Архів

Соціально-економічне становище Пирятинського району

за січень–березень 2012 року

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За січеньберезень 2012р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано на забій 105,9 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 2,9% менше порівняно з січнем–березнем 2011р., вироблено 952,2 т молока (на 19,3% більше).

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 2011р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 57,3 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що у порівнянних цінах становить 139,4% до обсягу 2010р.

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2011р. у районі введено в експлуатацію 986 м2 загальної площі житла, що становить 46,0% до 2010р. (введення в експлуатацію житла в сільській місцевості не було).

 

ТРАНСПОРТ

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2012р. скористалися 51,9 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 1,2 млн.пас.км, що відповідно на 10,2% і на 15,2% більше, ніж за січень–березень 2011р.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, розміщених у районі, на 1 січня 2012р. склав 5026,7 тис.дол. США, що на 10,7% більше від обсягу на початок 2011р., та в розрахунку на одну особу населення району становить 152,3 дол. США.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за 2011р. становила 1713 грн., що в 1,7 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1004 грн.).

Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. За 2011р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 82,5% і був на 1,5 в.п. менше порівняно з цим показником у цілому по області.

Упродовж лютого 2012р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати не змінилась і на 1 березня становила 667,5 тис.грн. Увесь борг утворено на підприємстві-банкруті.

У січні–лютому 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 74 сім’ям, що становило 97,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 16,9 тис.грн.

У січні–лютому 2012р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5563,7 тис.грн., що становило 70,6% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2012р. становила 4787,0 тис.грн.

 

РИНОК ПРАЦІ

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за 2011р. становила 5,5 тис. осіб.

Упродовж 2011р. на підприємствах було прийнято 1,9 тис. осіб, а звільнено 1,6 тис. осіб (відповідно 34,8% та 29,4% від середньооблікової кількості штатних працівників).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2012р. становила 615 осіб і порівняно з 1 березня зменшилася на 5,8%, а порівняно з 1 квітня 2011р. – на 33,7%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 47,5%, молодь у віці до 35 років – 31,5%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 квітня 2012р. становив 3,2% від кількості населення працездатного віку.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець березня 2012р. становило 10 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–березні 2012р. порівняно з січнем–березнем 2011р. збільшився на 2,7 в.п. і становив 19,9%.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 березня 2012р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 32728 осіб, постійного – 32777 осіб. Упродовж січня–лютого 2012р. чисельність населення зменшилась на 68 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось за рахунок природного (63 особи) та міграційного скорочення населення (5 осіб).

Упродовж січня–лютого 2012р. зареєстровані 48 народжених та 111 померлих осіб.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За січень–березень 2012р. органами внутрішніх справ району зареєстровано 82 злочини (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 2,4% менше, ніж за січень–березень 2011р.

 

 

Дата останньої модифікації: 24/04/2012