Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–вересень 2017 року

 

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 

тис.грн

у % до загального обсягу

 

Усього

9828740

100,0

 

інвестиції в матеріальні активи

9611164

97,8

 

житлові будівлі

923635

9,4

 

нежитлові будівлі

1015937

10,3

 

інженерні споруди

1993889

20,3

 

машини, обладнання та інвентар

4113549

41,9

 

транспортні засоби

1080416

11,0

 

земля

31925

0,3

 

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

239933

2,4

 

інші матеріальні активи

211880

2,2

 

інвестиції в нематеріальні активи

217576

2,2

 

з них

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

67367

0,7

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

82124

0,8

 

 

 

Дата останньої модифікації: 30/11/2017