Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області
за січень–травень
2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 1421783 особи. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 5045 осіб.

У січні–квітні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 93,6 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 62,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 31,3 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2017р. становила 144072,9 тис.грн, з неї в міських поселеннях – 93757,5 тис.грн, у сільській місцевості – 50315,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2017р. становив 1163,0 грн (у квітні 2016р. – 1566,0 грн).

Крім того, у січні–квітні 2017р. 981 домогосподарству було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 117 домогосподарствам, у сільській місцевості – 864 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної у квітні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2952,4 грн.

У січні–квітні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 5686,2 тис.грн.

У січні–квітні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1534,7 млн.грн, що становило 95,9% нарахованих за цей період сум, та за електроенергію – 59,9 млн.грн і 52,4% відповідно.

На кінець квітня 2017р. заборгованість населення з оплати за газопостачання становила 537,6 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 292,7 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 45,5 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 29,9 млн.грн, вивезення побутових відходів – 11,4 млн.грн та за електроенергію – 86,6 млн.грн.

 

Зайнятість та безробіття

Середньомісячна кількість економічно активного населення у віці 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності) у І кварталі 2017р. становила 652,1 тис. осіб, з яких 570,3 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, 81,8 тис. осіб – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 53,6%, у працездатному віці – 63,1%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення у віці 15–70 років становив 12,5%, а у працездатному віці – 12,8%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 19,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,3%.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з квітнем 2017р. зменшився на 0,2 в.п. і на кінець травня становив 2,2% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зменшився на 0,4 в.п. і становив 2,8% сільського населення працездатного віку, в міських поселеннях – відповідно на 0,1 в.п. і 1,8% населення працездатного віку цієї місцевості.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2017р. порівняно з квітнем збільшилася на 183 одиниці, або на 7,0%, і на кінець місяця становила 2,8 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець травня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (23,4% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (20,7%), , а найменший – на технічних службовців (2,9%), кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (5,2%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області зменшилося з 8 осіб на кінець квітня 2017р. до 7 осіб на кінець травня.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж травня 2017р., становила 16,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2011 грн, що на 37,2% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

Доходи населення

У січні–квітні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5891 грн (у січні–квітні 2016р. – 4123 грн).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення – в 1,7 раза, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, операцій з нерухомим майном, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, водопостачання; каналізації, поводження з відходами, надання інших видів послуг і не перевищував 76,5% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 123,8%.

Упродовж січня–квітня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 8,3%, або на 2,3 млн.грн, і на 1 травня становила 24,9 млн.грн (1,3% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–квітня 2017р. зменшилася на 21,7%, або на 2,2 млн.грн, і на 1 травня становила 8,0 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати зменшилася у промисловості, будівництві, сільському, лісовому та рибному господарстві, повністю погашена – у професійній, науковій та технічній діяльності, інформації та телекомунікаціях, збільшилася – в освіті.

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у містах Гадячі, Горішні Плавні, Полтаві, Миргороді, та Миргородському, Зіньківському, Кобеляцькому, районах, повністю погашена – у м.Лубнах та Машівському, Лохвицькому, Лубенському районі. Борг перед працівниками підприємств збільшився у м.Кременчуці та Шишацькому, Полтавському районах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 травня 2017р. становила 0,9 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8904 грн, що на 44,1% більше від середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за квітень 2017р.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–травня 2017р. обліковано 10877 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 69,3% становили злочини проти власності, 8,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,3% – злочини проти правосуддя, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини проти громадської безпеки, по 0,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–травня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 16, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 27, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 4.

Кількість крадіжок становила 6114 випадків, шахрайства – 956, грабежів – 186, хабарництва – 36, розбоїв – 31.

Правоохоронними органами за січень–травень 2017р. виявлено 17 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2017р. становила 8507 осіб, із числа яких 3019 – жінки, 574 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 101 – неповнолітні та 37 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (69,3%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 36,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 136 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 65 осіб, із числа яких 40,0% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 23,1% було умисно вбито, 6,2% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1995 осіб, з них жінки – 193, неповнолітні – 60. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 46,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 12,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,7% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 75,3%, безробітних – 5,0%.

 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих та сільськогосподарських підприємств) за січень–березень 2017р. був позитивним і становив 2653,0 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року – 2971,1 млн.грн збитків).

Прибутковими великими та середніми підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 60,5%, отримано 3952,0 млн.грн прибутку, що у 4,5 раза більше, ніж за січень–березень 2016р.

Протягом січня–березня 2017р. збитково працювало 39,5% підприємств, що на 2,9 в.п. менше, ніж у січні–березні 2016р. Цими підприємствами допущено 1299,0 млн.грн збитків, що на 66,3% менше, ніж за січень–березень 2016р. Значна кількість збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: тимчасове розміщування й організація харчування (66,7%), операції з нерухомим майном (58,3%), професійна, наукова та технічна діяльність (55,6%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 9253,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,9% більше від обсягу січня–травня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 6009,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,6% більше від обсягу січня–травня 2016р.

