Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–березень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

2258384

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

7937

0,4

коштів місцевих бюджетів

123030

5,4

власних коштів підприємств та організацій

1887668

83,6

кредитів банків та інших позик

87332

3,9

коштів іноземних інвесторів

– 

коштів населення на будівництво житла

124507

5,5

інших джерел фінансування

27910

1,2

 

 

Дата останньої модифікації: 31/05/2017