Архів

Соціально-економічне становище Пирятинського району

за січень–березень 2011 року

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На 1 квітня 2011р. сільськогосподарськими підприємствами посіяно ярих культур по ярому клину на площі 37 га.

За січеньберезень 2011р. сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано на забій 109,1 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 26,9% більше порівняно з січнем–березнем 2010р., вироблено 798,1 т молока (на 22,1% менше).

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2010р. підприємствами району введено в експлуатацію 2143 м2 загальної площі житла, що становить 61,3% до 2009р., у тому числі у сільській місцевості – 94 м2 (у 2009р. введення в експлуатацію житла в сільській місцевості не було).

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 2010р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 38,6 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що становить 59,2% від капіталовкладень за 2009р.

 

ТРАНСПОРТ

Підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2011р. перевезено 5,0 тис.т вантажів, що на 36,9% більше, ніж за січень–березень 2010р., та виконано вантажооборот у обсязі 0,4 млн.ткм, або на 41,5% менше.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2011р. скористалися 47,1 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 1,0 млн.пас.км, що відповідно на 70,9% і на 53,0% менше, ніж за січень–березень 2010р.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, розміщених у районі, на 1 січня 2011р. склав 4542,4 тис.дол. США, що в 2,0 раза більше від обсягу на початок 2010р., та в розрахунку на одну особу населення району становить 136,4 дол. США.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за 2010р. становила 1629 грн., що в 1,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (922 грн.).

Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. За 2010р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 80,9% і був на 1,4 в.п. менше порівняно з цим показником у цілому по області.

Упродовж лютого 2011р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 34,3%, або на 88,2 тис.грн., і на 1 березня становила 169,3 тис.грн., що на 67,3% менше показника на початок року. Увесь борг утворено на економічно активних підприємствах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 березня 2011р. становила 125 осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1354 грн., що на 40,3% менше розміру середньої заробітної плати, нарахованої за лютий 2011р. у цілому по області.

У січні–лютому 2011р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 52 сім’ям, що становило 89,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 12,1 тис.грн.

У січні–лютому 2011р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6034,8 тис.грн., що становило 73,5% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на початок березня 2011р. становила 5032,9 тис.грн.

 

РИНОК ПРАЦІ

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за 2010р. становила 5,3 тис. осіб.

Упродовж 2010р. на підприємствах було прийнято 1,3 тис. осіб, тоді як звільнено 1,7 тис. осіб (відповідно 24,7% та 31,0% від середньооблікової кількості штатних працівників).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня 2011р. становила 889 осіб і порівняно з 1 лютого 2011р. збільшилася на 7,5%, а порівняно з 1 березня 2010р. – на 24,5%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 46,9%, молодь у віці до 35 років – 30,9%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 березня 2011р. становив 4,6% від кількості населення працездатного віку.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець лютого 2010р. становило 82 особи на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–лютому 2011р. порівняно з січнем–лютим 2010р. збільшився на 2,1 в.п. і становив 10,4%.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 березня 2011р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 33041 особу, постійного – 33090 осіб. Упродовж січня–лютого 2011р. чисельність населення зменшилась на 86 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось за рахунок природного скорочення (63 особи) та міграційного скорочення населення (23 особи).

Упродовж січня–лютого 2011р. зареєстровані 45 народжених та 108 померлих осіб.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За січень–березень 2011р. органами внутрішніх справ району зареєстровано 84 злочини (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 28,2% менше, ніж за січень–березень 2010р.

 

 

Дата останньої модифікації: 21/04/2011