Архів

 

Кількість померлих за причинами смерті
у 2021 році

 

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

27598

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

135

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

70

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

47

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

2946

з них злоякісні

C00–C97

2918

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

3

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

37

з них цукровий діабет

E10–E14

33

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

5

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

4

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

248

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

17806

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

12841

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

40

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

4019

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

622

з них грип і пневмонія

J10–J18

486

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

748

з них алкогольна хвороба печінки

K70

49

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

30

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

6

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

66

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

4

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

16

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

25

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

787

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

1063

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

137

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

69

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

87

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,
X46–X49

53

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

46

навмисне самоушкодження

X60–X84

326

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,
Y00–Y09

43

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

3051

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

3047

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

4

 

 

  

 

Дата останньої модифікації: 15/06/2022