Графік подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності
на лютий 2016 року

№№ з.п.

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Строк подання

Телефон

для довідок

1.         

Стан тваринництва на 1 лютого 2016 року1

24-сг2

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

2 лютого

2 79 70,

7 30 25

2.         

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти1

4-мтп2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

2 лютого

7 25 85,

2 59 86

3.         

Звіт про товарооборот торгової мережі1

1-торг2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком, визначеним органами державної статистики

2 лютого

7 25 85,

2 59 86

4.         

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу1

1-торг (нафтопродукти)2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС

 

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС

4 лютого

7 25 85,

2 59 86

5.         

Звіт про обсяг оптового товарообороту1

1-опт2

місячна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

4 лютого

7 25 85,

2 59 86

6.         

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання1

1-зерно2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики

4 лютого

2 79 70,

7 30 25

7.         

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами1

1-П2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

 

Фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності

4 лютого

7 21 32,

2 97 03

8.         

Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

1-ПО

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення

4 лютого

7 21 32,

2 97 03

9.         

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом1

51-авто2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

4 лютого

2 08 11,

7 30 72

10.     

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства1

51-ЦА2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

5 лютого

2 08 11,

7 30 72

11.     

Звіт про роботу міського електротранспорту1

2-етр2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів тролейбусами

5 лютого

2 08 11,

7 30 72

12.     

Звіт про роботу підприємства водного транспорту

51-вод2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

5 лютого

2 08 11,

7 30 72

13.     

Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг1

1-субсидії (ЖКГ)2

місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

5 лютого

2 78 58,

7 50 23

14.     

Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива1

1-субсидії (паливо)2

місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

5 лютого

2 78 58,

7 50 23

15.     

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства1

21-заг2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

5 лютого

2 79 70,

7 30 25

16.     

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування1

9-ДС3

річна

Установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”

8 лютого

2 78 58,

7 50 23

17.     

Звіт про виконання будівельних робіт1

1-кб2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики

8 лютого

2 77 17,

7 29 77

18.     

Звіт із праці1

1-ПВ3

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

8 лютого

2 78 58,

7 50 23

19.     

Звіт про діяльність музею за 2015 рік1

8-нк2

 

річна

Музеї (юридичні особи)

9 лютого

2 78 58,

7 50 23

20.     

Звіт про діяльність театру за 2015 рік1

9-нк2

річна

Театри (юридичні особи)

9 лютого

2 78 58,

7 50 23

21.     

Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 2015 рік1

12-нк2

річна

Концертні організації, професійні творчі колективи (юридичні особи)

9 лютого

2 78 58,

7 50 23

22.     

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами1

1-Б2

річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

9 лютого

2 78 97

23.     

Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування1

5-ЗЕЗ2

місячна

Юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування

10 лютого

7 25 85,

2 59 86

24.     

Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

1-ПО (поставки)

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення

10 лютого

7 21 32,

2 97 03

25.     

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

1-ЕІО

місячна

Юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання

10 лютого

7 21 32,

2 97 03

26.     

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами1

1-ПЕ2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

12 лютого

7 21 32,

2 97 03

27.     

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії1

1-заборгованість

(ЖКГ)2

місячна

Юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги

15 лютого

2 78 58,

7 50 23

28.     

Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві1

1-ціни (буд)2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначені за переліком органів державної статистики

22 лютого

2 87 81

29.     

Звіт про ціни виробників промислової продукції1

1-ціни (пром)2

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики

22 лютого

2 87 81

30.     

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці1

1-ПВ

(умови праці)3

один раз на два роки

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

29 лютого

2 78 58,

7 50 23

31.     

Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2015 рік1

85-к3

річна

Юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері дошкільної освіти

29 лютого

2 78 58,

7 50 23

32.     

Звіт про травматизм на виробництві у 2015 році1

7-тнв2

річна

Юридичні особи

29 лютого

2 78 58,

7 50 23

33.     

Житловий фонд станом на 1 січня 2016 року1

1-житлофонд2

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості

29 лютого

2 78 58,

7 50 23

34.     

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів1

2-Б2

річна

Юридичні особи (акціонерні товариства емітенти цінних паперів)

29 лютого

2 78 97

35.     

