Архів

Соціально-економічне становище Пирятинського району

за 2012 рік

 

Сільське господарство

(за 2012р. дані попередні)

У 2012р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в сільськогосподарських підприємствах зібрано на площі 31951 га (у 2011р. – на 25137 га), валовий збір зерна становив 1662875 ц (1252663 ц) при середній урожайності 52,0 ц з 1 га (49,8 ц з 1 га).

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у 2012р. реалізовано на забій 4387,0 т худоби та птиці (у живій вазі), що у 13,7 раза більше порівняно з 2011р., вироблено 4456,2 т молока (в 1,2 раза більше).

 

Будівельна діяльність

За січень–вересень 2012р. у районі прийнято в експлуатацію 1420 м2 загальної площі житла, що у 2,1 раза більше проти січня–вересня 2011р., у тому числі у сільській місцевості – 232 м2 (у січні–вересні 2011р. прийняття в експлуатацію житла в сільській місцевості не було).

 

Транспорт

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2012р. скористалися 204,2 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 4,8 млн.пас.км, що відповідно на 9,9% і на 4,5% менше, ніж за 2011р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами району за січень–вересень 2012р. становив 1358,7 тис.дол. США, імпорту – 1532,9 тис.дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2011р. експорт зменшився на 94,4%, імпорт – збільшився на 141,4%. Негативне сальдо становило 174,2 тис.дол. США (за січень–вересень 2011р. – позитивне 23814,2 тис.дол. США).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), розміщених у районі, на 1 жовтня 2012р. склав 5,1 млн.дол. США, що на 1,5% більше від обсягу на 1 січня 2012р., та в розрахунку на одну особу населення району становить 154,6 дол. США.

 

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–вересень 2012р. становив 130120,8 тис.грн. і в порівнянних цінах збільшився проти січня–вересня 2011р. на 25,1%.

 

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень 2012р. становила 1956 грн., що на 14,0% більше, ніж за відповідний період 2011р. та в 1,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1102 грн.).

Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. За січень–вересень 2012р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу був на рівні цього показника у цілому по області і становив 83,0%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 грудня 2012р. становила 667,5 тис.грн., що на рівні 1 листопада та 1 січня 2012р. Увесь борг утворено на підприємстві-банкруті.

У січні–листопаді 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1421 сім’ї, що становило 98,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 294,3 тис.грн.

Крім того, 46 сім’ям (90,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–листопаді 2012р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 21973,4 тис.грн., що становило 105,8% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2012р. становила 1271,3 тис.грн.

 

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–вересні 2012р. становила 5,6 тис. осіб, що на 2,2% більше, ніж у січні–вересні 2011р.

Упродовж січня–вересня 2012р. на підприємствах було прийнято 1,1 тис. осіб, тоді як звільнено 1,3 тис. осіб (відповідно 20,2% та 22,9% від середньооблікової кількості штатних працівників).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2013р. становила 504 особи і порівняно з 1 грудня 2012р. збільшилася на 39,2%, а порівняно з 1 січня 2012р. збільшилася на 5,7%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 41,9%, молодь у віці до 35 років – 28,4%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 січня 2013р. становив 2,6% від кількості населення працездатного віку.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у 2012р. порівняно з 2011р. збільшився на 3,3 в.п. і становив 48,7%.

 

Демографічна ситуація

На 1 грудня 2012р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 32479 осіб, постійного – 32528 осіб. Упродовж січня–листопада 2012р. чисельність населення зменшилась на 317 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось за рахунок природного (314 осіб) та міграційного скорочення населення (3 особи).

Упродовж січня–листопада 2012р. зареєстровані 271 народжений та 585 померлих осіб, у тому числі у віці до 1 року померла 1 дитина.

 

 

Дата останньої модифікації: 24/01/2013