Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2021 року

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

9356751

100,0

інвестиції в матеріальні активи

9242782

98,8

будівлі житлові

330427

3,5

будівлі нежитлові

529610

5,7

інженерні споруди

3443872

36,8

машини, обладнання та інвентар

2926223

31,3

транспортні засоби

1760672

18,8

земля

7589

0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

111482

1,2

інші матеріальні активи

132907

1,4

інвестиції в нематеріальні активи

113969

1,2

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

46328

0,5

 

 

 

Дата останньої модифікації: 26/08/2021