Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–березень 2017 року

 

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 

тис.грн

у % до загального обсягу

 

Усього

2258384

100,0

 

інвестиції в матеріальні активи

2210844

97,9

 

житлові будівлі

225740

10,0

 

нежитлові будівлі

172297

7,6

 

інженерні споруди

361920

16,0

 

машини, обладнання та інвентар

1044772

46,3

 

транспортні засоби

291400

12,9

 

земля

16984

0,7

 

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

53149

2,4

 

інші матеріальні активи

44582

2,0

 

інвестиції в нематеріальні активи

47540

2,1

 

з них

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

37622

1,7

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

4584

0,2

 

 

 

Дата останньої модифікації: 31/05/2017