Архів

Соціально-економічне становище Пирятинського району

за 2010 рік

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За попередніми даними, у 2010р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в сільськогосподарських підприємствах зібрано на площі 28065 га (у 2009р. – на 31460 га), валовий збір зерна становив 613476 ц (1241852 ц) при середній урожайності 21,9 ц з 1 га (39,5 ц з 1 га).

За попередніми даними, у 2010р. сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано на забій 1072,9 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 80,1% менше порівняно з 2009р., вироблено 4443,2 молока (на 22,8% більше).

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень–вересень 2010р. підприємствами району введено в експлуатацію 822 м2 загальної площі житла, що у 2,5 раза більше проти січня–вересня 2009р., у т.ч. у сільській місцевості – 57 м2 (у січні–вересні 2009р. введення в експлуатацію житла в сільській місцевості не було).

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–вересень 2010р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 31,3 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що становить 63,1% від капіталовкладень за січень–вересень 2009р.

 

ТРАНСПОРТ

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2010р. скористалися 562,8 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 7,9 млн.пас.км, що відповідно на 20,0% і на 34,1% менше, ніж за 2009р.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами району за січень–вересень 2010р. становив 638,3 тис.дол. США, імпорту – 789,3 тис.дол. США і по відношенню до січня–вересня 2009р. збільшився відповідно у 2,6 раза та 3,1 раза. Негативне сальдо становило 151,0 тис.дол. США (за січень–вересень 2009р. – також негативне 11,9 тис.дол. США).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, розміщених у районі, на 1 жовтня 2010р. склав 3760,1 тис.дол. США, що на 67,6% більше від обсягу на початок 2010р., та в розрахунку на одну особу населення району становить 111,8 дол. США.

 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (з урахуванням міжрайонного обміну), за січень–вересень 2010р. становив 85470,7 тис.грн. і в порівнянних цінах склав 107,1% обсягу січня–вересня 2009р.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–вересні 2010р. становила 1552 грн., що в 1,7 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (888 грн.).

Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. У січні–вересні 2010р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 80,3% і був на 1,1 в.п. менше порівняно з цим показником у цілому по області.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 грудня становила 334,6 тис.грн., що на 50,4% менше показника на початок 2010р. Увесь борг утворено на економічно активних підприємствах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 грудня 2010р. становила 94 особи. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3560 грн., що в 1,6 раза більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої за листопад 2010р. у цілому по області.

У січні–листопаді 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1531 сім’ї, що становило 87,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 319,2 тис.грн.

Крім того, 55 сім’ям (93,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–листопаді 2010р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 17231,1 тис.грн., що становило 100,3% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на початок грудня 2010р. становила 2763,1 тис.грн.

 

РИНОК ПРАЦІ

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–вересні 2010р. становила 5,7 тис. осіб.

Упродовж січня–вересня 2010р. на підприємствах було прийнято 1,0 тис. осіб, тоді як звільнено 1,3 тис. осіб (відповідно 18,0% та 22,9% від середньооблікової кількості штатних працівників).

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 листопада 2010р. збільшилася на 25,3% і на 1 грудня 2010р. становила 599 осіб, порівняно з 1 грудня 2009р. вона збільшилася на 14,3%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 55,4%, молодь у віці до 35 років – 33,7%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 грудня 2010р. становив 3,1% від кількості населення працездатного віку.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець листопада 2010р. становило 49 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–листопаді 2010р. порівняно з січнем–листопадом 2009р. збільшився на 6,2 в.п. і становив 46,6%.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 грудня 2010р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 33142 особи, постійного – 33191 особу. Упродовж січня–листопада 2010р. чисельність населення зменшилась на 277 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось виключно за рахунок природного скорочення (316 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (39 осіб).

Упродовж січня–листопада 2010р. зареєстровані 291 народжений та 607 померлих осіб, у тому числі у віці до 1 року померли 3 дитини.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За 2010р. органами внутрішніх справ району зареєстровано 341 злочин (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 74,0% більше, ніж за 2009р.

 

 

Дата останньої модифікації: 21/01/2011