Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–березень 2018 року

 

 

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

 

тис.грн

у % до загального обсягу

 

Усього

2872821

100,0

 

інвестиції у матеріальні активи

2804994

97,6

 

житлові будівлі

263279

9,2

 

нежитлові будівлі

361160

12,6

 

інженерні споруди

598527

20,8

 

машини, обладнання та інвентар

1059993

36,9

 

транспортні засоби

332015

11,5

 

земля

2014

0,1

 

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

68701

2,4

 

інші матеріальні активи

119305

4,1

 

інвестиції у нематеріальні активи

67827

2,4

 

з них

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

41586

1,4

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5425

0,2

 

 

 

Дата останньої модифікації: 1/06/2018