Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області

за січень–липень 2018 року

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 1407497 осіб. Упродовж січня–червня 2018р. чисельність населення зменшилася на 6332 особи.

Порівняно із січнем–червнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 416 осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2018р. становила 5146 осіб, померлих – 12237 осіб.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018р. становила 15,7 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 80,1%.

Із загальної кількості безробітних 59,4% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття як у цілому по області, так і в сільській місцевості порівняно з червнем 2018р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець липня становив відповідно 1,8% та 2,4% населення працездатного віку. У міських поселеннях цей показник не змінився і становив 1,5% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у липні 2018р., становила 13,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2563 грн, що дорівнює 68,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2018р. порівняно з червнем зменшилася на 118 одиниць, або на 3,0%, і на кінець місяця становила 3,8 тис. (у липні 2017р. – 2,3 тис.).

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець липня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (27,3% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (21,0%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,7%), технічних службовців (2,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по області порівняно з червнем залишилось без змін і на кінець липня 2018р. становило 4 особи.

 

Доходи населення

У січні–червні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7798 грн (у січні–червні 2017р. – 6122 грн).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва електричного устатковання, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції в 1,6 раза, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення в 1,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку і не перевищував 64,6% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 113,2%.

Упродовж січня–червня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 9,5%, або на 3615,7 тис.грн, і на 1 липня становила 41,5 млн.грн (1,6% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2018р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–червня 2018р. збільшилася на 29,6%, або на 6338,8 тис.грн, і на 1 липня становила 27,8 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати збільшилася у промисловості, операціях з нерухомим майном, будівництві, виникла – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, зменшилася – в освіті, сільському, лісовому та рибному господарстві.

Сума боргу збільшилася перед працівниками економічно активних підприємств у містах Полтаві, Гадячі та Шишацькому, Полтавському районах, виникла – у Чутівському районі. Борг перед працівниками підприємств зменшився у містах Миргороді, Кременчуці, повністю погашений – у Зіньківському районі.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 липня 2018р. становила 1,7 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 16640 грн, що в 1,9 раза більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за червень 2018р.

 

Соціальний захист

У січні–липні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 203,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 128,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 75,3 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–липні 2018р. становила 35,7 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 25,7 млн.грн, у сільській місцевості – 10,0 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2018р. становив 80,8 грн (у червні 2018р. – 53,4 грн).

Крім того, у січні–липні 2018р. 8195 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 921 домогосподарству, у сільській місцевості – 7274 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2018р. становив 2977,5 грн червні 2018р. – 3070,1 грн).

У січні–липні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 15,5 млн.грн.

У липні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 187,7 млн.грн, що становило 111,5% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 92,0 млн.грн і 81,8%.

На кінець липня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 1015,5 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 286,5 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 72,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 66,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 16,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 93,9 млн.грн.

 

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–липня 2018р. обліковано 14143 кримінальних правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 69,8% становили злочини проти власності, 10,5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, по 1,1% – злочини проти правосуддя; проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,0% – злочини проти громадської безпеки, 0,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–липня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 21, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 57, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 4.

Кількість крадіжок становила 7896 випадків, шахрайства – 1223, грабежів – 238, хабарництва – 60, розбоїв – 41.

Правоохоронними органами за січень–липень 2018р. виявлено 33 особи, які скоїли злочини у складі 10 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2018р. становила 11527 осіб, із числа яких 3819 – жінки, 712 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 113 – неповнолітні та 45 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (67,5%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 32,4% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 161 особа.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 104 особи, із числа яких 33,7% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 18,3% було умисно вбито, 9,6% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2836 осіб, з них жінки – 300, неповнолітні – 99. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 47,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 12,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,0% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 76,8%, безробітних – 2,8%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–липні 2018р. становив 102,9% (у січні–липні 2017р. – 107,8%).

У січні–липні 2018р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Підвищились ціни на макаронні вироби на 8,3%, хліб – на 7,0%, рибу та продукти з риби – на 4,9%, масло – на 4,4%, безалкогольні напої – на 4,3%, сир і м’який сир (творог) – на 3,0%, м’ясо та м’ясопродукти – на 2,6%, овочі – на 1,8%, олію соняшникову – на 1,2%, рис – на 1,0%. Водночас на 29,5% подешевшали яйця, на 6,9% – фрукти, на 6,3% – сало, на 5,5% – цукор, на 4,7% – молоко, на 2,8% – продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 10,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 16,0%, алкогольних напоїв – на 4,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,3% в основному спричинено підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 38,7%, водопостачання – на 27,7%, каналізацію – на 26,0%. На 7,4% зросла вартість утримання та ремонту житла.

