Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–вересень 2018 року

 

 

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

 

тис.грн

у % до загального обсягу

 

Усього

11465271

100,0

 

інвестиції у матеріальні активи

11173494

97,5

 

житлові будівлі

883245

7,7

 

нежитлові будівлі

1367739

11,9

 

інженерні споруди

2681436

23,4

 

машини, обладнання та інвентар

4299200

37,5

 

транспортні засоби

1384222

12,1

 

земля

10202

0,1

 

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

169597

1,5

 

інші матеріальні активи

377853

3,3

 

інвестиції у нематеріальні активи

291777

2,5

 

з них

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

113857

1,0

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

37782

0,3

 

 

 

Дата останньої модифікації: 30/11/2018