 

Сільське господарство

У січні–травні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 98,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 96,8%, у господарствах населення – 101,3%.

У січні–травні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 43,0 тис.т сільськогосподарських тварин (на 4,4% менше порівняно з січнем–травнем 2016р.), вироблено 309,8 тис.т молока (на 0,5% більше) та одержано 312,3 млн.шт яєць від птиці свійської всіх видів (на 9,3% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 34,7%, 43,2% та 29,3%.

За розрахунками, на 1 червня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 267,5 тис. голів (на 4,1% менше, ніж на 1 червня 2016р.), у тому числі корів – 126,9 тис. (на 4,1% менше); свиней – 367,6 тис. (на 14,9% менше), овець та кіз – 72,2 тис. (на 0,3% більше), птиці свійської – 5979,9 тис. голів (на 0,9% менше). У господарствах населення утримувалось 42,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 30,9%, овець та кіз – 87,5%, птиці свійської – 62,1%.

На 1 червня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1395,8 тис.т культур зернових та зернобобових (в 1,7 раза більше, ніж на 1 червня 2016р.), у тому числі 1101,9 тис.т кукурудзи, 247,8 тис.т пшениці, 24,7 тис.т ячменю, 5,7 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 660,9 тис.т культур зернових та зернобобових (у 2,1 раза більше), у тому числі 555,4 тис.т кукурудзи, 68,0 тис.т пшениці, 22,3 тис.т ячменю, 1,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 734,9 тис.т культур зернових та зернобобових (в 1,5 раза більше).

Запаси насіння соняшнику становили 181,5 тис.т (на 27,5% більше, ніж на 1 червня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 123,6 тис.т (на 45,4% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 57,9 тис.т (на 0,9% більше).

 

Промисловість

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,2%. За січень–травень 2017р. видобуто 67,6 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 179,2 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 3610,9 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс продукції становив 106,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення обсягів продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. на 11,9%. За січень–травень 2017р. вироблено свіжого чи охолодженого 1,7 тис.т м’яса великої рогатої худоби та 19,1 тис.т м’яса свиней, 1,4 тис.т м’яса свиней у відрубах, соленого, сушеного чи копченого (бекону і шинки), 12,9 тис.т виробів ковбасних, 114,8 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 16,6 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 5,7 тис.т масла вершкового, 4,4 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 5,9 тис.т сирів сичужних та плавлених, 13,7 тис.т йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, 24,5 тис.т борошна, 4,9 тис.т круп, 13,3 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 11,9 тис.т печива солодкого і вафель, 7,6 тис.т шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, 24,5 тис.т виробів кондитерських цукрових (у тому числі шоколаду білого), що не містять какао, 0,2 тис.т спредів та сумішей жирових, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, 10,4 тис.т продуктів молоковмісних, інших, 4,5 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих, 1,1 млн.дал напоїв безалкогольних.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 93,2%. За січень–травень 2017р. вироблено 96,0 тис.шт білизни постільної, 0,9 млн.шт трикотажу спіднього, 6,5 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), жіночих та дівчачих 63,6 тис.шт костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання,  19,9 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 133,1 тис.шт суконь (крім трикотажних), 30,1 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 23,7 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 40,2 тис.шт блузок, сорочок та батників (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 85,0%. За січень–травень 2017р. вироблено 13,9 тис.м3 деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених, 2,3 тис.м2 вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, 43,0 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 99,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 129,1%. За січень–травень 2017р. виплавлено 12,2 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, вироблено 1,2 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 26,8 тис.т конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію, 2,0 тис.т резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащених механічним чи тепловим устаткованням, 0,4 тис.т виробів столових, кухонних, побутових та їх частин, з металів чорних, міді або алюмінію.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції в 1,5 раза. За січень–травень 2017р. вироблено 2,2 тис. помп відцентрових, інших для перекачування рідин; помп інших, 434 вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів, 2,1 тис. вентиляторів, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових, 87 машин й апаратів фільтрувальних або очищувальних для рідин, 34 машини для оброблення та перероблення молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 4,0 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 103,1%.

 

Будівництво

У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2016,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 151,4%. Будівництво будівель зросло на 22,4%, у тому числі нежитлових – на 47,4%, інженерних споруд – на 60,0%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 8,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 60,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 20,0% та 19,4% відповідно.

 

Транспорт

У січні–травні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 2965,3 млн.ткм, або 103,5% від обсягу січня–травня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 10,9 млн.т вантажів, що становить 107,7% від обсягу січня–травня 2016р.

