Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області
за січень–вересень 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 1418281 особу. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 8547 осіб.

У січні–серпні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 430,6 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 276,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 154,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні 2017р. становила 184322,8 тис.грн (у січні–серпні 2016р. – 119627,9 тис.грн), з неї в міських поселеннях – 127253,7 тис.грн, у сільській місцевості – 57069,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2017р. становив 152,0 грн (у серпні 2016р. – 121,5 грн).

Крім того, у січнісерпні 2017р. 10072 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1006 домогосподарствам, у сільській місцевості – 9066 домогосподарствам.

У січні–серпні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 28109,8 тис.грн, з неї в міських поселеннях – 3001,0 тис.грн, у сільській місцевості – 25108,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної у серпні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2856,0 грн.

У січні–серпні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 24218,0 тис.грн (у січні–серпні 2016р. – 9086,7 тис.грн).

У січні–серпні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2253,1 млн.грн, що становило 99,5% нарахованих за цей період сум.

На кінець серпня 2017р. заборгованість населення з оплати за газопостачання становила 519,0 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 175,9 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 47,1 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 38,6 млн.грн, вивезення побутових відходів – 10,8 млн.грн та за електроенергію – 89,7 млн.грн.

 

Зайнятість та безробіття

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017р. становила 16,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 79,7%.

Майже 60% загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття як у цілому по області, так і в сільській місцевості та міських поселеннях порівняно з серпнем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець вересня становив відповідно 1,9%, 2,3% та 1,6% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у вересні 2017р., становила 13,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1985 грн, що дорівнює 62,0% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2017р. порівняно з серпнем зменшилася на 12 одиниць, або на 0,4%, і на кінець місяця становила 3,1 тис. (у вересні 2016р. – 2,2 тис.).

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець вересня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (23,1% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,5%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%) і технічних службовців (3,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по області впродовж вересня 2017р. не змінилося і на кінець місяця становило 5 осіб.

 

Доходи населення

У січні–серпні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6255 грн (у січні–серпні 2016р. – 4361 грн).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку і не перевищував 68,2% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 123,6%.

Упродовж січня–серпня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 9,7%, або на 2632,7 тис.грн, і на 1 вересня становила 29,8 млн.грн (1,4% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2017р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–серпня 2017р. збільшилася на 32,1%, або на 3287,2 тис.грн, і на 1 вересня становила 13,5 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати збільшилася у промисловості, освіті, будівництві, зменшилася – у сільському, лісовому та рибному господарстві, повністю погашена – у професійній, науковій та технічній діяльності, інформації та телекомунікаціях.

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у м.Кременчуці та Шишацькому, Полтавському районах. Борг перед працівниками підприємств зменшився у містах Гадячі, Миргороді, Полтаві та Миргородському, Зіньківському, Кобеляцькому районах, повністю погашений – у містах Горішні Плавні, Лубнах та Машівському, Лохвицькому, Лубенському районах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 вересня 2017р. становила 0,9 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 15394 грн, що у 2,4 раза більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за серпень 2017р.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–вересня 2017р. обліковано 18566 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,7% становили злочини проти власності, 8,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 7,0% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,5% – злочини проти громадської безпеки, 1,2% – злочини проти правосуддя, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,4% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–вересня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 34, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 50, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 8.

Кількість крадіжок становила 10211 випадків, шахрайства – 1547, грабежів – 351, хабарництва – 62, розбоїв – 60.

Правоохоронними органами за січень–вересень 2017р. виявлено 27 осіб, які скоїли злочини у складі 8 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–вересень 2017р. становила 14606 осіб, із числа яких 4971 – жінки, 981 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 152 – неповнолітні та 57 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 259 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 120 осіб, із числа яких 37,5% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 25,0% було умисно вбито, 10,8% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 3951 особу, з них жінки – 405, неповнолітні – 119. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 44,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 12,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,5% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 74,9%, безробітних – 4,6%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 18091,0 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,0% більше від обсягу січня–вересня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 11747,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,7% більше від обсягу січня–вересня 2016р.

 

Сільське господарство

У січні–вересні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 88,2%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 85,9%, у господарствах населення – 91,1%. Індекс продукції рослинництва становив 85,2%, продукції тваринництва – 96,7%.

На 1 жовтня 2017р. зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 475,5 тис.га, що на 6,1% менше, ніж на початок жовтня 2016р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 19196,5 тис.ц (на 21,3% менше), у т.ч. пшениці – 9872,4 тис.ц (на 16,0% менше); у середньому з 1 га обмолоченої площі загалом одержано по 40,4 ц зерна (на 16,2% менше, ніж торік).

