Архів

Соціально-економічне становище Пирятинського району

за січень–вересень 2010 року

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На 1 жовтня 2010р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в сільськогосподарських підприємствах обмолочено на площі 18952 га (на 1 жовтня 2009р. – на 22213 га), валовий збір зерна становив 369576 ц (677453 ц) при середній урожайності 19,5 ц з 1 га (30,5 ц з 1 га).

За січень–вересень 2010р. сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано на забій 316,3 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 90,8% менше порівняно з січнем–вереснем 2009р., вироблено 3666,2 т молока (на 31,7% більше).

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–червень 2010р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3,8 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що становить 9,4% від капіталовкладень за січень–червень 2009р.

 

ТРАНСПОРТ

Підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2010р. перевезено 17,1 тис.т вантажів, що на 18,0% більше, ніж за січень–вересень 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 3,5 млн.ткм, або на 21,0% більше.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2010р. скористалися 429,5 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 6,0 млн.пас.км, що відповідно на 21,5% і на 35,9% менше, ніж за січень–вересень 2009р.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами району за січень–червень 2010р. становив 509,7 тис.дол. США, імпорту – 682,4 тис.дол. США і по відношенню до січня–червня 2009р. склав відповідно 548,1% та 474,2%. Негативне сальдо становило 172,7 тис.дол. США (за січень–червень 2009р. – також негативне 51,0 тис.дол. США).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, розміщених у районі, на 1 липня 2010р. склав 3406,9 тис.дол. США, що на 51,8% більше від обсягу на початок 2010р., та в розрахунку на одну особу населення району становить 101,3 дол. США.

 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (з урахуванням міжрайонного обміну), за січень–червень 2010р. становив 52663,2 тис.грн. і в порівнянних цінах склав 110,9% обсягу січня–червня 2009р.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–червні2010р. становила 1526 грн., що в 1,7 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (884 грн.).

Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. У січні–червні 2010р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 83,4%.

У січні–серпні 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 64 сім’ям, що становило 88,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 6,6 тис.грн.

Крім того, 19 сім’ям (82,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–серпні 2010р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 12842,4 тис.грн., що становило 90,7% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на початок вересня 2010р. становила 4119,0 тис.грн.

 

РИНОК ПРАЦІ

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–червні 2010р. становила 5983 особи.

Упродовж січня–червня 2010р. на підприємствах було прийнято 802 особи, тоді як звільнено 914 осіб (відповідно 13,4% та 15,3% від середньооблікової кількості штатних працівників). У січні–червні п.р. із причини скорочення штатів було звільнено 95 осіб, або 10,4% вибулих.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 серпня 2010р. зменшилася на 1,2% і на 1 вересня 2010р. становила 506 осіб, порівняно з 1 вересня 2009р. вона збільшилася на 2,6%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 58,9%, молодь у віці до 35 років – 29,1%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 вересня 2010р. становив 2,6% від кількості населення працездатного віку.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець серпня 2010р. становило 16 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–серпні 2010р. порівняно з січнем–серпнем 2009р. збільшився на 7,0 в.п. і становив 43,8%.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 вересня 2010р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 33361 особу, постійного – 33410 осіб. Упродовж січня–серпня 2010р. чисельність населення зменшилась на 58 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось виключно за рахунок природного скорочення (232 особи), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (174 особи).

Упродовж січня–серпня 2010р. зареєстровані 209 народжених та 441 померла особа, у тому числі у віці до 1 року померли 2 дитини. Уклали шлюб 121 пара, зареєстровано 82 розлучення (за даними реєстрації в органах РАЦС).

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За січень–вересень 2010р. органами внутрішніх справ району зареєстровано 297 злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що в 2,3 раза більше, ніж за січень–вересень 2009р.

 

 

Дата останньої модифікації: 22/10/2010