Капітальні інвестиції (2002-2011рр.)

Капітальні інвестиції за видами активів

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

тис.грн

Усього

6289424

7859378

10217406

9536276

8827798

8337857

15265159

інвестиції в матеріальні активи

6240427

7799175

10049892

9406561

8705690

8246522

15125613

житлові будівлі

560438

506061

674781

909823

742092

1111740

961952

нежитлові будівлі

1381073

1169324

1718646

1682154

1637747

1363990

4264973

інженерні споруди

1334263

2121672

3060592

2312470

2573664

1332902

1548073

машини, обладнання та інвентар

1871742

2528349

2727193

3018653

2852640

3072000

6362190

транспортні засоби

813432

1026054

1545140

677780

506014

892839

1349192

земля

31323

21009

14416

10622

9903

24365

17141

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

125069

284272

161983

641229

217354

249921

252671

інші матеріальні активи

123087

142434

147141

153830

166276

198765

369421

інвестиції в нематеріальні активи

48997

60203

167514

129715

122108

91335

139546

з них

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

21164

24266

29374

41059

50665

42444

65455

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

14030

23599

63554

79915

43189

26169

21428

у % до загального обсягу

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

інвестиції в матеріальні активи

99,2

99,2

98,4

98,6

98,6

98,9

99,1

житлові будівлі

8,9

6,4

6,6

9,5

8,4

13,3

6,3

нежитлові будівлі

22,0

14,9

16,8

17,6

18,5

16,4

27,9

інженерні споруди

21,2

27,0

30,0

24,3

29,2

16,0

10,2

машини, обладнання та інвентар

29,8

32,2

26,7

31,7

32,3

36,8

41,7

транспортні засоби

12,9

13,0

15,1

7,1

5,7

10,7

8,8

земля

0,5

0,3

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

2,0

3,6

1,6

6,7

2,5

3,0

1,7

інші матеріальні активи

1,9

1,8

1,4

1,6

1,9

2,4

2,4

інвестиції в нематеріальні активи

0,8

0,8

1,6

1,4

1,4

1,1

0,9

з них

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

0,3

0,3

0,3

0,4

0,6

0,5

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

0,2

0,3

0,6

0,8

0,5

0,3

0,1

 

 

Дата останньої модифікації: 17/05/2016