Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2016 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

10998569

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

196343

1,8

коштів місцевих бюджетів

800685

7,3

власних коштів підприємств та організацій

7942005

72,2

кредитів банків та інших позик

1329905

12,1

коштів іноземних інвесторів

49055

0,4

коштів населення на будівництво власних квартир

344883

3,1

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

273260

2,5

інших джерел фінансування

62433

0,6

 

 

Дата останньої модифікації: 2/03/2017