Архів

Соціально-економічне становище Пирятинського району

за січень–червень 2010 року

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За січень–червень 2010р. сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано на забій 220,0 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 90,1% менше порівняно з січнем–червнем 2009р., вироблено 2580,2 т молока (на 44,4% більше).

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–березень 2010р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1,9 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що становить 11,0% від капіталовкладень за січень–березень 2009р.

 

ТРАНСПОРТ

Підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2010р. перевезено 9,5 тис.т вантажів, що на 26,6% більше, ніж за січень–червень 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 1,8 млн.ткм, або на 16,4% більше.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2010р. скористалися 291,7 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 4,2 млн.пас.км, що відповідно на 21,8% і на 33,3% менше, ніж за січень–червень 2009р.

 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (з урахуванням міжрайонного обміну), за січень–березень 2010р. становив 23231,2 тис.грн. і в порівнянних цінах склав 105,0% обсягу січня–березня 2009р.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–березні 2010р. становила 1377 грн., що в 1,6 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (869 грн.).

Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. У січні–березні 2010р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 83,4% і був на 1,0 в.п. більше порівняно з цим показником у цілому по області.

У січнітравні 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 48 сімям, що становило 98,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 5,2 тис.грн.

Крім того, за субсидіями готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулися 10 сімей, але жодній сім’ї їх не було призначено.

У січні–травні 2010р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 9793,7 тис.грн., що становило 81,3% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на початок червня 2010р. становила 5079,7 тис.грн.

 

РИНОК ПРАЦІ

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–березні 2010р. становила 5750 осіб.

Упродовж січня–березня 2010р. на підприємствах було прийнято 230 осіб, тоді як звільнено 326 осіб (відповідно 4,0% та 5,7% від середньооблікової кількості штатних працівників). Слід зазначити, що серед вибулих більшість працівників (77,9%) залишили робочі місця за власним бажанням, в той же час із причини скорочення штатів було звільнено 72 особи, або 22,1% вибулих.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 травня 2010р. зменшилася на 4,8% і на 1 червня 2010р. становила 557 осіб, порівняно з 1 червня 2009р. вона зменшилась на 2,3%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 58,9%, молодь у віці до 35 років – 29,4%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 червня 2010р. становив 2,9% від кількості населення працездатного віку.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець травня 2010р. становило 47 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–травні 2010р. порівняно з січнем–травнем 2009р. збільшився на 6,1 в.п. і становив 33,3%.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 червня 2010р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 33341 особу, постійного – 33390 осіб. Упродовж січня–травня 2010р. чисельність населення зменшилась на 78 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось виключно за рахунок природного скорочення (147 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (69 осіб).

Упродовж січня–травня 2010р. зареєстровані 118 народжених та 265 померлих осіб, у тому числі у віці до 1 року померло 2 дитини. Уклали шлюб 59 пар, зареєстровано 48 розлучень.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За січень–червень 2010р. органами внутрішніх справ району (без податкової міліції) зареєстровано 222 злочини, що в 2,8 раза більше, ніж за січень–червень 2009р.

 

Дата останньої модифікації: 23/07/2010