Архів

 

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у 2020 році1

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

24601

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

164

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

90

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

62

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

3167

з них злоякісні

C00–C97

3142

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

6

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

51

з них цукровий діабет

E10–E14

49

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

9

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

6

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

231

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

17077

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

12014

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

71

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

4027

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

466

з них грип і пневмонія

J10–J18

357

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

801

з них алкогольна хвороба печінки

K70

53

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

27

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

9

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

69

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

29

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

32

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

703

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

1049

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

139

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

74

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

78

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,
X46–X49

64

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

36

навмисне самоушкодження

X60–X84

312

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,
Y00–Y09

40

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

709

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

703

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

6

______________

1Дані попередні.

 

  

 

Дата останньої модифікації: 23/02/2021