Архів

Середньомісячна номінальна заробітна плата
за видами економічної діяльності у 2009 році

 

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень–лютий

січень–березень

січень–квітень

січень–травень

січень–червень

січень–липень

січень–серпень

січень–вересень

січень–жовтень

січень–листопад

січень–грудень

Всього

1561

1584

1596

1608

1635

1665

1675

1688

1697

1706

1733

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

963

973

1059

1106

1132

1192

1213

1238

1257

1264

1276

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1037

1095

1139

1159

1177

1209

1226

1257

1282

1295

1309

Рибальство, рибництво

823

895

883

905

955

967

969

982

989

1000

985

Промисловість

1894

1920

1906

1904

1927

1947

1965

1983

1996

2010

2042

добувна промисловість

3323

3192

3140

3143

3122

3144

3159

3165

3158

3162

3202

переробна промисловість

1603

1656

1642

1641

1675

1693

1714

1735

1753

1770

1790

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1874

1921

1931

1913

1921

1940

1945

1951

1961

1971

2050

Будівництво

2014

1977

1972

1976

1999

2028

2040

2083

2099

2121

2156

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1186

1202

1203

1215

1226

1244

1250

1255

1260

1267

1282

Діяльність готелів та ресторанів

950

985

998

1029

1037

1070

1086

1099

1114

1111

1128

Діяльність транспорту та зв’язку

1861

1884

1926

1930

1938

1959

1969

1984

1997

2006

2049

Фінансова діяльність

2638

2631

2624

2631

2641

2702

2706

2703

2700

2703

2711

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1463

1521

1543

1558

1581

1601

1600

1607

1604

1612

1635

Державне управління

1744

1797

1863

1922

1991

2060

2102

2123

2141

2165

2201

Освіта

1374

1402

1409

1424

1492

1529

1519

1517

1513

1513

1539

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1109

1140

1154

1172

1192

1205

1214

1221

1228

1238

1264

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1278

1295

1307

1316

1340

1365

1372

1381

1387

1402

1430

 

Примітка. Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/01/2010