Виробництво сої становило 2625,2 тис.ц, що на 26,5% менше порівняно з початком жовтня 2016р., соняшнику на зерно – 6220,8 тис.ц (на 9,4% менше), цукрових буряків – 1907,3 тис.ц (на 43,6% менше), ріпаку і кользи – 301,6 тис.ц (у 2,6 раза більше).

Порівняно з початком жовтня 2016р. виробництво картоплі (9962,3 тис.ц) зменшилось на 5,8%, культур овочевих відкритого ґрунту (3370,1 тис.ц) – на 26,8%, а плодів та ягід (992,9 тис.ц) – збільшилось на 45,5%.

Господарствами населення вироблено 99,8% загального обсягу плодів та ягід, по 99,2% картоплі та овочів відкритого ґрунту, 33,0% зерна.

У січні–вересні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 71,1 тис.т сільськогосподарських тварин (на 7,4% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р.), вироблено 606,9 тис.т молока (на 0,3% менше) та одержано 557,8 млн.шт яєць (на 3,5% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 29,3%, 46,4% та 29,3%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 271,7 тис. голів (на 2,3% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у тому числі корів – 126,3 тис. (на 2,5% менше); свиней – 343,4 тис. (на 20,9% менше), овець та кіз – 64,8 тис. (на 2,4% більше), птиці свійської – 6554,7 тис. голів (на 1,9% більше). У господарствах населення утримувалось 43,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 33,1%, овець та кіз – 88,0%, птиці свійської – 59,0%.

На 1 жовтня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових культур, було в наявності 1484,6 тис.т культур зернових та зернобобових (на 7,2% більше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у тому числі 731,9 тис.т кукурудзи, 637,5 тис.т пшениці, 69,6 тис.т ячменю, 10,9 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 877,3 тис.т культур зернових та зернобобових (на 13,7% більше), у тому числі 499,2 тис.т кукурудзи, 284,1 тис.т пшениці, 57,2 тис.т ячменю, 6,1 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 607,3 тис.т культур зернових та зернобобових (на 0,9% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 481,1 тис.т (на 3,1% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 275,4 тис.т (на 1,4% більше), підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання –205,7 тис.т (на 8,6% менше).

 

 

 

Промисловість

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 4,1%. За січень–вересень 2017р. видобуто 117,9 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 316,4 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 6562,7 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс продукції становив 104,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення обсягів продукції порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 13,3%. За січень–вересень 2017р. вироблено свіжого чи охолодженого 3,2 тис.т м’яса великої рогатої худоби та 33,1 тис.т м’яса свиней, 2,6 тис.т м’яса свиней у відрубах, соленого, сушеного чи копченого (бекону і шинки), 26,2 тис.т виробів ковбасних, 190,4 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 28,5 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 10,5 тис.т масла вершкового, 7,6 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 10,1 тис.т сирів сичужних та плавлених, 23,9 тис.т йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, 41,2 тис.т борошна, 9,5 тис.т круп, 23,5 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 22,6 тис.т печива солодкого і вафель, 18,8 тис.т цукру білого кристалічного бурякового, 13,2 тис.т шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, 49,2 тис.т виробів кондитерських цукрових (у тому числі шоколаду білого), що не містять какао, 0,5 тис.т спредів та сумішей жирових, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, 19,9 тис.т продуктів молоковмісних, інших, 10,6 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих, 2,0 млн.дал напоїв безалкогольних.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 86,0%. За січень–вересень 2017р. вироблено 100,9 тис.шт білизни постільної, 1,6 млн.шт трикотажу спіднього, 13,4 млн.пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), 6,2 тис.шт светрів, пуловерів, кардиганів, жилетів та виробів подібних, трикотажних та в’язаних, жіночих та дівчачих 160,7 тис.шт костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання,  23,6 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 215,7 тис.шт суконь (крім трикотажних), 75,6 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 32,9 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 65,5 тис.шт блузок, сорочок та батників (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 85,3%. За січень–вересень 2017р. вироблено 25,8 тис.м3 деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених, 3,7 тис.м2 вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, 74,1 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 101,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 120,5%. За січень–вересень 2017р. виплавлено 23,0 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, вироблено 2,3 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 45,0 тис.т конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію, 3,1 тис.т резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащених механічним чи тепловим устаткованням, 0,7 тис.т виробів столових, кухонних, побутових та їх частин, з металів чорних, міді або алюмінію.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції на 42,0%. За січень–вересень 2017р. вироблено 3,0 тис. помп відцентрових, інших для перекачування рідин; помп інших, 850 вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів, 4,2 тис. вентиляторів, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових, 155 машин й апаратів фільтрувальних або очищувальних для рідин, 43 машини для оброблення та перероблення молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 8,9 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 101,1%.

