Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2021 року

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

23808239

100,0

інвестиції в матеріальні активи

23585824

99,1

будівлі житлові

665646

2,8

будівлі нежитлові

1831866

7,7

інженерні споруди

10170299

42,7

машини, обладнання та інвентар

6823876

28,7

транспортні засоби

3463485

14,6

земля

69224

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

220213

0,9

інші матеріальні активи

341215

1,4

інвестиції в нематеріальні активи

222415

0,9

з них

програмне забезпечення та бази даних

134732

0,6

 

 

 

Дата останньої модифікації: 01/03/2022