У сфері охорони здоров’я загальне підвищення цін на 4,5% зумовлено зростанням вартості послуг лікарень на 11,8%, амбулаторних послуг на 10,2%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,8%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 5,8% через подорожчання транспортних послуг на 13,6% (зокрема перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 26,4%, автодорожнім – на 12,0%), палива та мастил – на 4,5%, транспортних засобів – на 0,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 25,0%, місцевого телефонного зв’язку – на 12,9%, мобільного зв’язку – на 9,5%, інтернету – на 8,9%. Водночас мобільні телефони подешевшали на 7,1%.

На 0,4–5,9% зросли ціни у сферах відпочинку і культури, освіти, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги ресторанів та готелів. Разом з тим на 3,7% знизились ціни на одяг і взуття.

 

Промисловість

У січні–липні 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. індекс промислової продукції становив 101,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 1,4%. За січень–липень 2018р. видобуто 91,6 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 226,1 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 4995,3 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 107,0%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні–липні 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. обсяги виробництва продукції зменшилися на 2,9%. За січень–липень 2018р. вироблено свіжих чи охолоджених 2,3 тис.т яловичини і телятини – туш, напівтуш, четвертин необвалених та 18,9 тис.т свинини – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 20,1 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 168,5 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 21,8 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 6,4 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 6,7 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 2,3 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 5,6 тис.т сиру плавленого (крім тертого або порошкового), 16,6 тис.т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, 1,4 тис.т йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао), 17,9 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 2,8 тис.т зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених (крім рису), 16,9 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 1,6 тис.т пряників та виробів подібних, 3,1 тис.т печива солодкого, вафель та вафельних облаток, частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, 10,2 тис.т печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао), 6,0 тис.т цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), 4,1 тис.т виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду), 15,8 тис.т продуктів молоковмісних, н.в.і.у., 9,2 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 95,9%. За січень–липень 2018р. вироблено 178,5 тис.шт футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 10,3 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), жіночих та дівчачих 17,3 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 202,1 тис.шт суконь (крім трикотажних) та 45,4 тис.шт суконь трикотажних машинного або ручного в’язання, 61,6 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 27,7 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 651,7 тис.шт трусів і панталонів трикотажних машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 93,3%. За січень–липень 2018р. вироблено 15,3 тис.м3 деревини із сосни (Pinus sylvestris L.) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, 51,7 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–липні 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. випуск продукції зменшився на 3,2%. За січень–липень 2018р. вироблено 10,2 тис.шт вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас, 42,6 тис.м3 цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 6,7 тис.т блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, 62,0 тис.т елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, 106,7 тис.т розчинів бетонних, готових для використання, 49,0 тис.т сумішей асфальтових для дорожнього покриття.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, приріст промислової продукції становив 65,8%. За січень–липень 2018р. вироблено 2,1 тис.т зливків, форм первинних та напівфабрикатів, інших, зі сталі нелегованої та 22,5 тис.т – зі сталі легованої (крім неіржавної), 1,2 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 555 т конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших, 45,1 тис.т водозливів, шлюзів, шлюзних воріт, дебаркадерів, доків стаціонарних, конструкцій для морських та водних споруд інших, з металів чорних; конструкцій інших та їх частин, з металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу), 1,2 тис.шт блоків дверних й віконних з металів чорних.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції на 19,2%. За січень–липень 2018р. вироблено конвеєрів та елеваторів безперервної дії для товарів або матеріалів – 96 ковшових та 398 інших (крім конвеєрів та елеваторів пневматичних, призначених для шахт і інших підземних робіт, ковшових та стрічкових), 69 машин для обробки та переробки молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 595 машин для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або культур бобових сушених, 5,4 тис. причепів та напівпричепів, н.в.і.у.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 101,6%.

 

Сільське господарство

У січні–липні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 99,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 97,6%, у господарствах населення – 101,3%.

На 1 серпня 2018р. сільськогосподарськими підприємствами культури зернові та зернобобові обмолочено на площі 311,2 тис.га, що становить 32,0% площ, посіяних під урожай 2018р. (торік – 34,1%), намолочено 12252,1 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій масі), що на 1,1% менше, ніж на 1 серпня 2017р., при середній урожайності 39,4 ц з 1 га обмолоченої площі (на 2,6% більше, ніж на 1 серпня 2017р.).

Ріпаку і кользи зібрано на площі 12,0 тис.га (на 40,6% більше, ніж торік). Їх валовий збір становив 319,6 тис.ц, що на 12,0% більше, ніж на 1 серпня 2017р., а середня врожайність (26,6 ц з 1 га) зменшилась на 6,8 ц з 1 га.

