Архів

 

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–травні 2021 року

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

11362

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

53

з них

 

туберкульоз

A15–A19

24

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

17

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1199

з них злоякісні

C00–C97

1184

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

3

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

13

з них цукровий діабет

E10–E14

12

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

3

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

3

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

103

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

7685

з них

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

5496

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

22

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1773

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

293

з них грип і пневмонія

J10–J18

239

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

301

з них алкогольна хвороба печінки

K70

18

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

13

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

1

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

19

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

6

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

7

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

270

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

402

з них

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

47

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

19

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

39

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,
X46–X49

22

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

18

навмисне самоушкодження

X60–X84

124

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення
ушкодження

X85–Х99,
Y00–Y09

19

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

991

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

990

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

1

 

  

 

Дата останньої модифікації: 22/07/2021