Архів

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 2013 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

2820

2784

2920

2941

2969

3049

3182

2995

2926

2999

2975

3350

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

2134

1933

1965

2465

2571

2387

2626

2316

2323

2783

2638

2543

Промисловість

3776

3641

3686

3721

3630

3595

4007

3695

3598

3604

3555

4246

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

6234

4891

5121

5433

5336

5058

5397

5375

5199

5303

5197

5779

переробна промисловість

3208

3456

3423

3382

3276

3305

3795

3365

3249

3233

3187

3431

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4145

3359

3584

3661

3642

3594

3704

3588

3689

3629

3686

7201

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2655

2613

2771

2832

2818

2719

2916

2843

2786

2920

2718

2972

Будівництво

3111

3380

4117

3734

3556

3554

3660

3690

3701

3738

3623

3832

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2093

2253

2156

2167

2232

2215

2284

2283

2223

2261

2274

2366

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2689

2864

3643

3069

3085

3006

3155

3111

3162

3218

3119

3176

Тимчасове розміщування й організація харчування

1848

1927

2053

2051

2166

2145

2036

2309

2042

2132

2067

2315

Інформація та телекомунікації

2516

2636

2652

2642

2790

3105

2946

2938

2895

2787

2898

3149

Фінансова та страхова діяльність

3970

3783

4032

3921

4149

3921

4154

4089

3973

4005

4041

4192

Операції з нерухомим майном

1931

2041

2116

2067

2172

2155

2283

2192

2283

2158

2093

2308

Професійна, наукова та технічна діяльність

2973

2857

3017

3076

2953

3199

3385

3347

3180

3145

3233

3534

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1944

1909

1954

1914

1975

2052

2069

2074

2070

2124

2121

2269

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

2885

3003

3191

3240

3308

3652

3826

3983

3372

3473

3657

4552

Освіта

2331

2350

2371

2479

2648

3161

2793

2433

2486

2454

2479

2862

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2047

2016

2090

2159

2240

2447

2424

2355

2261

2289

2338

2683

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1837

1829

1953

1961

2078

2360

2381

2150

2204

2097

2080

2564

Надання інших видів послуг

1896

1934

2109

2124

2012

2131

2209

2264

2089

2155

2467

2315

 

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/01/2014