Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2017 року

 

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 

тис.грн

у % до загального обсягу

 

Усього

15125231

100,0

 

інвестиції у матеріальні активи

14828849

98,0

 

житлові будівлі

1445750

9,5

 

нежитлові будівлі

1925979

12,7

 

інженерні споруди

3005132

19,9

 

машини, обладнання та інвентар

6123595

40,5

 

транспортні засоби

1587315

10,5

 

земля

40536

0,3

 

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

297346

2,0

 

інші матеріальні активи

403196

2,6

 

інвестиції у нематеріальні активи

296382

2,0

 

з них

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

112954

0,7

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

85462

0,6

 

 

 

Дата останньої модифікації: 2/03/2018