Архів

 

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні–травні 2020 року

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00Y89

9521

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00B99

80

з них

 

 

туберкульоз

A15A19

38

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20B24

38

Клас ІІ. Новоутворення

C00D48

1266

з них злоякісні

C00C97

1256

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та
окремі порушення із залученням імунного механізму

D50D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та
порушення обміну речовин

E00E89

21

з них цукровий діабет

E10E14

21

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01F99

3

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

2

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00G98

100

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00I99

6895

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

4794

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

33

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1653

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

114

з них грип і пневмонія

J10–J18

69

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

309

з них алкогольна хвороба печінки

K70

21

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00L98

9

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та
сполучної тканини

M00M99

1

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00N99

27

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

P07P96

11

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та
хромосомні аномалії

Q00Q99

10

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від
норми, що виявлені при клінічних і лабораторних
дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00R99

281

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01Y89

386

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01V99

41

випадкове утоплення та занурення у воду

W65W74

17

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00X09

27

випадкове отруєння, спричинене отруйними
речовинами (крім алкоголю)

X40X44,
X46
X49

20

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

22

навмисне самоушкодження

X60X84

109

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення
ушкодження

X85Х99,
Y00
Y09

23

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

7

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

7

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

 

  

Дата останньої модифікації: 23/07/2020