Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (2002-2011рр.)

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

тис.грн

Усього

6289424

7859378

10217406

9536276

8827798

8337857

15265159

у тому числі за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

46361

188142

315203

31778

36428

134058

223070

коштів місцевих бюджетів

185444

233708

208186

203491

151184

458783

932264

власних коштів підприємств та організацій

4714227

5844694

7276061

7336995

7474748

6477175

10617688

кредитів банків та інших позик

661869

784648

1632169

1225876

642252

339180

2699348

коштів іноземних інвесторів

67700

226422

74839

14559

...1

16856

48896

коштів населення на будівництво житла

454110

387721

421119

641759

478906

870598

650455

інших джерел фінансування

159713

194043

289829

81818

...1

41207

93438

у % до загального обсягу

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

0,7

2,4

3,1

0,3

0,4

1,6

1,5

коштів місцевих бюджетів

3,0

3,0

2,1

2,1

1,7

5,5

6,1

власних коштів підприємств та організацій

75,0

74,3

71,2

76,9

84,7

77,7

69,5

кредитів банків та інших позик

10,5

10,0

16,0

12,9

7,3

4,1

17,7

коштів іноземних інвесторів

1,1

2,9

0,7

0,2

...1

0,2

0,3

коштів населення на будівництво житла

7,2

4,9

4,1

6,7

5,4

10,4

4,3

інших джерел фінансування

2,5

2,5

2,8

0,9

...1

0,5

0,6

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 17/05/2016