Архів

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні–березні 2020 року

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

5868

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

47

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

24

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

20

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

788

з них злоякісні

C00–C97

781

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та
окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та
порушення обміну речовин

E00–E89

11

з них цукровий діабет

E10–E14

11

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

1

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

74

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

4236

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

2966

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

23

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

996

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

88

з них грип і пневмонія

J10–J18

55

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

189

з них алкогольна хвороба печінки

K70

13

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

4

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та
сполучної тканини

M00–M99

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

19

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

P07–P96

7

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та
хромосомні аномалії

Q00–Q99

4

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від
норми, що виявлені при клінічних і лабораторних
дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

174

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

226

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

22

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

8

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

17

випадкове отруєння, спричинене отруйними
речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,
X46–X49

11

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

10

навмисне самоушкодження

X60–X84

56

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення
ушкодження

X85–Х99,
Y00–Y09

15

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

 

Дата останньої модифікації: 07/07/2020