів, шлюзів, шлюзних воріт, дебаркадерів, доків стаціонарних, конструкцій для морських та водних споруд інших, з металів чорних; конструкцій інших та їх частин, з металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу), 1,8 тис.шт блоків дверних й віконних з металів чорних.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції на 16,8%. За січень–листопад 2018р. вироблено конвеєрів та елеваторів безперервної дії для товарів або матеріалів – 229 ковшових та 754 інших (крім конвеєрів та елеваторів пневматичних, призначених для шахт і інших підземних робіт, ковшових та стрічкових), 124 машини для обробки та переробки молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 1,0 тис. машин для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або культур бобових сушених, 8,7 тис. причепів та напівпричепів, н.в.і.у.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 103,5%.

 

Сільське господарство

У січні–листопаді 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 120,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 126,1%, у господарствах населення – 112,1%. Індекс продукції рослинництва становив 128,4%, продукції тваринництва – 97,3%.

Під урожай 2019р. культури озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно на площі 254,3 тис.га (на 0,2% більше, ніж під урожай 2018р.), у тому числі зернові на зерно – 237,1 тис.га (на 0,6% більше), ріпак – 12,8 тис.га (на 2,3% більше).

У січні–листопаді 2018р. реалізовано на забій 79,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 10,0% менше порівняно з січнем–листопадом 2017р., вироблено 708,7 тис.т молока (на 3,4% менше) та 733,6 млн.шт яєць (на 7,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 33,9%, 48,4% та 27,6%.

За розрахунками, на 1 грудня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 258,0 тис. голів (на 1,9% менше, ніж на 1 грудня 2017р.), у тому числі корів – 122,3 тис. (на 1,1% менше); свиней – 334,7 тис. (на 2,8% менше), овець та кіз – 59,7 тис. (на 0,3% більше), птиці свійської – 5980,3 тис. голів (на 2,1% більше). У господарствах населення утримувалось 44,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,3%; свиней – 31,9%, овець та кіз – 87,3%, птиці свійської – 55,1%.

На 1 грудня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 3790,9 тис.т зерна (на 38,0% більше, ніж на 1 грудня 2017р.), у тому числі 3252,8 тис.т кукурудзи, 432,5 тис.т пшениці, 54,2 тис.т ячменю, 7,3 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 1697,0 тис.т зерна (на 33,4% більше), у тому числі 1464,5 тис.т кукурудзи, 157,8 тис.т пшениці, 37,1 тис.т ячменю, 2,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 2093,9 тис.т зерна (на 42,0% більше).

Запаси соняшнику становили 593,9 тис.т (на 23,2% більше, ніж на 1 грудня 2017р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) зберігалося 274,1 тис.т (на 7,5% більше), підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання – 319,8 тис.т (на 40,7% більше).

 

Будівництво

У січні–листопаді 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 6128,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 98,5%.

Будівництво будівель скоротилося на 9,0%, у тому числі житлових – на 33,6%. Водночас будівництво нежитлових будівель зросло на 2,8%. Будівництво інженерних споруд збільшилось на 1,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 65,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 11,7% та 23,3% відповідно.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–жовтні 2018р. експорт товарів становив 1540,7 млн.дол. США, імпорт – 1085,6 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2017р. експорт збільшився на 2,1% (на 31,0 млн.дол.), імпорт – на 15,1% (на 142,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 455,1 млн.дол. (у січні–жовтні 2017р. також позитивне – 566,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2017р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 50,6% до 57,8%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 4,3% до 4,6%, зменшилась частка продуктів рослинного походження з 17,1% до 11,9%, готових харчових продуктів – з 10,1% до 8,7%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 775,7 млн.дол., або 50,3% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2017р. – 720,0 млн.дол., або 47,7%), та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2017р. на 55,7 млн.дол., або на 7,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії та Німеччини, серед інших країн світу – до Китаю, Туреччини, Японії та Російської Федерації. Порівняно з січнем–жовтнем 2017р. експорт товарів серед цих країн збільшився до Німеччини та Китаю, зменшився до Туреччини, Австрії, Російської Федерації та Японії.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2017р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання з 8,3% до 8,7%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 5,6% до 6,7%, зменшилась частка мінеральних продуктів з 54,3% до 51,1%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 10,2% до 9,9%, готових харчових продуктів – з 5,9% до 5,3%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 250,5 млн.дол., або 23,1% від загального обсягу імпорту (у січні–жовтні 2017р. – 199,3 млн.дол., або 21,1%), та збільшився проти січня–жовтня 2017р. на 51,2 млн.дол., або на 25,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Білорусі, Китаю. Порівняно з січнем–жовтнем 2017р. імпорт товарів з усіх цих країн збільшився.

 

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2018р. становив 27631,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 12,4% більше від обсягу січня–листопада 2017р. У листопаді 2018р. порівняно з листопадом 2017р. оборот зріс на 11,6%, а з жовтнем 2018р. – на 1,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2018р. становив 17497,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,6% більше від обсягу січня–листопада 2017р. У листопаді 2018р. роздрібний товарооборот становив 1775,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2017р. зріс на 8,9%, проти жовтня 2018р. – на 1,1%.

 

Транспорт

У січні–листопаді 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 6133,9 млн.ткм, або 95,6% від обсягу січня–листопада 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 23,1 млн.т вантажів, що становить 97,3% від обсягу січня–листопада 2017р.

У січні–листопаді 2018р. залізничним транспортом відправлено 20,2 млн.т вантажів (на 2,6% менше, ніж у січні–листопаді 2017р.), у тому числі 9,5 млн.т залізної та марганцевої руди (на 1,4% більше), 4,9 млн.т зерна та продуктів перемелу (на 13,2% менше), 3,9 млн.т будівельних матеріалів (на 5,9% більше), 0,9 млн.т нафти і нафтопродуктів (на 12,1% менше).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 789,0 млн.ткм і перевезено 2,9 млн.т вантажів, що відповідно на 0,6% більше та на 2,9% менше, ніж у січні–листопаді 2017р.

У січні–листопаді 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2406,7 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 96,5 млн. пасажирів, що становить відповідно 103,1% та 104,9% від обсягу січня–листопада 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем–листопадом 2017р. зменшилось на 7,4%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 45,5 млн. пасажирів, що на 9,3% більше, ніж у січні–листопаді 2017р. Міським електротранспортом перевезено 46,8 млн. пасажирів, що на 2,1% більше, ніж у січні–листопаді 2017р.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

 

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 14/01/2019