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. відправлення залізничним транспортом нафти і нафтопродуктів збільшилося на 44,3% зерна і продуктів перемелу – на 37,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 30,9%, будівельних матеріалів – на 25,8%, чорних металів – на 14,1%, брухту чорних металів – на 10,7%. Разом з тим відправлення лісових вантажів зменшилось на 56,7% цементу – на 21,4%, залізної та марганцевої руди – на 16,7%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–травні 2017р. виконано вантажооборот у обсязі 332,9 млн.ткм, і перевезено 1,2 млн.т вантажів, що відповідно на 17,5% і 24,1% більше,  ніж у січні–травні 2016р.

У січні–травні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1031,0 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 42,6 млн. пасажирів, що становить відповідно 102,0% та 94,6% від обсягу січня–травня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилось на 2,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 19,8 млн. пасажирів, що на 9,8% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–травні 2016р. Міським електротранспортом перевезено 20,8 млн. пасажирів що на 1,0% менше, ніж у січні–травні 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2017р. експорт товарів становив 664,7 млн.дол. США, імпорт – 299,2 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2016р. експорт збільшився на 41,4% (на 194,6 млн.дол.), імпорт – на 14,2% (на 37,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 365,5 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. також позитивне – 208,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,22 (у січні–квітні 2016р. – 1,79).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 121 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 297,4 млн.дол., або 44,7% від загального обсягу експорту (у січні–квітні 2016р. – 187,3 млн.дол., або 39,8%), та збільшився порівняно з січнем–квітнем 2016р. на 110,1 млн.дол., або в 1,6 раза.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії, Німеччини, серед інших країн світу – до Туреччини, Ірану, Ісламської Республіки, Японії та Російської Федерації, порівняно з січнем–квітнем 2016р. експорт товарів до всіх цих країн збільшився.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, недорогоцінні метали та вироби з них.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 45,2% до 45,5%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 0,4% до 5,2%, зменшилась частка продуктів рослинного походження з 21,0% до 20,7%, готових харчових продуктів – з 10,8% до 9,8%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 71,0 млн.дол., або 23,7% від загального обсягу імпорту (у січні–квітні 2016р. – 85,1 млн.дол., або 32,5%), та зменшився проти січня–квітня 2016р. на 14,1 млн.дол., або на 16,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Російської Федерації, Білорусі, Казахстану та Китаю.

Порівняно з січнем–квітнем 2016р. імпорт товарів серед цих країн збільшився з Азербайджану, Китаю, Російської Федерації, Білорусі та Німеччини, зменшився з Казахстану.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 39,2% до 47,2%, зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 12,4% до 10,7%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 12,2% до 8,9%, готових харчових продуктів – з 9,1% до 7,3%.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2017р. становив 1015,2 млн.дол., в розрахунку на одну особу населення – 712,4 дол.

Інвестиції надійшли із 43 країн світу, переважна їх частка належить Швейцарії (74,7%).

На підприємствах промисловості зосереджено 78,1% загального обсягу прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 7,1%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 1 квітня 2017р. становив 301,8 тис.дол.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2017р. становив 105,5% (у січні–травні 2016р. – 105,7%).

У січні–травні 2017р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,3%. Найбільше (на 56,3% та 35,0% відповідно) подорожчали овочі та фрукти. Підвищились ціни на цукор на 9,8%, м’ясо та м’ясопродукти – на 9,3%, сир і м’який сир (творог) – на 8,8%, молоко – на 7,6%, хліб – на 7,4%, масло – на 7,0%, макаронні вироби – на 5,1%, олію соняшникову – на 3,9%, рис – на 3,5%, сало – на 3,0%, рибу та продукти з риби – на 2,1%, безалкогольні напої ‒ на 1,5%, продукти переробки зернових – на 0,5%. Водночас на 54,7% дешевшими стали яйця.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 7,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 14,2%, алкогольних напоїв – на 3,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,0% відбулося за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 28,1%, каналізацію – на 24,0%, водопостачання – на 18,0%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,4%. На 3,4% зросла вартість утримання та ремонту житла.

У сфері охорони здоров’я загальне зниження цін на 0,2% зумовлено подешевшанням на 1,3% фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання. Разом з тим дорожчими стали амбулаторні послуги на 6,0%, послуги лікарень – на 3,0%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 4,8% через подорожчання палива та мастил на 5,7%, транспортних послуг – на 5,5% (зокрема перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 6,1%, залізничним – на 3,3%), транспортних засобів – на 2,5%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,2%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8%, мобільного зв’язку – на 7,2%, інтернету – на 6,3%.

На 0,6–5,1% зросли ціни на послуги освіти, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері відпочинку і культури, на одяг і взуття, послуги ресторанів та готелів.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 6/07/2017