Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2016 року

 

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 

тис.грн

у % до загального обсягу

 

Усього

10998569

100,0

 

інвестиції в матеріальні активи

10887742

99,0

 

житлові будівлі

916864

8,3

 

нежитлові будівлі

2241823

20,4

 

інженерні споруди

1228564

11,2

 

машини, обладнання та інвентар

4703653

42,7

 

транспортні засоби

1166197

10,6

 

земля

18556

0,2

 

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

240858

2,2

 

інші матеріальні активи

371227

3,4

 

інвестиції в нематеріальні активи

110827

1,0

 

з них

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

51804

0,5

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

14622

0,1

 

 

 

Дата останньої модифікації: 2/03/2017