Архів

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 201
1 році

 

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

cічень-
лютий

січень-
березень

січень-
квітень

січень-
травень

січень-
червень

січень-
липень

січень-
серпень

cічень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Всього

2241

2269

2287

2309

2331

2368

2390

2417

2433

2443

2481

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1471

1516

1624

1708

1723

1783

1806

1865

1921

1949

1970

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1836

1963

1968

1998

2015

2031

2055

2087

2088

2096

2126

Рибальство, рибництво

1128

1121

1120

1170

1176

1157

1131

1111

1096

1092

1106

Промисловість

3054

3047

3049

3053

3047

3078

3112

3141

3151

3152

3210

добувна промисловість

4423

4342

4303

4315

4287

4329

4414

4462

4459

4447

4503

переробна промисловість

2841

2823

2827

2827

2821

2852

2875

2899

2912

2907

2945

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2593

2715

2728

2728

2743

2757

2779

2805

2820

2855

3015

Будівництво

3011

3059

3040

3029

3045

3086

3172

3277

3295

3305

3355

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1647

1678

1697

1717

1742

1774

1791

1818

1836

1847

1864

Діяльність готелів та ресторанів

1754

1781

1807

1835

1825

1906

1931

1909

1916

1882

1937

Діяльність транспорту та зв’язку

2422

2541

2534

2541

2542

2559

2583

2604

2621

2624

2641

Фінансова діяльність

3204

3284

3283

3363

3377

3458

3503

3493

3508

3524

3572

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2099

2102

2126

2139

2146

2170

2200

2222

2249

2266

2305

Державне управління

2195

2256

2289

2335

2393

2474

2527

2544

2553

2587

2647

Освіта

1771

1783

1799

1823

1921

1956

1941

1942

1947

1952

1980

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1526

1551

1566

1586

1607

1629

1640

1654

1666

1677

1708

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1519

1547

1568

1589

1608

1652

1675

1690

1693

1705

1735

 

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 30/01/2012