Архів

Середньомісячна  номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 2007 році

 

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень-
лютий

січень-
березень

січень-
квітень

січень-
травень

січень-
червень

січень-
липень

січень-
серпень

січень-
вересень

січень-
жовтень

січень-
листопад

січень-
грудень

Всього

1048

1064

1078

1093

1115

1144

1160

1178

1196

1212

1243

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

520

547

582

606

621

662

673

689

708

718

736

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

963

982

966

959

971

985

991

1003

1010

1015

1030

Рибальство, рибництво

517

543

563

591

610

638

677

694

716

730

739

Промисловість

1377

1383

1397

1406

1416

1441

1459

1482

1504

1526

1569

добувна промисловість

2142

2057

2099

2094

2072

2088

2107

2119

2110

2103

2132

переробна промисловість

1266

1282

1291

1300

1318

1346

1365

1390

1419

1447

1489

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1130

1182

1198

1219

1233

1248

1263

1292

1310

1330

1397

Будівництво

1482

1495

1495

1507

1533

1567

1610

1645

1657

1664

1700

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

822

838

857

866

873

886

895

903

912

921

932

Діяльність готелів та ресторанів

611

613

612

627

631

646

649

655

661

671

682

Діяльність транспорту та зв’язку

1315

1340

1347

1352

1360

1366

1385

1397

1416

1430

1459

Фінансова діяльність

1732

1732

1762

1835

1824

1863

1877

1892

1909

1937

1973

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

956

1023

1031

1042

1059

1077

1085

1105

1117

1136

1172

Державне управління

1243

1310

1332

1362

1408

1455

1484

1503

1517

1530

1561

Освіта

785

793

802

819

884

931

937

952

968

979

1077

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

654

665

671

690

715

748

768

783

797

812

833

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

748

760

773

784

808

834

850

863

879

890

915

 

Примітка: Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців.