Архів

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень–грудень 2016 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального
обсягу

Усього

10998569

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

3169786

28,8

Сільське господарство, мисливство та
надання пов’язаних із ними послуг

3147359

28,6

Лісове господарство та лісозаготівлі

...1

...1

Рибне господарство

...1

...1

Промисловість

3533079

32,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

1150284

10,4

Переробна промисловість

2129538

19,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

196628

1,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

56629

0,5

Будівництво

1007695

9,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1226554

11,1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

23126

0,2

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

1179617

10,7

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

23811

0,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

457500

4,2

Наземний і трубопровідний транспорт

371486

3,4

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

...1

...1

Поштова та кур’єрська діяльність

...1

...1

Тимчасове розміщування й організація харчування

22881

0,2

Тимчасове розміщування

6606

0,1

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

16275

0,1

Інформація та телекомунікації

12112

0,1

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

792

0,0

Телекомунікації (електрозв’язок)

10609

0,1

Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

711

0,0

Фінансова та страхова діяльність

21209

0,2

Операції з нерухомим майном

422478

3,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

74940

0,7

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

62356

0,6

Наукові дослідження та розробки

342

0,0

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

12242

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

138673

1,3

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

695893

6,3

Освіта

38764

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

159354

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8168

0,1

Надання інших видів послуг

9483

0,1

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 2/03/2017