Структурні підрозділи, їхні основні функціональні обов'язки

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

Управління по організації роботи з респондентами

Управління збирання даних статистичних спостережень

Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення

Відділ реєстрації цін

Сектор переписів

Управління обробки даних статистики виробництва та послуг

Відділ обробки даних статистики праці

Відділ обробки даних соціальної статистики

Відділ обробки даних демографічної статистики

Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення

Відділ обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств

Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Відділ обробки даних статистики торгівлі та енергетики

Управління поширення інформації та комунікацій

Управління інформаційних технологій

Відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Відділ управління персоналом

Сектор документального забезпечення та контролю виконання

Відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд

Сектор режимно-секретної роботи

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань захисту інформації

 

 

Дата останньої модифікації: 25/01/2021