Архів

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у
2013 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

 

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

 

Усього

2820

2788

2835

2858

2881

2907

2946

2953

2950

2954

2955

2988

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

2134

2032

2008

2130

2227

2255

2311

2313

2315

2366

2391

2404

 

Промисловість

3776

3701

3700

3705

3690

3673

3721

3720

3704

3692

3679

3725

 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

6234

5562

5416

5420

5404

5345

5353

5354

5337

5333

5320

5358

 

переробна промисловість

3208

3327

3361

3366

3348

3340

3405

3402

3382

3365

3348

3355

 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4145

3723

3696

3686

3677

3662

3670

3658

3663

3658

3661

3953

 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2655

2632

2678

2715

2739

2735

2762

2775

2778

2794

2786

2805

 

Будівництво

3111

3229

3531

3576

3587

3580

3592

3608

3621

3633

3627

3639

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2093

2169

2164

2163

2177

2189

2200

2209

2209

2215

2220

2233

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2689

2774

3064

3064

3069

3045

3061

3066

3078

3087

3089

3097

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

1848

1865

1941

1965

2005

2036

2029

2053

2044

2046

2047

2064

 

Інформація та телекомунікації

2516

2571

2596

2604

2642

2720

2747

2768

2782

2782

2790

2822

 

Фінансова та страхова діяльність

3970

3871

3927

3922

3967

3958

3984

3995

3993

3991

3996

4012

 

Операції з нерухомим майном

1931

2003

2055

2057

2073

2082

2111

2105

2123

2115

2111

2135

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

2973

2893

2937

2968

2969

2997

3052

3086

3088

3097

3101

3136

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1944

1915

1928

1915

1929

1945

1967

1999

1999

2023

2032

2052

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

2885

2932

3015

3070

3119

3206

3300

3377

3371

3385

3410

3499

 

Освіта

2331

2339

2350

2380

2433

2547

2583

2563

2552

2542

2535

2562

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2047

2010

2046

2066

2102

2161

2197

2217

2223

2229

2239

2275

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1837

1831

1875

1892

1924

1982

2032

2041

2083

2083

2087

2123

 

Надання інших видів послуг

1896

1919

1982

2014

2021

2033

2058

2071

2064

2077

2108

2113

 

 

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/01/2014