Фінансова звітність підприємств1

(1, 2, 3, 4, 5, 6)3,

(1-м, 2-м)3,

(1-мс, 2-мс)3

річна

Юридичні особи (крім банків і бюджетних установ)

29 лютого

2 78 97

36.     

Структурне обстеження підприємства1

1-підприємництво2

річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, визначеним органами державної статистики

29 лютого

2 78 97

37.     

Структурне обстеження підприємства1

1-підприємництво (коротка)2

річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, визначеним органами державної статистики

29 лютого

2 78 97

38.     

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі1

3-торг2

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

29 лютого

7 25 85,

2 59 86

39.     

Звіт про наявність торгової мережі1

7-торг2

річна

Юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

29 лютого

7 25 85,

2 59 86

40.     

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі1

1-опт2

річна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

29 лютого

7 25 85,

2 59 86

41.     

Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів1

2-інвестиції2

річна

Юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

29 лютого

2 77 17,

7 29 77

42.     

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію1

11-ОЗ2

річна

Юридичні особи - підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

29 лютого

2 77 17,

7 29 77

43.     

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств1

50-сг3

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

29 лютого

2 79 70,

7 30 25

44.     

Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 2015 році1

10-мех2

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

29 лютого

2 79 70,

7 30 25

45.     

Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві1

2-ферм2

річна

Фермерські господарства, малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

29 лютого

2 79 70,

7 30 25

46.     

Лісогосподарська діяльність за 2015 рік1

3-лг2

річна

Юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики

29 лютого

2 79 70,

7 30 25

47.     

Ведення мисливського господарства за 2015 рік1

2-тп (мисливство)2

річна

Юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики

29 лютого

2 79 70,

7 30 25

48.     

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти1

4-мтп2

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

29 лютого

7 25 85,

2 59 86

49.     

Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії1

11-мтп2

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2 т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище

29 лютого

7 25 85,

2 59 86

50.     

Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії1

11-ер2

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т умовного палива, або теплоенергії менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт та які не витрачають паливо й енергію на виробництво продукції, а використовують енергію на опалення та освітлення

29 лютого

7 25 85,

2 59 86

51.     

Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт1

11-мтп (паливо)2

річна

Разом із звітом за ф.№ 11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності

29 лютого

7 25 85,

2 59 86

52.     

Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів1

11-мтп (вер)2

річна

Разом зі звітом за формою № 11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності

29 лютого

7 25 85,

2 59 86

53.     

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції1

1П-НПП3

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності та/або мають електростанції (електрогенераторні установки) потужністю менше 500 кВт

29 лютого

7 21 32,

2 97 03

54.     

Звіт про роботу автотранспорту1

2-тр2

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

29 лютого

2 08 11,

7 30 72

55.     

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 2015 рік1

1-КЗР3

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщування

 

Фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування

29 лютого

2 78 58,

7 50 23

56.     

Звіт про туристичну діяльність за 2015 рік1

1-туризм2

річна

Юридичні особи – суб’єкти туристичної діяльності

 

Фізичні особи-підприємці – суб’єкти туристичної діяльності

29 лютого

2 78 58,

7 50 23

57.     

Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування

11-зез (ВПІ)

річна

Юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов’язання/вимоги перед/до пов’язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном, та/або інформацію щодо взаємозв’язків прямих інвесторів

29 лютого

2 77 17,

7 29 77

58.     

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт1

3-наука2

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи

29 лютого

2 08 11,

7 30 72

59.     

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства1

1-інновація2

річна

Юридичні особи, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості, за переліком, визначеним органом державної статистики

29 лютого

2 08 11,

7 30 72

60.     

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2015 рік1

1-екологічні витрати2

річна

Юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органом державної статистики

29 лютого

2 79 70,

7 30 25

61.     

Утворення та поводження з відходами за 2015 рік1

1-відходи3

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики

29 лютого

2 79 70,

7 30 25

62.     

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах1

1-ІКТ3

річна

Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

29 лютого

2 08 11,

7 30 72

________________

1 Звіт підприємства (установи, організації, закладу) м. Полтави, Диканського, Новосанжарського та Полтавського районів приймається за принципом “єдиного вікна” в ГУС у Полтавській області (одноповерхова прибудова до адміністративної будівлі).

2 Форми державних статистичних спостережень, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.

3 Станом на 29.01.2016 форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які знаходяться у стадії реалізації в електронному вигляді.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/01/2016