Архів

Соціально-економічне становище Пирятинського району

за 2011 рік

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За попередніми даними, у 2011р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в сільськогосподарських підприємствах зібрано на площі 25137 га (у 2010р. – на 28065 га), валовий збір зерна становив 1252663 ц (613476 ц) при середній урожайності 49,8 ц з 1 га (21,9 ц з 1 га).

За попередніми даними, у 2011р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано на забій 319,5 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 70,2% менше порівняно з 2010р., вироблено 3579,0 т молока (на 19,4% менше).

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень–вересень 2011р. підприємствами району введено в експлуатацію 679 м2 загальної площі житла, що становить 82,6% до січня–вересня 2010р. (введення в експлуатацію житла в сільській місцевості не було).

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–вересень 2011р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 32,6 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що становить 93,6% від капіталовкладень за січень–вересень 2010р.

 

ТРАНСПОРТ

Підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2011р. перевезено вантажів та виконано вантажооборот відповідно на 1,9% і на 57,9% менше, ніж за 2010р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2011р. скористалися 226,7 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 5,0 млн.пас.км, що відповідно на 59,7% і на 36,6% менше, ніж за 2010р.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами району за січень–вересень 2011р. становив 24458,9 тис.дол. США і по відношенню до січня–вересня 2010р. збільшився у 38,3 раза, імпорту – 635,1 тис.дол. США і зменшився на 19,5%. Позитивне сальдо становило 23823,8 тис.дол. США (за січень–вересень 2010р. – негативне 151,0 тис.дол. США).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, розміщених у районі, на 1 жовтня 2011р. склав 5033,8 тис.дол. США, що на 10,8% більше від обсягу на початок 2011р., та в розрахунку на одну особу населення району становить 151,2 дол. США.

 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (з урахуванням міжрайонного обміну), за січень–вересень 2011р. становив 101268,6 тис.грн. і в порівнянних цінах склав 107,3% обсягу січня–вересня 2010р.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень 2011р. становила 1716 грн., що в 1,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (960 грн.).

Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. За січень–вересень 2011р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 82,9% і був на 0,4 в.п. менше порівняно з цим показником у цілому по області.

Упродовж листопада 2011р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати не змінилась і на 1 грудня становила 134,6 тис.грн., що на 74,0% менше показника на початок 2011р. Увесь борг утворено на підприємствах-банкрутах.

У січні–листопаді 2011р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1405 сім’ям, що становило 93,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 309,4 тис.грн.

Крім того, 43 сім’ям (78,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–листопаді 2011р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 22402,6 тис.грн., що становило 100,7% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2011р. становила 2700,7 тис.грн.

 

РИНОК ПРАЦІ

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–вересні 2011р. становила 5,4 тис. осіб.

Упродовж січня–вересня 2011р. на підприємствах було прийнято 1,7 тис. осіб, а звільнено 1,2 тис. осіб (відповідно 31,4% та 21,1% від середньооблікової кількості штатних працівників).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2012р. становила 477 осіб і порівняно з 1 грудня 2011р. збільшилася на 32,1%, а порівняно з 1 січня 2011р. зменшилася на 37,2%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 47,4%, молодь у віці до 35 років – 32,3%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 січня 2012р. становив 2,5% від кількості населення працездатного віку.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець грудня 2011р. становило 14 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у 2011р. порівняно з 2010р. збільшився на 1,6 в.п. і становив 45,4%.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 грудня 2011р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 32829 осіб, постійного – 32878 осіб. Упродовж січня–листопада 2011р. чисельність населення зменшилась на 298 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось виключно за рахунок природного скорочення (305 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (7 осіб).

Упродовж січня–листопада 2011р. зареєстровані 267 народжених та 572 померлі особи, у тому числі у віці до 1 року померла 1 дитина.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За 2011р. органами внутрішніх справ району зареєстровано 323 злочини (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 5,3% менше, ніж за 2010р.

 

 

Дата останньої модифікації: 23/01/2012