Архів

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень–березень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального
обсягу

Усього

2258384

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

884972

39,2

Сільське господарство, мисливство та
надання пов’язаних із ними послуг

883886

39,1

Лісове господарство та лісозаготівлі

1086

0,1

Рибне господарство

– 

Промисловість

851157

37,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

453802

20,1

Переробна промисловість

324442

14,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

63416

2,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9497

0,4

Будівництво

171193

7,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

46427

2,1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

11651

0,5

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

29865

1,4

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

4911

0,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

87216

3,9

Наземний і трубопровідний транспорт

75185

3,3

Водний транспорт

– 

Авіаційний транспорт

– 

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

12031

0,6

Поштова та кур’єрська діяльність

– 

Тимчасове розміщування й організація харчування

6090

0,3

Тимчасове розміщування

...1

...1

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

...1

...1

Інформація та телекомунікації

6284

0,3

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

...1

...1

Телекомунікації (електрозв’язок)

5909

0,3

Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

...1

...1

Фінансова та страхова діяльність

2638

0,1

Операції з нерухомим майном

58773

2,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

7453

0,3

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

7004

0,3

Наукові дослідження та розробки

...1

...1

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

...1

...1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

59749

2,6

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

52950

2,3

Освіта

2008

0,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

20737

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

536

0,0

Надання інших видів послуг

201

0,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 31/05/2017