Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні 2020 року

 

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

2056

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

13

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

4

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

7

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

275

з них злоякісні

C00–C97

272

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

6

з них цукровий діабет

E10–E14

6

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

23

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1491

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

1061

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

12

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

331

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

31

з них грип і пневмонія

J10–J18

18

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

67

з них алкогольна хвороба печінки

K70

5

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

1

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

7

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

P07–P96

1

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

53

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

88

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

9

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

3

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

7

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,
X46–X49

2

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

5

навмисне самоушкодження

X60–X84

18

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,
Y00–Y09

6

 

 

Дата останньої модифікації: 23/03/2020