Порівняно з початком серпня 2017р. виробництво картоплі (473,3 тис.ц) збільшилось на 8,5% (за рахунок збільшення площі збирання на 13,0%). Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту збільшилось проти минулорічного на 11,4% (становило 1150,0 тис.ц) при збільшенні врожайності зі 137,5 ц до 171,9 ц з 1 га. Загальне виробництво культур плодових та ягідних (567,6 тис.ц) збільшилось порівняно з 1 серпня 2017р. на 0,3%.

Господарствами населення вироблено 99,9% загального обсягу культур плодових та ягідних, по 99,8% картоплі та культур овочевих відкритого ґрунту, 33,3% зерна.

У січні–липні 2018р. реалізовано на забій (у живій масі) 50,4 тис.т сільськогосподарських тварин (на 12,2% менше порівняно з січнем–липнем 2017р.), вироблено 454,1 тис.т молока (на 1,9% менше) та одержано 471,5 млн.шт яєць (на 7,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 33,9%, 45,6% та 28,3%.

За розрахунками, на 1 серпня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 264,5 тис. голів (на 3,0% менше, ніж на 1 серпня 2017р.), у тому числі корів – 125,0 тис. (на 1,5% менше); свиней – 344,0 тис. (на 6,2% менше), овець та кіз – 70,6 тис. (на 0,4% більше), птиці свійської – 6896,7 тис. голів (на 2,6% більше). У господарствах населення утримувалось 44,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,1%; свиней – 30,5%, овець та кіз – 88,5%, птиці свійської – 63,4%.

На 1 серпня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 981,3 тис.т зерна (на 29,7% менше, ніж на 1 серпня 2017р.), у тому числі 551,3 тис.т пшениці, 315,5 тис.т кукурудзи, 65,0 тис.т ячменю, 8,9 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 482,5 тис.т зерна (на 47,0% менше), у тому числі 280,3 тис.т пшениці, 115,8 тис.т кукурудзи, 51,8 тис.т ячменю, 4,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 498,8 тис.т зерна (на 2,9% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 56,0 тис.т (на 23,1% менше, ніж на 1 серпня 2017р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) зберігалося 27,4 тис.т (на 38,9% менше), підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання – 28,6 тис.т (на 2,2% більше).

 

Будівництво

У січні–липні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3385,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 91,5%.

Будівництво будівель скоротилося на 8,9%, у тому числі житлових – на 24,6%, нежитлових – на 1,0%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 8,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 67,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,2% та 22,8% відповідно.

У січні–червні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 75,0 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), що становить 68,3% проти січня–червня 2017р. 50,5% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома та більше квартирами, 49,5% – в одноквартирних будинках.

 

Капітальні інвестиції

За січень–червень 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6600,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 8,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–червень 2017р.

Підприємствами та організаціями міст Горішні Плавні, Полтави, Кременчука та Шишацького, Глобинського, Полтавського і Козельщинського районів освоєно понад три чверті загального обсягу капітальних інвестицій.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,9% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких 40,2% у машини, обладнання та інвентар. У нематеріальні активи вкладено 3,1% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 47,6% становили витрати на програмне забезпечення та бази даних, 3,5% права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 82,1% загального обсягу. За рахунок місцевих бюджетів освоєно 6,1% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 5,7%, кредитів банків та інших позик – 4,4%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (47,1% усіх вкладень), сільського, лісового та рибного господарства (24,4%), будівництва (8,9%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво порівняно з січнем–червнем 2017р. зменшилися на 16,3% і становили 532,3 млн.грн.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2018р. експорт товарів становив 914,1 млн.дол. США, імпорт – 630,7 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2017р. експорт зменшився на 3,2% (на 30,4 млн.дол.), імпорт збільшився на 24,7% (на 124,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 283,4 млн.дол. (у січні–червні 2017р. також позитивне – 438,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,45 (у січні–червні 2017р. – 1,87).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 134 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 438,0 млн.дол., або 47,9% від загального обсягу експорту (у січні–червні 2017р. – 451,4 млн.дол., або 47,8%), та зменшився порівняно з січнем–червнем 2017р. на 13,4 млн.дол., або на 3,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії та Німеччини, серед інших країн світу – до Китаю та Російської Федерації. Порівняно з січнем–червнем 2017р. експорт товарів серед цих країн збільшився до Китаю, Німеччини та Російської Федерації, зменшився до Австрії.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–червнем 2017р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 46,4% до 54,8%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 4,4% до 5,2%, зменшилась частка продуктів рослинного походження з 20,8% до 13,4%, готових харчових продуктів – з 9,9% до 9,1%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 136,5 млн.дол., або 21,6% від загального обсягу імпорту (у січні–червні 2017р. – 107,8 млн.дол., або 21,3%), та збільшився проти січня–червня 2017р. на 28,7 млн.дол., або на 26,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Китаю, Білорусі. Порівняно з січнем–червнем 2017р. імпорт товарів з усіх цих країн збільшився.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–червнем 2017р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання з 8,8% до 10,2%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 5,9% до 6,2%, зменшилась частка мінеральних продуктів з 50,6% до 49,1%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 10,3% до 9,1%, готових харчових продуктів – з 6,5% до 6,1%.

