Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–вересень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

9828740

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

79085

0,8

коштів місцевих бюджетів

763714

7,7

власних коштів підприємств та організацій

7635414

77,7

кредитів банків та інших позик

636424

6,5

коштів іноземних інвесторів

...1

...1

коштів населення на будівництво житла

636126

6,5

інших джерел фінансування

...1

...1

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 30/11/2017