Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

15125231

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

402741

2,7

коштів місцевих бюджетів

1463308

9,7

власних коштів підприємств та організацій

11347273

75,0

кредитів банків та інших позик

873316

5,8

коштів іноземних інвесторів

...1

...1

коштів населення на будівництво житла

941736

6,2

інших джерел фінансування

...1

...1

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 2/03/2018