 

Будівництво

У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3874,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 124,7%. Будівництво будівель зросло на 25,6%, у тому числі нежитлових – на 46,7%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 5,5%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 24,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 59,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,9% та 22,0% відповідно.

 

Транспорт

У січні–вересні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 5241,9 млн.ткм, або 103,2% від обсягу січня–вересня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 19,0 млн.т вантажів, що становить 107,9% від обсягу січня–вересня 2016р.

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. відправлення залізничним транспортом нафти і нафтопродуктів збільшилося на 61,3%, зерна і продуктів перемелу – на 34,6%, будівельних матеріалів – на 24,3%, брухту чорних металів – на 23,7%. Разом з тим відправлення лісових вантажів зменшилось на 49,6%, цементу – на 25,7%, чорних металів – на 12,4%, залізної та марганцевої руди – на 11,4%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2017р. виконано вантажооборот в обсязі 628,2 млн.ткм, і перевезено 2,4 млн.т вантажів, що відповідно на 15,0% і 11,0% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

У січні–вересні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1912,8 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 75,3 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,4% та 94,7% від обсягу січня–вересня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем–вереснем 2016р. зменшилось на 3,8%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 34,3 млн. пасажирів, що на 11,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–вересні 2016р. Міським електротранспортом перевезено 37,2 млн. пасажирів, що на 1,5% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–серпні 2017р. експорт товарів становив 1213,7 млн.дол. США, імпорт – 710,3 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт збільшився на 28,5% (на 268,9 млн.дол.), імпорт – на 27,5% (на 153,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 503,4 млн.дол. (у січні–серпні 2016р. також позитивне – 387,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,71 (у січні–серпні 2016р. – 1,70).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 135 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 592,6 млн.дол., або 48,8% від загального обсягу експорту (у січні–серпні 2016р. – 374,7 млн.дол., або 39,7%), та збільшився порівняно з січнем–серпнем 2016р. на 217,9 млн.дол., або в 1,6 раза.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії та Німеччини, серед інших країн світу – до Туреччини, Російської Федерації, Японії та Китаю.

Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт товарів серед цих країн збільшився до Туреччини, Австрії, Російської Федерації, Німеччини та Японії, зменшився до Китаю.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 47,3% до 47,6%, продуктів рослинного походження – з 15,8% до 19,7%, зменшилась частка готових харчових продуктів з 12,0% до 10,2%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 162,9 млн.дол., або 22,9% від загального обсягу імпорту (у січні–серпні 2016р. – 151,7 млн.дол., або 27,2%), та збільшився проти січня–серпня 2016р. на 11,2 млн.дол., або на 7,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Білорусі, Китаю, США та Казахстану.

Порівняно з січнем–серпнем 2016р. імпорт товарів серед цих країн збільшився з Азербайджану, Китаю, Білорусі, США та Німеччини, зменшився з Казахстану та Російської Федерації.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 41,4% до 50,8%, зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 12,8% до 11,0%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 10,8% до 8,8%, готових харчових продуктів – з 9,0% до 6,0%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2017р. становив 110,1% (у січні–вересні 2016р. – 107,1%).

У січні–вересні 2017р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 14,7%. Найбільше (на 23,0–39,3%) подорожчали овочі, м’ясо та м’ясопродукти, сало та фрукти. Підвищились ціни на молоко на 13,5%, сир і м’який сир (творог) – на 12,4%, хліб – на 12,3%, масло – на 12,1%, рис – на 11,8%, макаронні вироби – на 8,3%, цукор на 8,2%, олію соняшникову – на 3,4%, безалкогольні напої – на 3,2%. Водночас на 8,4% дешевшими стали яйця, на 1,6% – риба та продукти з риби, на 0,5% – продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 16,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 31,0%, алкогольних напоїв – на 7,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,7% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 50,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 24,0%, водопостачання – на 18,0%, природний газ, гарячу воду – на 1,2%. На 5,3% зросла вартість утримання та ремонту житла.

У сфері охорони здоров’я загальне підвищення цін на 1,5% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 8,3%, послуг лікарень – на 3,4%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,6%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 6,9% через подорожчання транспортних послуг на 8,8% (зокрема перевезень залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом – на 9,0%), палива та мастил – на 8,3%, транспортних засобів – на 2,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8%, інтернету – на 8,3%, мобільного зв’язку – на 7,2%.

Послуги освіти подорожчали на 16,4%, зокрема, середньої – на 25,7%, вищої – на 16,3%, дошкільної – на 15,8%.

На 1,7–9,2% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, одяг і взуття, у сфері відпочинку і культури, на послуги ресторанів та готелів.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

Дата останньої модифікації: 6/11/2017