У І півріччі 2018р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 25,8 млн.дол. та 61,4 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2017р. експорт збільшився на 66,4% (на 10,3 млн.дол.), імпорт зменшився на 11,7% (на 8,2 млн.дол.). Негативне сальдо становило 35,6 млн.дол. (у І півріччі 2017р. також негативне – 54,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг склав 0,42 (у І півріччі 2017р. – 0,22).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 121 країни світу.

Країнам ЄС надано 37,8% від загального обсягу експорту послуг, іншим країнам – 62,2% (у І півріччі 2017р. – відповідно 47,7% та 52,3%).

Головними партнерами в експорті послуг серед країн ЄС були Польща (12,0% загального обсягу експорту послуг) та Німеччина (10,3%), серед інших країн – Білорусь (24,3%) та Російська Федерація (7,6%). Порівняно з І півріччям 2017р. експорт послуг до усіх цих країн збільшився.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту послуг склали ділові послуги (31,6%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (26,9%), послуги, пов’язані з подорожами (14,8%) та транспортні послуги (14,5%).

Імпорт послуг із країн ЄС становив 68,4% від загального обсягу імпорту, з інших країн – 31,6% (у І півріччі 2017р. – відповідно 81,7% та 18,3%).

Серед країн ЄС найбільші обсяги імпорту послуг були одержані від Великої Британії (56,1% загального обсягу імпорту послуг), серед інших країн світу – від Білорусі (10,2%) та Швейцарії (7,4%).

Порівняно з І півріччям 2017р. імпорт послуг серед цих країн збільшився до Білорусі та Швейцарії, зменшився до Великої Британії.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту склали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (54,0%), ділові послуги (27,7%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (9,8%).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2018р. становив 1024,1 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 725,1 дол.

Інвестиції надійшли із 42 країн світу, переважна їх частка належить інвесторам із Швейцарії.

Найвагоміші обсяги прямих інвестицій акумульовано на підприємствах промисловості 76,7% та в установах і організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 11,7%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 1 липня 2018р. становив 687,8 тис.дол., переважна частка цих інвестицій спрямована до Німеччини.

____________

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01−01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2018р. становив 16546,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,5% більше від обсягу січня–липня 2017р. У липні п.р. порівняно з липнем 2017р. оборот зріс на 11,8%, а з червнем 2018р. – на 3,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні 2018р. становив 10477,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,8% більше від обсягу січня–липня 2017р. У липні п.р. роздрібний товарооборот становив 1590,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2017р. зріс на 9,0%, проти червня 2018р. – на 3,4%.

 

Транспорт

У січні–липні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 3702,3 млн.ткм, або 89,7% від обсягу січня–липня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 14,1 млн.т вантажів, що становить 94,8% від обсягу січня–липня 2017р.

У січні–липні 2018р. залізничним транспортом відправлено 12,4 млн.т вантажів, у тому числі 5,9 млн.т залізної та марганцевої руди (на 1,5% більше, ніж у січні–липні 2017р.), 2,7 млн.т зерна та продуктів перемелу (на 30,8% менше), 2,5 млн.т будівельних матеріалів (на 23,0% більше), 0,6 млн.т нафти і нафтопродуктів (на 8,5% менше).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 495,4 млн.ткм і перевезено 1,7 млн.т вантажів, що відповідно на 4,1% більше та на 1,8% менше, ніж у січні–липні 2017р.

У січні–липні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1490,6 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 57,7 млн. пасажирів, що становить відповідно 100,0% та 98,3% від обсягу січня–липня 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем–липнем 2017р. збільшилось на 10,6%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 26,1 млн. пасажирів, що на 3,5% менше, ніж у січні–липні 2017р. Міським електротранспортом перевезено 28,4 млн. пасажирів, що на 1,2% менше, ніж у січні–липні 2017р.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

 

Дата останньої модифікації: 6/09/2018